Семинар Траг фондације, Београд

Семинар Траг фондације, Београд

У временском периоду од 08-09.12.2017. године у Бањој Луци, од стране Удружења „Мрежа жена МУП РС – РС WПОН“ уз подршку Траг фондације из Београда, за чланице Удружења одржан је дводневни семинар. Циљ семинара био је самопроцјена капацитета Удружења, утврђивање приоритетних тема за изградњу капацитета у будућности те подршка даљем организационом развоју Удружења „Мрежа жена МУП РС – RS WPON“.

Конференција „Жене у полицији – значај умрежавања“, Београд

Конференција „Жене у полицији – значај умрежавања“, Београд

У временском периоду од 24-25.10.2016. године представница Удружења „Мрежа жена МУП РС – РС WПОН“ учествовала је у на конференцији „Жене у полицији – значај умрежавања“ која је у организацији Мисије ОСЦЕ у Србији и Шведске полиције у Србији организована у Београду, Република Србија.

Представница Удружења „Мрежа жена МУП РС – РС WПОН“ одржала је презентацију о активностима и реализованим пројектима Мреже жена МУП РС.

На конференцији су своја искуства о умрежавању жена полицијских службеника представили представници асоцијације жена полицајаца  Велике Британије, Немачке, Естоније, Шведске, Федерације БиХ, као и представнице Интернационалне мреже жена полицајаца и регионалне – Балтичко-нордијске мреже.

Више информација доступно на: http://moismeu.rs/index.php/vesti/vesti-spap-ii/236-konferencija-o-umrezavanju-zena-u-policijama-evropskih-zemalja

 

Радионица „Увођење родне агенде у МУП Србије 2016-2018. године“, Београд

Радионица „Увођење родне агенде у МУП Србије 2016-2018. године“, Београд

У временском периоду од 07.-08.04.2016. године, представница Мреже жена МУП РС – РС WПОН учествовала је на радионици под називом „Увођење родне агенде у МУП Србије 2016-2018. године“ на којој је одржла излагање о Мрежи жена МУП РС – РС WPON. Радионица је одржана у Београду у организацији МУП-а Републике Србије и Полиције Шведске у Србији. Радионица је одржана за чланове Тима за имплементацију пројекта „Увођење родне агенде у МУП Србије 2016-2018. године“ који чине представици МУП-а Републике Србије.

Поред чланова имплементационог тима радионици је присуствовао помоћник директора за стратешко планирање, људске ресурсе, стручно усавршавање и остале послове полиције МУП-а Републике Србије.10

Представница МУП РС је на конференцији одржала презентацију о активностима Мреже жена МУП РС – РС WPON и пројектима који су реализовани од стране Мреже жена МУП РС од њеног оснивања до данас а уз подршку домаћих и међународних организација.

На радионици су учествовале и представнице Мреже жена полицајаца у БиХ те МУП-а Републике Хрватске које су такође одржале презентације и излагање о искуствима МУП-а Федерације БиХ те МУП-а Републике Хрватске.

Циљ одржаних презентација је подршка успостављању Асоцијације/Мреже жена полицајаца Републике Србије, како би се чуо глас запослених жена у МУП и имао утицаја на доношење одлука које се тичу пословних процеса у МУП  и послова полиције уопште.

Више информација на: http://moismeu.rs/index.php/projekti/spap-ii/37-srpski/projekti/spap-ii/217-rodna-agenda

 

Регионална конференција о ефикасном развоју програма за спречавање и сузбијање сексуалног и родно заснованог насиља

Регионална конференција о ефикасном развоју програма за спречавање и сузбијање сексуалног и родно заснованог насиља

Представница Мреже жена МУП РС – РС WPON у временском периоду од 26.-29.10.2015. године, учествовала је на Регионалној конференцији о ефикасном развоју програма за спречавање и сузбијање сексуалног и родно заснованог насиља која је одржана у Београду, Република Србија. Организатор конференције је УНДП/СЕЕСАЦ.

Представница МУП РС је на конференцији одржала презентацију о активностима Мреже жена МУП РС – РС WPON на спречавању и сузбијању сексуалног и родно заснованог насиља те пројектима који су реализовани од стране Мреже жена МУП РС уз подршку организација УНДП/СЕЕСАЦ, УНДП БиХ, Америчке амбасаде у БиХ, Норвешке амбасаде у БиХ, Агенције за равноправности полова БиХ, УН WОМЕН те других организација.

На регионалној конференцији учествовали су, поред представница МУП РС –  Мреже жена МУП РС и представнице Федералне Управе полиције – Мреже жена полицајки БиХ учествовали представници сљедећих држава: Албаније, Арменије, БиХ, Хрватске, Црне Горе, Молдавије, Казахстана, Киргистана, Косова*, Србије, Таџикистана, Македоније, Турске, Туркменистана, Украјине, као и сљедећих међународних организације: ОСЦЕ, УН, Норвешке амбасаде у Србији, Шведске амбасаде у Србији, Холандске амбасаде у Србији, делегација Европске уније, независни експерти, УН WOMEN и УНДП.

Више информација на: http://www.seesac.org/News_1/Countries-from-South-Eastern-Europe-and-Central-Asia-join-forces-to-combat-sexual-and-gender-based-violence/

 

4. годишњи састанак WPON

4. годишњи састанак WPON

У временском период од одржан од 3 – 5. децембра 2013. у Београду, Србија, одржан је 4. годишњи састанак Мреже жена полицајаца ЈИ Европе који је имао сљедеће циљеве:

    1. да се омогући размјена информација међу чланицама WPON-а о активностима које суспроводиле полицијске службе и асоцијације полицијских службеница у току 2013;
    2. да се уради евалуација три године рада WPON и да се проћене њени утицаји;
    3. да се поразговара о будућим активностима WPON мреже
    4. да се изабере Извршни одбор WPON-а за 2014.

Четвртом годишњем састанку WPON-а присуствовало је 15 чланица Савета WПОН-а из министарстава унутрашњих послова/полицијских служби: Албаније, БиХ Федерације, БиХ-Републике Српске (РС), Бугарске, Хрватске, Бивше Југословенске Републике Македоније, Молдавије, Црне Горе и Србије.

Чланице WПОН-а приказале су најважније активности које су се одвијале у полицијским службама или локалној асоцијацији жена у полицији, у циљу унапређења родне равноправности у полицијској пракси. Циљновог дијела састанка био је да се омогући размјена информација и стеченог знања као и да се учи на искуству других.