29 Marta, 2018

Buđenje proljeća – Radionica brige o sebi, Bečići

U vremenskom periodu od 25.03. – 28.03.2018. godine, predstavnice Mreže žena MUP RS – RS WPON, prisustvovale su radionici brige o sebi, koja je organizovana za pripadnike organizacija koje se bave ženskim pravima iz Bosne i Hercegovine, Republike Srbije i Republike Crne Gore u hotelu “Splendid” u Bečićima.

Radionica je održana u cilju razumijevanja feminističke politike brige o sebi, odnosno pružanja podrške aktivistkinja da nastave da rade vrlo važan posao, da imaju posvećenost i motivaciju, koji su ključni za rad sa ljudima u ranjivoj poziciji, a to su uglavnom korisnici njihovog rada. Osnovna ideja je bila da se ljudima koji pomažu drugima pruži određeni prostor i vrijeme kako bi oni obnovili i regenerisali sebe. Radionica je u okviru regionalnog programa „Osnaživanje ženskih organizacija i pokreta za borbu protiv nasilja nad ženama“ okupila 70 aktivistkinja feminističkih organizacija iz četiri države sa područja bivše Jugoslavije – Sarajeva, Banja Luke, Mostara, Bijeljine, Trebinja, Niša, Vranja, Leskovca, Beograda, Pančeva, Nikšića, Podgorice, Kotora…

Učesnice su imale priliku da se kroz interaktivne radionice uzajamno upoznaju kroz razmjenu iskustava u radu sa žrtvama nasilja, te da iz toga kreiraju viziju programa izgradnje kapaciteta brige o sebi i kolektivne brige, na individualnom, organizacionom i regionalnom planu.