22 Oktobra, 2020

Radionica „ Procjena i upravljanje rizicima bezbjednosti u situacijama nasilja u porodici“

Predstavnica Mreže žena-RS WPON Željka Mileusnić učestvovala je 13./14. i 19./20. oktobra 2020. godine, u hotelu Kardijal, Teslić u svojstvu predavača na radionici „ Procjena i upravljanje rizicima bezbjednosti u situacijama nasilja u porodici“. Radionica je održana u organizaciji Fondacije „Lara“ iz Bijeljine, a realizovana je kao interaktivni trening sa predstavnicma subjekata zaštite, odnosno policije, centara za socijalni rad, tužilaštava i nevladinog sektora. Pored imenovane članice Mreže, predavači su bili tužilac Okružnog tužilaštva Bijeljina i psiholog Amela Bašić-Tomić iz Fondacije „Udružene žene“ iz Banja Luke.