ЕДУКАЦИЈА ПОЛИЦИЈСКИХ СЛУЖБЕНИКА У ОБЛАСТИ РОДНО ЗАСНОВАНОГ НАСИЉА ПУТЕМ ДРУШТВЕНИХ МРЕЖА

ЕДУКАЦИЈА ПОЛИЦИЈСКИХ СЛУЖБЕНИКА У ОБЛАСТИ РОДНО ЗАСНОВАНОГ НАСИЉА ПУТЕМ ДРУШТВЕНИХ МРЕЖА

ЕДУКАЦИЈА ПОЛИЦИЈСКИХ СЛУЖБЕНИКА У ОБЛАСТИ РОДНО ЗАСНОВАНОГ НАСИЉА ПУТЕМ ДРУШТВЕНИХ МРЕЖА

- Подржан од стране Гендер центра – Центра за једнакост и равноправност полова Републике Српске, реализован од стране Удружења „Мрежа жена МУП РС – RS WPON
О ПРОЈЕКТУ

Пројекат „Едукација полицијских службеника у области родно заснованог насиља путем друштвених мрежа“ реализован је у временском периоду од 31.12.2019. године до 31.07.2020. године.

Прије почетка едукација конципирани су улазни и излазни тестови за потребе полазника едукација, односно као алати за мјерење како ставова, тако и усвојених знања и вјештина током едукације.

Теме које обрађиване на предметној едукацији су сљедеће:

 • „Документовање и процесуирање случајева насиља у породици“;
 • „Интервенција полицијских службеника и контрола њиховог поступања у предметима родно заснованог насиља“;
 • „Запримање пријава и истраге роднозаснованих кривичних дјела путем друштвених мрежа“.
ЦИЉНА ГРУПА ПРОЈЕКТА

Циљна група пројекта су полцииjски службеници Министарства унутрашњих послова Републике Српске. Укупно 45 полицијских службеника овог Министарства је похађало обуку кроз овај пројекат – од тога 38 полазница женског пола и 7 полазника мушког пола.

ПРОЈЕКТНА ДИНАМИКА

Едукације су реализоване према сљедећој динамици:

 • Дана 03.03.2020. године у хотелу „Босна“ у Бањалуци реализована је едукација за полицијске службенике Полицијских управа Бања Лука и Полицијске управе Мркоњић Град, а исту је похађало 15 полазника –  полицијских службеника;
 • Дана 22.06.2020. године у хотелу „Хајдучке воде“ у Теслићу реализована је едукација за полицијске службенике Полицијских управа Добој и Приједор, а исту је похађало 15 полазника –  полицијских службеника;
 • Дана 10.07.2020. године у хотелу „Board“ на Јахорини реализована је едукација за полицијске службенике Полицијских управа Источно Сарајево и Фоча, а исту је похађало 15 полазника –  полицијских службеника;
ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА

На осносу анализе улазних и излазних тестова закључено је да је обука оцијењена као веома добра, такође, веома високо су оцијењени избор тема и предавача, те се може закључити да је циљ обуке у потпуности остварен као и да су дефинисани пројектни задаци успјешно реализовани. Од стране полазника едукације изражена је потреба за даљим усавршавањем полицијских службеника у области роднозаснованог насиља путем друштвених мрежа, као и адекватног документовања ових кривичних дјела.

Спречавање дискриминације Рома и кршења права ромске дјеце

Спречавање дискриминације Рома и кршења права ромске дјеце

Спречавање дискриминације Рома и кршења права ромске дјеце

ПРОВЕДЕН ОД СТРАНЕ Мреже жена Министарства унутрашњих послова Републике Српске - RS WPON
О ПРОЈЕКТУ
У оквиру пројекта „Спречавање дискриминације Рома и кршења права ромске дјеце“ реализоване су сљедеће активности:

израда брошуре на тему „Спречавње дискриминације Рома и кршења права ромске дјеце“, за потребе полицијских службеника/ца, кадета/киња Полицијске академије и студената/киња Факултета безбједносних наука,
израда улазних и излазних анкета за поалзнике едукација, организација и реализација радионице за потребе студената/киња Факултета безбједносних наука;
организација и реализација радионице за потребе полицијских службеника/ица Полицијских управа за организовани и тески криминалитет, Добој, Бања Лука и Градишка и Полиције Брчко Дистрикта, МУП-а Тузланског кантона, МУП-а Зеницког кантона;
организација и реализација уличне кампање у Добоју; организација и реализација радионице за потребе кадета/иња Полицијске академије; организација и реализација радионице за потребе полицијских службеника/ица Полицијских управа Источно Сарајево, Фоча и Требиње и Брцко дистрикта; МУП-а Босанско подрињског кантона, МУП-а Тузланског кантона;
рганизација и реализација уличне капмање у Требињу;
организација и реализација уличне кампање у Источном Сарајеву;
Анализа улазних и излазних упитника – мјерење промјене ставова код уцесника едуација;
Анализа евалуационих уитника – оцјењивање компетенција предаваца и избора тема за едукације.

Дана 22.04.2019. године, на Факултету безбједносних наука у Бања Луци, одржана је прва едукација за студенте/ице. Едукацији је присуствовало 21 судент, од чега 20 жена и 1 мушкарац. Едукација се реализовала током једног радног дана и све предвиђене теме су презентоване уз предвиђену заједничку дискусију предавача и полазника.

Дана 27.05.2019. године, у Добоју, хотелу „Парк“ одржана едукација за полицијске службенике и службенице Полицијски управа Добој, Бања Лука и Градишка, као и полицијске службенице Полиције Брчко Дистрикта, МУП-а Тузланског кантона, МУП-а Зеницког кантона. Едукацији је присуствовало 20 полазника, од чега 13 мушакараца и 7 жена.

Дана 28.05.2019. године, у граду Добоју одржана је улична кампања.

Дана 13.06.2019. године, у Бања Луци, хотелу „Палас“, одржана је едукација за кадете и кадеткиње Полицијске академије.

Дана 27.06.2019. године, на Јахорини, хотелу „Борд“ реализована је друга едукација за потребе полцијских службеника и службеница Полицијских управа Источно Сарајево, Фоча и Требиње, као и полицијске службенице Полиције Брчко Дистрикта МУП-а Босанско подрињског кантона, МУП-а тузланског кантона. Едукацији је присуствовало 20 полицијских службеника/ца, од чега 6 мушкараца и 14 жена.

