4 Oktobra, 2019

Obuka za sudije i tužioce “Multisektorski odgovor na nasilje nad ženama i nasilje u porodici”

U vremenskom periodu od 01-02.10.2019. godine – predstavnica Udruženja “Mreža žena MUP RS – RS WPON” Sanja Sumonja, učestvovala je kao izlagač – edukator na obuci za sudije i tužioce na temu “Multisektorski odgovor na nasilje nad ženama i nasilje u porodici” koja je u organizaciji Gender centra – Centra za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske održana u hotelu Kardial u Tesliću.

Više informacija na:

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/centri/gendercentarrs/media/vijesti/Pages/Odr%C5%BEana-obuka-za-sudije-i-tu%C5%BEioce.aspx

http://www.rs.cest.gov.ba/index.php/novosti/480-1-2-10-multisektorski-odgovor-na-nasilje-nad-zenama-i-nasilje-u-porodici