16 Septembra, 2017

Radionica “Uloga policije u borbi protiv nasilja u porodici i zaštita žrtava“, Banja Luka

U vremenskom periodu od 14-15.09.2017. godine predstavnica Udruženja “Mreža žena MUP RS – RS WPON” učestvovala je kao izlagač na radionici “Uloga policije u borbi protiv nasilja u porodici i zaštita žrtava“ koja je organizovana u Banja Luci od strane TAIEX – instrument Evropske komisije za tehničku podršku i razmjenu informacija u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Cilj radionice je diskutovanje o efikasnim mjerama koje preduzima policija u borbi protiv nasilja u porodici i zaštiti žrtava. Glavni fokus je na tehnikama intervijua i zaštiti žena i djece. Pored toga, radionica se bavi efikasnom primjenom postojećeg zakonodavstva, harmonizacijom zakona protiv nasilja u porodici koji su na snazi u entitetima i Istambulskom konvencijom, prikupljanjem statističkih podataka i međunstitucionalnom saradnjom.

Na radionici su predstavljene realizovane aktivnosti Mreže žena MUP RS na sprečavanju i suzbijanju nasilja u porodici.