Дана 30.06.2019. године реализована је улична кампања за потребе грађана и грађанки Требиња. Кампању је организовале представнице Мреже и полицијски службеници и службенице Полицијске управе Требиње.

Дана 12.08.2019. године, у Источном Сарајеву, као посљедња активност пројекта, реализована је улична кампања за потребе грађана и грађанки Источног Сарајева. Кампању су организовале  представнице Мреже и Полицијске управе Источно Сарајево, а претходно је иста најављена од стране Одјељења за информисање Слузбе Министарства унутрасњих послова РС.

ЦИЉНА ГРУПА ПРОЈЕКТА
Циљна група пројекта су полицијски службеници, кадети Полицијске академије МУП-а РС, студенти Факултета безбједносних наука, као и грађани општина Источно Сарајево, Добој и Требиње.
УТИЦАЈ ПРОЈЕКТА
Сами почетак пројекта је подразумијевао остваривање партнерства и сарадње са НВО „Романи Ћеј“, те су представнице удружења, као и друге особе ангажоване на пројекту добили прилику да ближе упознају програм и рад ромске организације и стекну нова знања о ромској заједници. Стога, већ само партнерство довело је до промјене ставова и подизања нивоа сензибилизације чланица удружења. Додатном утицају и ојачавању сарадње допринио је процес снимања заједничког видео-клипа, у организацији менаџмента пројекта „Дијалог за будућност“ .

Студенти и академци – будући полицијски службеници показали су велику заинтересованост за теме едукација, постављали су много питања а посебно су значајним оцијенили присуство представнице ромске популације на едукацији. Оваквим активностима и едукацијама итекако се може утицати на подизање нивоа и свијести и промјену негативних ставова те смањење предрасуда према ромској популацији, сто је од посебно значаја кад се ради о будућим представницима друштвеног система који треба да поступају у случајевима дискриминације ромске популације.

На едукацијама полицијски службеници међусобно су размјењивали искуства, на конкретним примјерима из праксе настојало се доћи до најбољег могућег рјешења, како би се убудуће још боље поступало. Веома је значајан утицај сарадње између МУП-а РС и представника других МУП-ова из Федерације БиХ и Брчко Дистрикта који су имали прилику размијенити искуства у раду и поступању са овом популацијом.

Посебан утицај остварен је уличним кампањама које су превазишле очекивања организаторица кампања. О утицају кампања на грађане, јасно говори и медијска заинтересованост и чињеница да су активности пројекта, посебно кампање објављиване на десетинама портала. Посматрано са становишта родног утицаја, уицај је равноправно распоређен како на жене, тако и на мушкарце.

Представници организација из других земаља контактирали су представницу партнерског Удружења „Ромска дјевојка – Романи Ћеј“ те су се распитивали о динамици и начину реализације овог пројекта јер се активности овог типа реализују први пут у ширем региону.

Као резултат пројекта, представници Удружења „Ромска дјевојка – Романи Ћеј“ одлучили су да се више посвети и да више раде на очувању ромске културе, традиције као и да посвете више рада о случајевима дикриминације и предрасудама о ромској популацији.

Насиље у породици и родно заснована кривична дјела путем друштвених мрежа– Едукација полицијских службеника

Насиље у породици и родно заснована кривична дјела путем друштвених мрежа– Едукација полицијских службеника

Насиље у породици и родно заснована кривична дјела путем друштвених мрежа– Едукација полицијских службеника

ПОДРЖАН ОД СТРАНЕ М И С И Ј Е О С Ц Е У Б И Х, ПРОВЕДЕН ОД СТРАНЕ Мреже жена Министарства унутрашњих послова Републике Српске - РС WПОН
Током 2016. и 2017. године уз сагласност Министра унутрашњих послова и уз финансијску подршку Мисије OEBS у БиХ која је понуђена Удружењу „Мрежа жена МУП РС – RS WPON“, реализовани је пројекти „Насиље у породици – едукација полицијских службеника“ и „Насиље у породици – едукација полицијских службеника руководилаца“. Овим пројектом реализовано је 12 едукација на територији свих ЦЈБ, а едукацију је прошло укупно 144 полицијска службеника.

Анализа евалуационих упитника, као и извјештаја након реализованог пројекта, показала је да су наведени пројекти веома добро прихваћени и оцијењен, како од стране полицијских службеника – полазника едукација, тако и едукатора (представици МУП РС и Тужилаштва), те од стране донатора – Мисије ОЕБС у БиХ. Као резултат квалитетне имплементације пројекта, од стране представника Мисије ОСЦЕ у БиХ Удружењу је понуђен наставак сарадње и током 2018. године у виду сличних едукација за полицијске службенике територији РС.

Министар унутрашњих послова дао је сагласност за потписивање пројекта и реализацију активности предвиђених пројектом.

O ПРОЈЕКТУ
Пројекат „Насиље у породици-обука полицијских службеника и родно заснована кривична дјела-обука полицијских службеника“ реализован је кроз шест едукација, у периоду од 20.03. до 20.11.2018. године за полицијске службенике свих 10 полицијских управа Министарства унутрашњих послова Републике Српске.Пројекат „Насиље у породици и родно заснована кривична дјела-обука полицијских службеника“ укључивала је четири главна модула са евалуацијом кроз практични дио:

 1. Документовање и процесуирање случајева насиља у породици;
 2. Интервенција полицијских службеника и контрола њиховог поступања;
 3. Специфичности комуникације полицијских службеника са жртвама породичног насиља – Когнитивне технике обављања разговора са жртвом и извршиоцем насиља у породици и
 4. Запримање пријава и истраге родно заснованих дјела путем друштвених мрежа.

Програм се састојао од 9 часова током једног радног дана обуке, што је проширено у односу на програме претходне двије године узимајући у обзир додавање четвртог модула.

