2 Februara, 2015

Obuka “Profesionalni razvoj policijskih službenica”, Florida

U vremenskom periodu od 18. do 23. januara 2015. godine, predstavnice Mreže žena MUP RS – RS WPON) učestvovale su na obuci „Profesionalni razvoj policijskih službenica“, koja je održana u Sarasoti, Florida, SAD. Obuka je organizovana od strane Centra za policijsko liderstvo i trening /Center for Police Leadership and Training/ koji egzistrira u okviru Internacionalne asocijacije šefova policije /IACP- The International Assotiation Chief of police/.

Petodnevna obuka koncipirana je na način da se kroz teoretski i praktični rad policijskim službenicama daju smjernice za dalji profesionalni razvoj. U okviru obuke održana je i panel disusija na temu liderstva.

Takođe, obuka je bila prilika da se ostvare kontakti sa predstavnicama američke policije, te da se razmijena pozitivna iskustva i prakse u oblasti profesionalnog razvoja policijskih službenica.