3 Juna, 2019

Stručna rasprava na temu primjene Krivičnog zakonika Republike Srpske u oblasti trgovine ljudima

Dana 30.05.2019. godine predstavnica Mreže žena MUP RS Željka Mileusnić u svojstvu uvodničara učestvovala je na stručnoj raspravi na temu primjene Krivičnog zakonika Republike Srpske u oblasti trgovine ljudima i u vezi sa ključnim problemima u identifikaciji žrtava trgovine ljudima, a koju su organizovale Fondacija Udružene žene Banja Luka u saradnji sa Fondacijom Lara iz Bijeljine u hotelu Bosna u Banjoj Luci.