ПРОЦЈЕНА ПОТРЕБЕ ЗА ПРОЈЕКТОМ
У поређењу са било којом врстом криминалитета или прекршаја, насиље у породици има специфичан утицај и далокосежне посљедице на будуће генерације и друштво у цјелини. Експанзија друштвених мрежа као комуникационих канала даје простор за извршавање кривичних дјела и прекршаја на један нови, специфичан начин који посебно погађа дјецу и малољетнике. Стога да би се разбило деструктивно дјеловање ових дјела на ширу друштвену заједницу полиција се мора перманентно усавршавати у овој области. Зато кључни фокус обуке јесте на полицијским службеницима, посебно на полицијском знању, вјештинама и способностима.
ЦИЉНА ГРУПА ПРОЈЕКТА
Циљну групу чине полицијски службеници који поступају у случајевима насиља у породици са територије МУП РС.
ОРГАНИЗОВАЊЕ ЕДУКАЦИЈА ЗА ПОЛИЦИЈСКЕ СЛУЖБЕНИКЕ
Кроз шест едукација за полицијске службенике  у оквиру пројекта „Насиље у породици и родно заснована кривична дјела-обука полицијских службеника МУП РС“ који је спровела „Мрежа жена МУП РС – RS WPON“ а који је финансијски подржан од стране Мисије ОЕБС-а у БиХ присуствовало је укупно 69 полицијских службеника (51 мушког и 18 женског пола) који кроз свакодневне послове и задатке поступају у случајевима насиља у породици и родно заснованих кривичних дјела.

Дана 23.03.2018. године у хотелу „SL Industry“ у Требињу одржана је едукација за полицијске службенике Полицијске управе Требиње. Обуци је присуствовало 12 полицијских службеника (9 полицијских службеника мушког и 3 женског пола). Предавачи су били припадници МУП РС и тужилаштва.

Дана 27.04.2018. године у хотелу „Боард“ на Јахорини, у оквиру истог пројекта одржана је едукација за полицијске службенике припаднике Полицијске управе Источно Сарајево и Фоча. Обуци је присуствовало 12 полицијских службеника (8 полицијских службеника мушког и 4 женског пола). Едукацију су одржали припадници МУП РС и тужилаштва.

Дана 22.06.2018. године у мотелу „Новак“ у Зворнику, у оквиру истог пројекта одржана је едукација за полицијске службенике припаднике Полицијске управе Зворник и Бијељина. Обуци је присуствовало 11 полицијских службеника (10 полицијских службеника мушког и 1 женског пола). Едукацији је такође присуствовала и представница Мисије ОЕБС-а у БиХ Елмаја Бавчић.

Дана 31.08.2018. године у хотелу „Кардиал“ у Теслићу, у оквиру истог пројекта одржана је едукација за полицијске службенике припаднике Полицијске управе Добој. Обуци је присуствовало 10 полицијских службеника (7 полицијских службеника мушког и 3 женског пола).

Дана 24.09.2018. године у хотелу „Монумент“ на Козари, у оквиру истог пројекта одржана је едукација за полицијске службенике припаднике Полицијских управа Приједор и Градишка. Обуци је присуствовало 12 полицијских службеника (7 полицијских службеника мушког и 5 женског пола).

Дана 29.10.2018. године у хотелу „Видовић“ у Бањој Луци, у оквиру истог пројекта одржана је едукација за полицијске службенике припаднике Полицијских управа Бања Лука и Мркоњић Град. Обуци је присуствовало 12 полицијских службеника (10 полицијских службеника мушког и 2 женског пола).

ПОСТИГНУТИ РЕЗУЛТАТИ
Што се тиче евалуације едукација, првенствено је потребно нагласити да је избор модула утицао да се постигне пуна сврха едукација, те се може потврдити да је циљ пројекта остварен у потпуности. Теме које су предавачи излагали надовезивале су се једна на другу а нови модул који се односи на проблематику насиља у породици и родно заснованих кривичних дјела путем друштвених мрежа са којим се полицијски службеници сусрећу у пракси је употпунио ту цјелину.

Један од закључака са свих одржаних едукација, у контексту интеракције, активности учесника и презентације знања и вјештина од стране едукатора јесте висок ниво професионализма и отворености за рјешавање проблематике комплексности поступања у конкретним кривичним и прекршајним предметима.

Такође, анкетирани полицијски службеници су се у стопроцентном броју изјаснили да је избором модула, односно тема, постигнут ефекат.

Методолошко повезивање третирања проблематике насиља у породици и ронозаснованог насиља путем друштвених мрежа и интернета, дало је жељене резултате у обукама реализованим за потребе полицијских управа МУП РС, посебно младим кадровима који су током основне полицијске обуке на Полицијској академији добили основна знања и вјештине о сузбијању и спречавању насиља у породици и скромна знања и вјештине о истрагама родно заснованог насиља путем друштвених мрежа које је у експанзији са развојем информационих технологија.

Као и претходне двије године наглашена је посебност оваквог вида обуке због остваривања директног контакта и размјене података и мишљења између полицијских службеника и тужилаца, као и предстваљања и развоја дискусије по конкретним кривичним предметима.

Кроз четврти модул полазници обука упознати су са злоупотребама и међународним полицијским акцијама сузбијања организованих криминалних група и кривичних дјела на штету жена и дјеце, као и истрагама спроведеним од стране домаћих полицијских агенција. Предавач је циљно поентирао специфичности истрага тих кривичних дјела и елементе заштите жртви и свједока током судских поступака.

Према попуњеним анкетама, полазници обука су истакли усвојена знања и вјештине с обзиром да се ради о проблематици која захтијева стално праћење злоупотреба информационих технологија и примјену нових знања у истрагама.

Новина и резултат едукација су свакако елементи превенције насиља у породици и родно заснованог насиља кроз праћење комуникације потенцијалних жртви и насилника путем друштвених мрежа. Наведена проблематика према закључцима током дискусија усмјерена је и на потребу ојачавања сарадње са тужиоцима, али судијама одјељења за прекршаје.

ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ
Истакнута је потреба наставка даљих едукација са посебним акцентом на потребу већег броја ових едукација за потребе руководног кадра, али и евентуалним округлим столовима са представницима других релевантних фактора који поступају у предметним случајевима.

 

Током дискусије, као и кроз анкете, али и претходне обуке полазници обука су изнијели конкретне примјере позитивне и негативне комуникација са поступајућим тужиоцима, те различитости поступања тужилаца у сличним ситуацијама.

Као и у претходна два пројекта, поново су предложене обуке за већи број руководилаца.

Закључци дискусија су да је неопходно анализу по питању малог броја изречених хитних мјера заштите и мјера безбједности, као и анализе различитости начина поступања у полицијским управама.

Поновна препорука је ојачавање сарадње са правосудним институцијама.

