27 Jula, 2021

Senzibilizacija policijskih službenika u radu sa LGBT populacijom

U organizaciji Udruženja „Mreže žena MUP RS- RS WPON” u Bijeljini dana 28.7.2021. godine se danas održana je edukacija za policijske službenike policijskih uprava Bijeljina i Zvornik na temu „Senzibilizacija policijskih službenika u radu sa LGBT populacijom.

Predavači na edukaciji su predstavnici institucija Republike Srpske – Gender centra – Centra za jednakost i ravnopravnost polova RS, Univerzitetsko kliničkog centra RS i Ministarstva unutrašnjih poslova RS.

Cilj edukacije je senzibilizacija policijskih službenika u načinu postupanja policijskih službenika prema pripadnicima LGBT populacije, a u skladu sa normativnim okvirima i zakonskim procedurama postupanja policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Radionica se realizuju kroz projekat „Promocija različitosti i jednakosti u BiH” koji realizuje Udruženje Mreža žena MUP RS – RS WPON” uz finansijsku podršku Evropske unije i Vijeća Evrope, a u okviru  ovih aktivnosti odštampana je i monografija „Policija i LGBT: Kriminalistički aspekt” autora Aleksandra Miladinovića, policijskog službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.