ПРОЈЕКАТ ПОДРЖАН ОД СТРАНЕ НОРВЕШКЕ АМБАСАДЕ У БИХ, ПРОВЕДЕН ОД СТРАНЕ Мреже жена Министарства унутрашњих послова Републике Српске - РС WПОН

Пројекат „Опремање канцеларије за рад полиције са рањивим групама (дјеца, жене, жртве насиља, мањинске групе)

Удружење „Мрежа жена МУП РС-RS WPON“ је средином 2014. године аплицирало на конкурсу који је расписан од стране норвешке амбасаде у БиХ а који се односио на помоћ ове Амбасаде поплављеним подручјима у БиХ 2014. године Концепт Пројекта осмислиле су и израдиле чланице Мреже у складу са потребама поплављеног ЦЈБ Добој, а односио се на опремање једне канцеларије у ЦЈБ Добој за рад полиције са рањивим групама становништва. Пројекат је од стране норвешке амбасаде у БиХ у потпуности прихваћен, те су Мрежи жена МУП РС одобрена новчана средстава за спровођење пројектних активности у трајању од 4 мјесеца које се односе на: набавку канцеларијског намјештаја и техничке опреме, ангажовање радника за чишћење и кречење канцеларије, набавка и постављање ламината, те опремање канцеларије и стављање у употребу.
Министар унутрашњих послова дао је сагласност за потписивање пројекта и реализацију активности предвиђених пројектом.

Дана 17.10.2014. године потписан је пројекат између Удружења „Мрежа жена МУП РС – RS WPON“ и норвешке амбасаде у БиХ под називом „Опремање канцеларије за рад полиције са рањивим групама (дјеца, жене, жртве насиља, мањинске групе)“.


О пројекту

Пројекат „Опремање канцеларије за рад полиције са рањивим групама (дјеца, жене, жртве насиља, мањинске групе)“ на подручју ЦЈБ Добој реализован је у временском периоду од 01. новембра 2014. године до 28. фебруара 2015. године.
У складу са Пројектом, набављен је канцеларијски намјештај и техничка опрема. Предвиђена канцеларија је опрана, очишћена, окречена, постављен је ламинат, клима, унесен намјештај и опрема те је канцеларија стављена у функцију.

Сви трошкови који су настали реализацијом овог пројекта покривени су из средстава одобреног гранта.


Процјена потребе за пројектом

У поплавама које су погодиле БиХ током маја 2014. године поплављени су објекти МУП РС – ЦЈБ Добој. Већи дио ових просторија још увијек није реновиран и оспособљен за стављање у редовну функцију. Због тога су полицијским службеницима МУП-а РС знатно отежани услови рада (велики број полицијских службеника ради са великим број странака на малом простору у малом броју канцеларија, није омогућена приватност током обављања разговора, проблем је са временом које је потребно одвојити за велики број странака и сл.).
Реализацијом овог пројекта тј. опремањем једне канцеларије у ЦЈБ Добој олакшали бисмо и унаприједили рад полицијских службеника са рањивим групама (дјеца, малољетници, жене и мањинске групе жртве насиља и злочина из мржње).

Рад са овим категоријама жртава односно оштећених лица захтијева посебан приступ; одвајање потребног времена за обављање разговора, омогућавање приватности током обављања разговора коју тренутно није могуће обезбиједити због објективних околности (у једној канцеларији истовремено сједи и ради већи број полицијских службеника), рад са малољетницима захтијева присуство родитеља, те браниоца и представника органа старатељства и сл. Први корак у овом процесу је обезбјеђивање елементарних услова за остваривање контакта, обављање разговора и узимање изјава на записник у канцеларијама које су уредно намјештене, очишћене и у којима је могуће одвојити онолико времена колико је потребно за рад са овим лицима.

Реализацијом овог пројекта омогућен је условнији и квалитетнији рад полицијских службеника ЦЈБ Добој са популацијом која је наведена као циљна група овог пројекта.

Садржај