Увођење редовне обуке на тему родне равноправности, женских људских права и сигурносних потреба жена кроз систем стручног усавршавања припадника МУП РС

Увођење редовне обуке на тему родне равноправности, женских људских права и сигурносних потреба жена кроз систем стручног усавршавања припадника МУП РС

Увођење редовне обуке на тему родне равноправности, женских људских права и сигурносних потреба жена кроз систем стручног усавршавања припадника МУП РС

ПОДРЖАН ОД СТРАНЕ УН Wомен, Организације Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена, РЕАЛИЗОВАН ОД СТРАНЕ Мреже жена Министарства унутрашњих послова Републике Српске - RS WPON
Дана 12.04.2012. године одржан је састанак представница Мреже жена МУП РС – RS WPON са представницама Гендер центра Владе РС и међународне организације UN WOMEN. На састанку је договорено да Мрежа жена МУП РС и организација UN WOMEN покрену заједничке активности које ће се односити на обуку припадника МУП РС на тему родне равноправности, односно усвојен је приједлог да организација UN WOMEN финансијски подржи више активности на промоцији родне равноправности у МУП РС, које између осталог укључују сачињавање наставног плана и програма те приручника за одрживу обуку која ће бити намијењена запосленима у МУП РС. На састанку је такође договорено да UN WOMEN финансијски подрже одржавање прве годишње конференције Мреже жена МУП РС – RS WPON.

Дана 03.12.2012. године између Удружења „Мрежа жена МУП РС – RS WPON“ и организације UN WOMEN потписан је План активности за сарадњу на увођењу редовне обуке на тему родне равноправности, женских људских права и сигурносних потреба жена кроз систем стручног (специјалистичког) усавршавања припадника Министарства унутрашњих послова Републике Српске. Планом су одређене активности, носиоци активности, односно особље предвиђено за реализацију те одређен временски период за реализацију предметних активности. Министар унутрашњих послова РС дао је сагласност за реализацију наведених активности.

Планом активности за сарадњу при увођењу редовне обуке на тему родне рвноправности, женских људских права и сигурносних потреба жена кроз систем стручног (специјалистичког) усавршавања припадника Министарства унутрашњих послова Републике Српске прецизно су нефинисали потребе у оквиру понуђене подршке, активности, временски период за провођење активности (рокови), носиоци активности (чланице Мреже жена МУП РС које ће бити задужене за реализацију утврђених активности), те буџет којим ће Удружење располагати за сваку од предвиђених активности а који је обезбијеђен од стране UN WOMEN.

Утврђено је да је општи циљ сарадње увођење обуке на тему родне равноправности, женских људских права и сигурносних потреба жена за запослене у Министарству унутрашњих послова Републике Српске, првенствено чланица Мреже жена МУП РС – RS WPON који ће у финализацији довести до подизања свијести, стицања знања, вјештина и усвајања ставова о важности питања родне равноправности и роднозаснованог насиља међу припадницима и припадницама полиције Републике Српске. Предвиђено је да ова сарадња и подршка оснажи Мрежу да организује ове обуке, привуче што већи број потенцијалних чланица, побољша комуникацију између чланица те евентуално код чланица развије вјештине које се односе на обезбјеђивање донаторских средстава. Очекивани исход је да се улога и значај Мреже жена повећа у самом Министарству унутрашњих послова Републике Српске.

Планом активности предвиђена је реализација сљедећих активности:

Израда наставног плана и програма на тему „Женска људска права и сигуроносне потребе жена у безбједносном сектору-обука инструкторица“;
Израда приручника на тему „Женска људска права и сигуроносне потребе жена у безбједносном сектору“;
Обука будућих инструкторица;
Теничка подршка Мрежи жена МУП РС – RS WPON;
Прва међународна конференција Мреже жена МУП РС – RS WPON.
Овако сачињен План активности потписан је дана 03.12.2012. године између Мреже жена МУП РС – RS WPON и организације UN WOMEN, чиме је и формално успостављена сарадња између ове двије организације и отворен пут за реализацију активности договорених и Планом предвиђених активности.

Наставни план и програм
Сви наставни планови и програми обука који се спроводе у Министарству унутрашњих послова Републике Српске морају бити у складу са Законом о унутрашњим пословима Републике Српске, као и Правилником о стручном усавршавању полицијских службеника и осталих запослених у Министарству, те сачињени по модуларном концепту (овај концепт се примјењује од школске 2012/2013 године и Полицијска академија у Републици Српској је прва која овај концепт примјењује у БиХ).

Такође, сви наставни планови и програми обука који се редовно проводе (основна и специјалистичка обука) морају бити одобрени и потписани од стране Министра унутрашњих послова и представљају правни акт (документ) Министарства унутрашњих послова РС.

Наставним планом и програмом разрађени су модули на основу којих ће се сачинити Приручник за обуку инструкторица које ће даље вршити обуку на локалном нивоу, односно у својим организационим јединицама. Прецизније, наставни план и програм разрађен је кроз сљедеће дијелове:

1. Уводни дио;
2. Сврха обуке;
3. Циљ обуке;
4. Циљна група;
5. Исходи обуке;
6. Специфични исходи обуке;
7. Задаци обуке;
8. Наставне методе и средства;
9. Трајање обуке;
10. Програмске садржаје обуке и
11. Прелазне и завршне одредбе.

Наставни План и програм потписан је од стране Министра унутрашњих послова РС дана 05.03.2013. године.

Приручник за полазнике обуке инструкторица „Родна равнправност, женска људска права и сигурносне потребе жена
Приручник је израђен у складу са методологијом наложеном у наставном плану и програму који је у складу са Законом о унутрашњим пословима Републике Српске и Правилником о стручном усавршавању, као и са међународним стандардима за заштиту женских људских права, а садржајно обухвата законску и подзаконску регулативу и принципе и стандарде поступања полицијских службеника/ца и осталих запослених у МУП РС из области дефинисаних модулима.

Приручник садржајно обухвата сљедеће модуле:

Модул 1: Методологија извођења наставе

Овај модул предвиђа да будуће инструкторице усвоје потребна знања и вјештине које су неопходне за самосталну реализацију наставе односно обуке у својим организационим јединицама. Овај модул састоји се од сљедећих модуларних јединица:
1. Принципи учења одраслих;
2. Наставне методе у раду са одраслима;
3. Комуникација и сметње у комуникацији.

Модул 2: Мрежа жена и спровођење Акционог плана за имплементацију Резолуције УН 1325

Овај модул предвиђа да будуће инструкторице усвоје потребна знања и вјештине које се односе на задатке чији су носиоци активности ентитетска Министарства унутрашњих послова. Овај модул састоји се од сљедећих модуларних јединица:
1. Основни појмови из области родно заснованог насиља;
2. Међународни и домаћи документи;
3. Акциони план БиХ за имплементацију резолуције УН 1325.

