10 Juna, 2012

RS WPON u Holandiji

U vremenskom periodu 05-08.06.2012. godine predstavnice Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ boravile su u studijskoj posjeti MUP-u Kraljevine Holandije i Evropskoj mreži žena u policiji (ENP) na temu „Žene u policiji“.

Cilj ove posjete bio je upoznavanje sa evropskim zakonodavstvom na ovu temu, pravilima i procedurama u slučajevima polne diskriminacije, regrutovanjem i integracijom žena u agencije za prvođenje zakona, ulogom asocijacija i mreža žena u policiji i saradnjom sa nevladinim organizacijama.

Studijska posjeta je organizovana u okviru TAIEX programa (instrument Evropske komisije za tehničku pomoć i razmjenu informacija).