30 Oktobra, 2015

Regionalna konferencija o efikasnom razvoju programa za sprečavanje i suzbijanje seksualnog i rodno zasnovanog nasilja

Predstavnica Mreže žena MUP RS – RS WPON u vremenskom periodu od 26.-29.10.2015. godine, učestvovala je na Regionalnoj konferenciji o efikasnom razvoju programa za sprečavanje i suzbijanje seksualnog i rodno zasnovanog nasilja koja je održana u Beogradu, Republika Srbija. Organizator konferencije je UNDP/SEESAC.

Predstavnica MUP RS je na konferenciji održala prezentaciju o aktivnostima Mreže žena MUP RS – RS WPON na sprečavanju i suzbijanju seksualnog i rodno zasnovanog nasilja te projektima koji su realizovani od strane Mreže žena MUP RS uz podršku organizacija UNDP/SEESAC, UNDP BiH, Američke ambasade u BiH, Norveške ambasade u BiH, Agencije za ravnopravnosti polova BiH, UN WOMEN te drugih organizacija.

Na regionalnoj konferenciji učestvovali su, pored predstavnica MUP RS –  Mreže žena MUP RS i predstavnice Federalne Uprave policije – Mreže žena policajki BiH učestvovali predstavnici sljedećih država: Albanije, Armenije, BiH, Hrvatske, Crne Gore, Moldavije, Kazahstana, Kirgistana, Kosova*, Srbije, Tadžikistana, Makedonije, Turske, Turkmenistana, Ukrajine, kao i sljedećih međunarodnih organizacije: OSCE, UN, Norveške ambasade u Srbiji, Švedske ambasade u Srbiji, Holandske ambasade u Srbiji, delegacija Evropske unije, nezavisni eksperti, UN WOMEN i UNDP.

Više informacija na: http://www.seesac.org/News_1/Countries-from-South-Eastern-Europe-and-Central-Asia-join-forces-to-combat-sexual-and-gender-based-violence/