Модул 3: Улога и значај полиције у истрагама кривичних дјела родно заснованог насиља – увођење принципа родне равноправности

Овај модул предвиђа да будуће инструкторице усвоје потребна знања и вјештине које се односе на кривичноправни аспект родно заснованог насиља, интервенцију, доказивање и правилно документовање ових кривичних дјела те вођење разговора са жртвом родно заснованог насиља. Овај модул састоји се од сљедећих модуларних јединица:

 1. Кривичноправни аспект родно заснованог и сексуалног насиља;
 2. Интервенција полицијских службеника/ца, доказивање и документовање кривичног дијела;
 3. Психолошки аспект вођења разговора са жртвом родно заснованог насиља.

Овај Приручник је намијењен будућим инструкторицама чланицама Мреже за провођење редовне обуке на локалном нивоу, односно у свим организационим јединицама Министарства, као и свим припадницима Министарства чији се редовни послови и задаци односе на програмске садржаје Приручника.

Обука будућих инструкторица
Планом активности предвиђена је обука за будуће инструкторице (тренинг тренера) након које ће будуће инструкторице усвојити знања, вјештине и ставове који се дефинишу у наставном плану и програму, а чији садржај је обрађен у Пручнику. Ова знања, вјештине и ставови неопходни су тренерима/тренерицама за даље квалитетно преношење знања осталим запосленим у Министарству на локалном нивоу. Предвиђено је да се обука проводи у свим Центрима јавне безбједности из разлога економичности, редовности и одрживости (уколико би се обука реализовала на Полицијској академији, сваки долазак у Бања Луку изискује трошкове превоза, смјештаја, исхране и сл., те вишедневно одсуствовање са посла, што знатно умањује број потенцијалних полазника и полазница обуке).

Такође је предвиђено да инстуркторице буду чланице Мреже жена из свих основних организационих јединица, односно Центара јавне безбједности. Ангажовање инструкторица – припадница Министарства које су уједно и чланице Мреже допринијеће томе да се код свих чланица појача осјећај припадности Мрежи, омасовљавање и актуализација питања и проблема које су од значаја за побољшање улоге и статуса жена у полицији. Такође, овакав начин реализације обуке довешће до веће транпарентности у комуникацији међу чланицама Мреже и уопштено међу припадницима и припадницама Министарства, те ће исти отвореније и искреније изнијети актуелне проблеме који су у вези са родном перспективом.

Дана 12.09.2013. године, у складу са Планом активности, у просторијама Управе за полицијско образовање за полазнице, за будуће инструкторице, чланице Мрежа жена МУП РС – RS WPON, уз подршку организације UN WOMEN организована је обука инструкторица „Родна равноправност, женска људска права и сигурносне потребе жена“.

Обука је релизована за 14 (четрнаест) полазница, представница центара јавне безбједности МУП РС.

Обуку су похађеле по 3 (три) полазнице из ЦЈБ Бијељина, ЦЈБ Добој, ЦЈБ Источно Сарајево и ЦЈБ Требиње и 2 (двије) полазнице из ЦЈБ Бања Лука.

Поред полазница, свечаном отварању обуке присуствовали су Министар унутрашњих послова РС Радислав Јовичић, Директор полиције Гојко Васић и Регионални пројектни менаџер за жене, мир и безбједност на западном Балкану (UN WOMEN) Едwин Беррy, ауторке Приручника, те представници више медијских кућа из Републике Српске, који су о овом догађају извијестили путем телевизије и новинских чланака.

Техничка подршка
Планом активности предвиђено је да се Мрежи жена МУП РС за реализацију цјелокупног пројекта од стране организације УН WОМЕН обезбиједи техничка подршка која се односи на набавку и додјелу:

 • Пет (5) лаптоп компјутера (за сваки Центар јавне безбједности);
 • Један (1) пројектор (за потребе одржавања обука на Полицијској академији);
 • Један (1) дигитални фотоапарат и
 • Петнаест (15) УСБ стикова.

Пред почетак обуке у присусутву Министра унутрашњих послова РС и Директора полиције РС, Мрежи жена МУП РС уручена је техничка опрема, као што је Планом активности и предвиђено.

Опрема је дистрибуирана по организационим јединицама МУП РС на начин на који је то предвиђено Планом активности.

Прва међународна конференција Мреже жена МУП РС – RS WPON
Дана 10.12.2012. године у просторијама Административног центра Владе РС одржана је прва међународна годишња конференција Удружења „Мрежа жена МУП РС – РС WПОН“.

Основна сврха Конференције је промоција Удружења „Мрежа жена МУП РС – РС WПОН“ те промоција смјерница за родно осјетљиву полицијску праксу. Мрежа жена полицајаца југоисточне Европе (WПОН) развила је смјернице за родно осјетљиву полицијску праксу са посебним освртом на привлачење, селекцију и професионални развој жена у полицији. Смјернице су замишљене као приручник за руководиоце свих нивоа у полицији и идентификују низ конкретних мјера и предлажу побољшане начине поступања у области регрутовања, селекције и професионалног развоја жена у полицији, првенствено уз коришћење постојећих ресурса и без великих организационих промјена.

Конференцију су отворили гђа Индира Рогић, предсједница Скупштине Мреже, министар унутрашњих послова РС Станислав Чађо и гђа Вибеке Лиллое, амбасадорка Краљевине Норвешке у БиХ.

Презентације су одржале Јане Тоwнслеy, предсједница међународног удружења жена у полицији (ИАWП), Анита Wиеман, виша савјетница (координаторка) у Европској Мрежи жена у полицији (ENP), Бојана Балон, координаторка пројекта Мреже жена полицајаца југоисточне Европе (WPON) и Сања Сумоња, предсједница Управног одбора Мреже жена МУП РС – RS WPON. Излагачи на конференцији су уједно и особе које су у и изван граница својих држава препознате у залагању за промовисање женских људских права, родне равноправности и прије свега за јачање улоге жене у систему безбједности и изградњи мира. Оне су и професионално ангажоване на овом пољу, а препознате су по свом ангажману како на европском тако и на међународном плану.

Поред представника међународних удружења ИАWП, ЕНП и WПОН, амбасаде Норвешке у БиХ, конференцији су присуствоали представници и представнице МУП-а Републике Србије, Владе РС, Гендер центра Владе РС, Министарства безбједности БиХ, града Бања Лука, НВО „Жене женама“ из Сарајева и „Будућност“ из Модриче, UNDP/SEESAC, ICITAP, OSCE, UN WOMEN, представници одбора једнаких могућности те МУП-а РС.

