8 Decembra, 2017

Sastanak Gender centra Vlade RS, Banja Luka

Dana 07.12.2017. godine, u okviru obilježavanja 16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama, predstavnica Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ učestvovala je na sastanku sa ženskim nevladinim organizacijama koje se bave pitanjima nasilja nad ženama, a koji je organizovan od strane Gender centra Vlade RS uz podršku Misije OEBS u BiH. Cilj sastanka bio je razmjena iskustava i praksi u oblasti primjene Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i u porodici, koja se u Republici Srpskoj primjenjuje direktno uz koordinacijsku ulogu Gender centra Vlade Republike Srpske.

Na sastanku su predloženi i modaliteti unapređenja saradnje u narednom periodu između ženskih nevladinih organizacija i Gender centra Republike Srpske, a sve u cilju jačanja što boljeg institucionalnog odgovora na nasilje nad ženama i u porodici i stvaranja društva nulte tolerancije prema rodno zasnovanom nasilju.

Više infomacija na:

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/centri/gendercentarrs/media/vijesti/Pages/Odr%C5%BEan-sastanak-sa-%C5%BEenskim-nevladinim-organizacijama-16-dana-aktivizma.aspx