2 Aprila, 2014

Radionice u okviru IPA 2010 u CJB Trebinje, Bijeljina i Banja Luka

U toku marta 2014. godine u okviru IPA projekta 2010, u organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i udruženja Mreža žena MUP RS-RS WPON, u CJB Bijeljina (5. mart 2014. godine), Banja Luka (6. mart 2014. godine) i Trebinje (26.mart 2014. godine),  realizovane su radionice na temu “Rodna ravnopravnost, ženska prava i bezbjednosne potrebe žena”. Na ovim radionicama učestvovalo je po 12 predstavnika iz svakog od tri navedena centra.

U svojstvu predavača na radionicama učestvovali su predstavnici MUP-a RS, kao i predstavnice nevladinog sektora.