Конференција је била изврсна прилика да се саслушају искуства сличних афирмисаних удружења из иностранства, а самим тим и усвоје примјери позитивне праксе.
Конференција је, прије свега, помогла домаћој и међународној афирмацији Мреже жена МУП РС као недавно формираном Удружењу. Била је то изврсна прилика да се сусретну представници/це различитих институција, удружења, међународних и невладиних организација из БиХ, региона и иностранства које се баве питањима родне равноправности, да се размијене искуства на овом пољу, размотре могућности и успоставе контакти за будућу сарадњу.

За све учеснике/це конференције обезбијеђени су промотивни материјали (кесе, флајери, оловке, блокови, мајице и УСБ стикови). Све трошкове конференције (организација, услуге превођења, ручак и освјежење за учеснике и учеснице, промотивни материјали) обезбиједиле су организације УН ЊОМЕН и UNDP/SEESAC.

Фото галерија

Сензибилизација полицијских службеника и оснаживање жртава родно заснованог насиља кроз мултисекторски приступ

Сензибилизација полицијских службеника и оснаживање жртава родно заснованог насиља кроз мултисекторски приступ

Сензибилизација полицијских службеника и оснаживање жртава родно заснованог насиља кроз мултисекторски приступ

ПОДРЖАН ОД СТРАНЕ Америчке амбасаде у БиХ, ПРОВЕДЕН ОД СТРАНЕ Удружења „Мрежа жена Министарства унутрашњих послова Републике Српске - РС WПОН
Удружење „Мрежа жена МУП РС-RS WPON“ је почетком 2013. године аплицирало на конкурсу који је расписан од стране Америчке амбасаде у БиХ. Концепт Пројекта осмислиле су и израдиле чланице Мреже у складу са организацијом и потребама МУП РС, везаним за проблематику насиља у породици на територији Републике Српске. Овај пројекат је од стране Амабасаде у потпуности прихваћен, те су Мрежи жена одобрена новчана средстава за спровођење пројектних активности у трајању од 18 мјесеци које се односе на: праћење проблематике насиља у породици, прикупљање података о предметима насиља у породици и жртвама, анализа прикупљених података, ангажовање експерата и израда брошуре о насиљу у породицу за припаднике полиције и жртве породичног насиља, организовање едукације за припаднике полиције и жртве родно заснованог насиља, те финална евалуација пројекта.

Директор полиције дао је сагласност за реализацију активности предвиђених пројектом.
Дана 07.06.2013. године потписан је пројекат између Мреже жена МУП РС – РС WПОН и Америчке амбасаде у БиХ под називом „Sensitization of police officers and empowerment of gender based violence victims through a multi-sector approach“.

Пројекат „Сензибилизација полицисјких службеника и оснаживање жртава родно заснованог насиља кроз мултисекторски приступ“ на подручју Министарства унутрашњих послова Републике Српске реализован је у временском периоду од 03. јуна 2013. године до 03. децембра 2014. године. У складу са Планом и програмом реализације пројекта, у основним организационим јединицама МУП РС, односно у свим центрима јавне безбједности, одређене су особе (аналитичари, чланице Мреже и стручни кадрови полицијски службеници) чији је задатак био да прате стање насиља у породици на подручјима које покривају Центри. Претходно су дефинисани параметри које су тимови на челу са аналитичарима пратили у периоду од 12 мјесеци. На основу добијених резултата, тимови су на својим подручјима одредили жртве насиља у породици које су добровољно прошле едукацију.

Едукација се односи на области правних процедура и начина судског епилога, правну помоћ које жртве могу добити, упознавање са надлежностима и обавезама Центара за социјални рад, здравствене и психолошке третмане који се жртви могу пружити, односно на које има право те професионална одговорност субјеката заштите жртава насиља у породици. Едукација је проведена на подручју свих Центара јавне безбједности МУП РС. Предавачи који су вршили едукацију су били судија, дипломирани социјални радник, љекар специјалиста породичне медицине те дипломирани педагог-психолог. У одређеним едукацијама као едукатори су учествовали представници програма ИЦИТАП у Босни и Херцеговини.

Сачињен је упитник ефикасности поступања полицијских службеника у случајевима родно заснованог насиља, које ће свака жртва овог насиља имати прилику да анонимно попуни и на основу којих су вршене анализе квалитета рада полицијских службеника у поступању са предметима родно заснованог насиља.

Едукација је проведена и за полицијске службенике који поступају у случајевима насиља у породици. Оно што је важно напоменути је то да је едукацију у оквиру овог пројекта прошао барем по један полицијкси службеник из сваке полицијске станице на територији Републике Српске.

Пројектом је предвиђено осмишљавање и штампање промотивних материјала –брошуре, који су намијењени жртвама родно заснованог насиља и професионалцима (првенствено припадницима полиције) који поступају у случајевима родно заснованог насиља.

Припрема материјала
Осмишљени су и сачињени обрасци и форме извјештаја за праћење поступања и документовања у случајевима кривичних дјела „насиље у породици или породичној заједници“ које су попуњавали полицијски службеници МУП-а РС. Обрасци за документовање садрже информације о догађају, податке о жртви, податке о осумњиченом, податке о симптомима и унтрашњим повредама, начину извршења и узроцима насиља у породици, као и додатне информације о жртвама.

Сачињен је упитник за жртве насиља у породици који садржи информације, односно одговоре жртве о поступку полицијских службеника, социјалних и медицинских радника са њом. Ове податке жртве насиља у породици давале су добровољно.

Сачињен је образац (табела) за прикупљање података о догађајима насиља у породици који се односие на прикупљање података о предметима насиља у породици (прекршаји и кривична дјела) у трајању од 12 мјесеци (број догађаја насиља у породици, број прекршаја, број кривичних дјела, полна, старосна структура извршилаца и жртава насиља у породици, породични односи извршиоца и жртве, присуство малољетних лица насиљу, предузете радње од стране полиције према извршиоцу и жртви).

