10 Decembra, 2017

Seminar Trag fondacije, Beograd

U vremenskom periodu od 08-09.12.2017. godine u Banjoj Luci, od strane Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ uz podršku Trag fondacije iz Beograda, za članice Udruženja održan je dvodnevni seminar. Cilj seminara bio je samoprocjena kapaciteta Udruženja, utvrđivanje prioritetnih tema za izgradnju kapaciteta u budućnosti te podrška daljem organizacionom razvoju Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“.