16 Juna, 2017

Skupština udruženja RS WPON

Dana 16.06.2017. godine, održana je skupština Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“. Skupštinom je predsjedavala predsjednica Skupštine koja je otvorila zasjedanje i dala uvodnu riječ. Pored članica Mreže, Skupštini je prisustvovala i Elmaja Bavčić kao predstavnica OSCE misije u BiH uz čiju finansijsku podršku je i organizovana Skupština.

Predsjednica Upravnog odbora prezentovala je aktivnosti i ostvarene rezultate Udruženja, te podnijela finasijski izvještaj koji je jednoglasno usvojen.

Usvojen je novi Statut Udruženja, te odabrani Upravljački organi (Skupština, Uravni i Nadzorni odbor). Takođe, formirana su nova radna tijela u okviru Udruženja i to Odbor za promociju i informisanje, Odbor za rodna pitanja i ulogu žena u MUP te Odbor za sport i kulturu.