3 Marta, 2020

Seminar Banja Luka mart 2020. godine

Dana 03.03.2020. godine u Banjoj Luci u hotelu Bosna održana je edukacija za 15 policijskih službenika pripadnika PU Banja Luka i PU Mrkonjić Grad na temu rodno zasnovanog nasilja putem društvenih mreža. Edukacija je realizovana u okviru projekta „Edukacija policijskih službenika u oblasti rodno zasnovanog nasilja putem društvenih mreža“, koji Finansira Gender centar – Centar za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske u okviru FIGAP II programa. Edukatori na navedenoj edukaciji bili su policijski službenici MUP-a Republike Srpske, eksperti iz oblasti nasilja u porodici, policijskih poslova i visokotehnološkog kriminaliteta. Edukaciji su prisustvovale predstavnice Gender centra Mirjana Lukač, direktorica, koja je dala uvodnu riječ i Tanja Slijepac, koordinatorica projekta. „Finansijski podržano iz sredstava FIGAP II programa“ Program za implementaciju Gender akcionog plana BiH (FIGAP II program 2018-2020), rezultat je saradnje Agencije za ravnopravnost spolova BiH – Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH, Gender Centra Federacije BiH i Gender centra Republike Srpske, a njegov je cilj da osigura održivu provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine. Program podržava Kraljevina Švedske, koju predstavlja Ambasada Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije SIDA.“