10 Decembra, 2021

Skupština Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON”

Dana 10.12.2021. godine u hotelu Bosna u Banjaluci, uz finansijsku podršku Misije OEBS u BiH održana je godišnja Skupština Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“. Na Skupštini su prezentovani narativni i finansijski izvještaji Udruženja koji su jednoglasno usvojeni, a članicama Skupštine predočeni su i revizorski izvještaji sa pozitivnim mišljenjem revizora.

Na Skuoštini je konstatovano je da je Udurženje postiglo veoma dobre rezultate u radu, te da je postignut cilj da je više članica Mreže aktivno uključeno u aktivnosti Mreže u odnosu na prethodni period. Diskutovana su pitanja i prijedlozi za razvoj organizacionih kapaciteta te promocija aktivnosti Udruženja.

 Na Skupštini su izabrani organi rukovođenja, Predsjednica Skupštine Udruženja, Upravni i Nadzorni odbor, te članice Odbora za promociju i informisanje, Odbora za rodna pitanja i ulogu žena u MUP RS te Odbora za sport i kulturu u skladu sa iskazanim interesovanjem članica Udruženja za navedene organe.

 

Share on:
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp