Конференција „Удруживање у сврху промјена – удружења жена и безбједносни сектор“, Брисел

Конференција „Удруживање у сврху промјена – удружења жена и безбједносни сектор“, Брисел

У временском периоду од 23.-27.09.2012. године представница Удружења „Мрежа жена МУП РС – РС WPON“ учествовала је на конференцији „Удруживање у сврху промјена – удружења жена и безбједносни сектор“ која је одржана у Бриселу, Краљевина Белгија. Конференцији је присуствовало око 30 полицијских службеница из неколико земаља широм свијета. На конференцији су дискутована питања удруживања жена запослених у полицијским структурама, улоге женских асоцијација те интегрисање питања родне равноправности у безбједносном сектору.

Представница Мреже жена МУП РС је током панел дискусије која се односила на промоцију удружења жена унутар полиције, организацију, комуникацију, руковођење и финансирање удружења жена унутар полицијских служби, одржала презентацију на тему формирања Мреже жена МУП РС – РС WPON. Током презентације изложила је приказ организацине шеме МУП РС те органе управљања Мреже жена МУП РС – РС WPON, начин комуникације унутар Мреже, активности те активности планиране за наредни период.

Више информација на http://www.seesac.org/News-Gender-in-Security-Sector/WPON-Experience-Shared-as-an-Example-of-a-Good-Practice-in-Association-Building/

Федерална мрежа

Федерална мрежа

У периоду од 04-06.07.2012 године у Сарајеву у Хотелу „Астра Гарни“ одржан је састанак чланица Удружења “Мрежа жена полицајаца” у сарадњи са СЕЕСАЦ/УНДП.

Истом приликом одржан је семинар под називом “Родна питања у области сигурности”, на којем су као гости присуствовале представнице 1208Удружења „Мрежа жена МУП РС – РС WPON“.

Форум о родној равноправности

Форум о родној равноправности

Дана 10.04.2012.године одржан Форум о родној равноправности и безбједности у Сарајеву, у организацији НАТО Штаба Сарајево, Агенције за равноправност полова БиХ и UN WOMEN.

Циљ Форума је размјена информација између владиног и невладиног сектора о питањима родне равноправности. Форуму о родној равноправности присуствовале су представнице Удружења „Мрежа жена МУП РС – РС WPON“.

„George Marshall“ центар

„George Marshall“ центар

Дана 27.03.2012. године у Витезу од стране асоцијације Георге Маршалл Центра у Босни и Херцеговини организује у сарадњи са „George C. Marshall“ Центром, те уз подршку НАТО команде у Сарајеву, Центра за сигурносне студије из Сарајева и других невладиних организација, организована је Конференција „Родна питања у реформи сектора сигурности“.

Наведеној Конференцији присуствовале су 4 представнице Удружења „Мрежа жена МУП РС – РС WПОН“.

Циљ Конференције је допринос бољем разумијевању процеса реформе сектора сигурности, са посебним фокусом на афирмацију родне једнакости и њеног значаја у остваривању опште друштвене прихватљивости реформских процеса.

Конференцији је присуствовао велики број учесника, међу којима су представници Парламентарне скупштине БиХ, представници оружаних снага БиХ, Министарства безбједности БиХ, кантоналних министарстава унутрашњих послова, НАТО штаба у БиХ, представници полиција из Хрватске и Македоније, невладине организације и други.