Упутство за реализацију пројекта
С обзиром на комплексност активности које су предвиђене кроз реализацију овог пројекта, те број припадника МУП-а РС који су ангажовани на реализацији овог пројекта, приступили смо сачињавању Упутства за реализацију пројекта. Дана 21.09.2013. године одржан је састанак координатора пројекта са представницима Центара јавне безбједности који су од стране својих руководилаца именовани као координатори тимова који су формирани у сваком Центру јавне безбједности. Координаторима тимова је образложен начин реализације пројекта и прикупљања података.
Формирање тимова за праћење догађаја насиља у породици
У складу са Планом реализације овог пројекта, одмах по добијању одобрења за реализацију Пројекта од стране Директора полиције, формирани су тимови за праћење догађаја насиља у породици. Њих су чинили представници Министарства из сваке полицисјке станице на нивоу Центара јавне безбједности МУП-а РС, као и по један аналитичар из сваког ЦЈБ који је задужен за координацију свим активностима и обједињавање свих прикупљених података те њихово достављање особама задуженим за реализацију Пројекта.

На овај начин, на територији МУП РС ангажовано је укупно 72 припадника Министарства који су били активно укључени у реализацији овог пројекта.

Прикупљање података о догађајима насиља у породици (прекршајна и кривична дјела)
Током 12 мјесеци (почев од јула 2013. године, закључно са јуном 2014. године) прикупљани су подаци према раније утврђеној методологији а који се односе на догађаје насиља у породици и то: број догађаја насиља у породици, број прекршаја, број кривичних дјела, полна и старосна структура извршилаца и жртава насиља у породици, породични односи извршиоца и жртве, присуство малољетних лица насиљу, предузете радње од стране полиције према извршиоцу и жртви. Ови подаци прикупљани су на територији цијеле Републике Српске, у свим организационим јединицама Министарства унутрашњих послова РС.
Подршка обиљежавању 16 дана активизма против насиља у породици
У оквиру овог Пројекта, свој допринос и подршку дали смо и обиљежавању 16 дана активизма против насиља у породици. У временском периоду новембар-децембар 2013. године сачињени су и дистрибуирани промотивни постери „Оне не трпе насиље – немој ни ти“ у 87 организационих јединица МУП РС поводом 16 дана активизма против насиља у породици.

Промотивни постери су истакнути су на видна мјеста у свим организационим јединицама Министарства унутрашњих послова РС.

Ангажовање професионалаца за израду брошуре за полицијске службенике и брошуре за жртве насиља у породици
Пројектом је предвиђена израда брошуре за полицијске службенике која ће служити као водич за полицијске службенике како исправно поступати у случајевима насиља у породици. Брошура за жртве насиља у породици намијењена је жртвама те информисању истих о њиховим правима. С обзиром на то да је пројекат фокусиран на мултидисциплинарни приступ, за израду ових брошура ангажовали смо представнике различитих институција који се баве проблематиком насиља у породици и то судија Основног суда у Бањој Луци, дипломирани социјални радник Центра за социјални рад Бања Лука, специјалиста породичне медицине Дома здравља у Бањој Луци и педагог-психолог са Управе за полицијско образовање у Бањој Луци.
Брошура за полицијске службенике
Ангажовање професионалаца за израду брошуре за полицијске службенике и брошуре за жртве насиља у породици
Брошура за жртве насиља у породици
Брошура за жртве насиља у породици намијењена жртвама породичног насиља састоји се из четири поглавља.

Прво поглавље односи се на оснаживање жена жртава породичног насиља те на професионалну одговорност субјеката заштите те обухвата појам насиља над женом, анализу питања зашто жене трпе насиље и зашто остају у ситуацији насиља, професионалну одговорност код породичног насиља те опште принциое рада са злостављаном женом.

Друго поглавље односи се на оштећена лица у предметима насиља у породици и садржи одредбе прекршајног законодавства (Закон о заштити од насиља у породици), те одредбе кривичног законодавства (Кривични закон у Републици Срспкој), као и одредбе Закона о заштити свједока у кривичном поступку.

Треће поглавље односи се на иновативне приступе у раду са жртвама породичног насиља и садржи информације о центрима за социјални рад као субјектима заштите жртава, мобилном тиму, начину заштите жртава у дане викенда и празника, обавезе и дужности представника центара за социјални рад код акутног насиља, смјештају жртве у сигурну кућу, плаћање трошкова казне и суда, додјели старатељства над дјецом те како спријечити родно засновано насиље.

Четврто поглавље односи се на медицинске аспекте насиља и породици и садржи информације о посљедицама насиља по здравље жртава, улогу љекара и других здравствених радника, идентификацију жртава насиља у здравственом систему, поступцима здравствених радника те њиховим задацима.

Организовање едукације за припаднике полиције и жртве насиља у породици
У моменту писања овог пројекта и аплицирања Америчкој амбасади у БиХ, МУП РС је у својој организационој структури имао пет Центара јавне безбједности (ЦЈБ Бања Лука, Добој, Источно Сарајево, Бијељина и Требиње). Накнадно је, након што је реализација пројекта увелико трајала, формиран још један Центар јавне безбједности – Приједор. Овај ЦЈБ Приједор није био обухваћен планом за одржавање едукација за полицијске службенике и жртве насиља у породици. Према раније утврђеном Плану и програму реализације овог пројекта, едукације су биле планиране за ЦЈБ Бања Лука, Добој, Источно Сарајево, Бијељина и Требиње.

Међутим, због немилих догађаја у Босни и Херцеговини током маја 2014. године, односно поплава које су задесиле овај регион и посљедица које су наступиле у Добоју, дошло је до промјене плана, тако да је едукација која је планирана за жртве насиља у породици са територије ЦЈБ Добој одржана за жртве насиља у породици са територије ЦЈБ Приједор.

Теме едукација за полицијске службенике у свим Центрима јавне безбједности биле су сљедеће:
– Насиље у породици у кривичним и прекршајним предметима;
– Иновативни приступи у раду са жртвама породичног насиља;
– Медицински аспекти породичног насиља;
– Специфичности комуникације полицијских службеника са жртвама породичног насиља.

Теме едукације за жртве насиље у породици биле су сљедеће:
– Оштећена лица у предметима насиља у породици;
– Иновативни приступи у раду са жртвама породичног насиља;
– Медицински аспекти породичног насиља;
– Оснаживање жена жртава породичног насиља – професионална одговорност субјеката заштите.

У складу са пројектом као едукатори ангажовани су професионалци из различитих области и то:
– Судија Основног суда у Бањој Луци;
– Дипломирани социјални радник Центра за -социјални рад Бања Лука
– Специјалиста породичне медицине у Дому здравља у Бањој Луци и
-Дипломирани психолог-педагог, Управа за полицијско образовање МУП РС.

