22 Juna, 2021

RADNO KONSULTATIVNI SASTANAK SA PREDSTAVNICAMA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG SEKTORA

Članice Mreže žena MUP RS-RS sastale se sa predstavnicima ženskih organizacija sa područja Bijeljine i Republike Srpske koje pružaju direktnu pomoć žrtvama rodno zasnovanog nasilja.

Članice Mreže žena MUP RS-RS WPON su u vremenskom periodu od 22-23.06.2021. godine, učestvovale na radno konsultativnom sastanku predstavnica ženskih organizacija sa područja Bijeljine i Republike Srpske koje pružaju direktnu pomoć žrtvama rodno zasnovanog nasilja, a koji je organizovala Fondacija „Lara” u Etno selu „Stanišići” u Bijeljini.Cilj sastanka bila je razmjena iskustava u radu na sprečavanju i suzbijanju nasilja u porodici, prevenciji profesionalnog sagorijevanja i druga pitanja važna za rad organizacija.

Predstavnice Fondacije „Lara” su takođe predstavile rad Sigurne kuće, unutrašnju organizaciju i program rada sa ženama i djecom žrtvama nasilja, te rezultate u osnaživanju korisnica/ka Sigurne kuće.
Sastanak je organizovan u okviru projekta „Jačanje institucionalne podrške za zaustavljanje rodno zasnovanog nasilja” koji je podržan od švedske fonadacije “Kvinna till kvinna”, a finansira ga Švedska vlada.

Cilj ukupnog projekta, kao i navedene aktivnosti je da doprinese boljoj zaštiti žena i djece od nasilja u porodici.