20 Septembra, 2017

Skype konferencija „Udruženja žena policajaca: razmjena iskustava i razvijanje Akconog plana za povećanje učešća žena u policiji“

Dana 18.09.2017. godine predstavnica Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ putem Skype-a učestvovala je kao izlagač i na konferenciji „Udruženja žena policajaca: razmjena iskustava i razvijanje Akconog plana za povećanje učešća žena u policiji“ koja je u periodu od 18-18.09.2017. godine održana u Kišinjevu, Republika Moldavija za nacionalno udruženje žena iz sistema unutrašnjih poslova Republike Moldavije. Organizatori konferencije su UNDP, EU i Nacionalno udruženje žena iz sistema unutrašnjih poslova Republike Moldavije.

Cilj konferencije je pružiti pomoć članicama Udruženja u razvoju Akcionog plana koji će doprinijeti povećanom učešću žena u policiji u Republici Moldaviji.

Predstavnica Mreže žena MUP RS je na Konferenciji izložila realizovane projekte i rezultate Mreže žena MUP RS od njenog osnivanja do danas.