Након завршених излагања предавача слиједиле су дискусије у којима су учесници семинара имали прилику да изнесу своја искуства у раду на предметима породичног насиља те да добију савјете и сугестије на начин поступања у овим предметима. Жртве насиља у породици су такође имале прилику да се осврну на лична искуства, поступање представника различитих институција, као и да из прве руке добију савјете и сугестије на постављена питања, најчешће из области правне регулативе.

Свим учесницима едукација подијељени су промотивни материјали (блок, оловка као и брошура за полицијске службенике на теме које су биле обухваћене излагањем која је сачињена за потребе ових едукација кроз пројекат). За жртве насиља у породици поред промотивних материјала припремљене су и подијељене брошуре намијењене жртвама насиља у породици.

По завршетку едукације сви учесници су испунили анкетне упитнике за евалуацију обуке који чине саставни дио укупне евалуације свих обука као и пројекта у цјелини. Креиране су двије врсте анкетних упитника – једна за полицијске службенике и једна за жртве насиља у породици.

Дана 21.02.2014. године у хотелу Интегра у Добоју одржана је едукација за полицијске службенике припаднике ЦЈБ Добој. Едукацији су присуствовала по два полицијска службеника и службенице из свих полицијских станица ЦЈБ Добој, односно укупно 18 полицијских службеника.

Дана 14.03.2014. године у хотелу Пирг, Станишићи, Бијељина, одржана је едукација за полицијске службенике ЦЈБ Бијељина на тему насиља у породици.

Поред редовних едукатора предавања за полицијске службенике као и за жртве насиља у породици одржао је и гдин Роберт Мyерс, тренинг координатор програма ИЦИТАП на тему – Насиље у породици Америчка искуства. Едукацији су присуствовали полицијски службеници и службенице из свих полицијских станица ЦЈБ Бијељина, односно укупно 14 полицијских службеника.

Дана 15.03.2014. године хотелу Пирг одржана је едукација за жртве насиља у породици на тему насиља у породици. Едукацији је присуствовало укупно 9 жртава насиља у породици са територије ЦЈБ Бијељина.

Дана 25.04.2014. године одржана је едукација за полицијске службенике ЦЈБ Требиње на тему насиља у породици. Едукацији су присуствовали полицијски службеници и службенице из свих полицијских станица ЦЈБ Требиње, односно укупно 13 полицијских службеника.

Дана 26.04.2014. године хотелу Платани одржана је едукација за жртве насиља у породици на тему насиља у породици. Едукацији је присуствовало укупно 9 жртава насиља у породици са територије ЦЈБ Требиње.

Дана 05.09.2014. године одржана је едукација за полицијске службенике ЦЈБ Источно Сарајево на тему насиља у породици. Едукацији су присуствовали полицијски службеници и службенице из свих полицијских станица ЦЈБ Источно Сарајево, односно укупно 13 полицијских службеника. Поред редовних едукатора предавања за полицијске службенике као и за жртве насиља у породици одржао је и гдин Цхарлес Беннетт, директор програма ИЦИТАП на тему – Жене у полицији – заузимање мјеста које им припада.

Дана 06.09.2014. године хотелу Боард на Јахорини одржана је едукација за жртве насиља у породици на тему насиља у породици. Едукацији је присуствовало укупно 6 жртава насиља у породици са територије ЦЈБ Источно Сарајево.

Дана 13.09.2014. године у мотелу Атлантис у Приједору одржана је едукација за жртве насиља у породици на тему насиља у породици. Едукацији је присуствовало укупно 13 жртава насиља у породици са територије ЦЈБ Приједор.

Дана 01.11.2014. године хотелу Видовић у Бањој Луци одржана је едукација за жртве насиља у породици на тему насиља у породици. Едукацији је присуствовало укупно 10 жртава насиља у породици са територије ЦЈБ Бања Лука.

Дана 19.11.2014. године у Управи за полицијско образовање у Бањој Луци одржана је едукација за полицијске службенике ЦЈБ Бања Лука на тему насиља у породици. Едукацији су присуствовали полицијски службеници и службенице из свих полицијских станица ЦЈБ Бања Лука, односно укупно 16 полицијских службеника. Поред редовних едукатора предавања за полицијске службенике као и за жртве насиља у породици одржао је и гдин Цхарлес Беннетт, директор програма ИЦИТАП на тему – Жене у полицији – заузимање мјеста које им припада.

Овом обуком уједно је и свечано обиљежен завршетак пројекта „Сенситизатион оф полице оффицерс анд емпоwермент оф гендер басед виоленце вицтимс тхроугх а мулти-сецтор аппроацх“, који је Мрежа жена МУП РС у посљедњих 18 мјесеци проводила на територији Републике Српске. Након уводног обраћања учесницима едукације и гостима, руководиоцима Министарства који су подржали пројекат, представницима програма ИЦИТАП, координаторима тимова из свих Центара јавне безбједности, као и едукаторима од стране шредсједнице Скупштине Мреже жена МУП РС подијељене су захвалнице за изузетан допринос успјешној реализацији овог пројекта.

Дакле, едукацијама у оквиру овог пројекта присуствовали су представици пет Центара јавне безједности (Добој, Бијељина, Требиње, Источно Сарајево и Бања Лука) односно едукацију је прошло укупно 74 (39 мушкараца и 35 жена) полицијских службеника из укупно 58 полицијских станица са територије Републике Српске.

Едукацијама су присуствовале укупно 42 жртве насиља (41 жена и 1 мушкарац) у породици са територије Републике Српске.

Састанак са министром унутрашњих послова РС и директором програма ИЦИТАП
Увиђајући величину и значај пројекта на тему насиља у породици који Мрежа жена МУП РС проводи уз подршку Америчке амбасаде у БиХ, дана 24.09.2014. године представнице Мреже жена МУП РС позване су на састанак са Министром унутрашњих послова РС. Састанку су, поред министра Радислава Јовичића те представница Мреже жена присуствовали и предстваници програма ИЦИТАП за БиХ на челу са директором Цхарлесом Беннеттом. Господин Беннетт је на састанку изразио дивљење, захвалност те снажну подршку активностима које Мрежа жена МУП РС проводи, посебно кад је у питању рад са жртвама насиља у породици.

Министар унутрашњих послова РС такође је изразио снажну подршку пројектним активностима, као и опредјељеност Министарства да и убудуће подржи овакве и сличне пројекте у реализацији Мреже жена МУП РС.

Фото галерија