3 Marta, 2022

Maja Gačić

Maja Gačić, pripadnica Mreže žena MUP-a Republike Srpske i inspektor kriminalističke policije u Policijskoj stanici Teslić sa dvadesetogodišnjim iskustvom u MUP-u RS te internacionalnim iskustvom u Mirovnoj misiji u Južnom Sudanu u dva mandata izabrana je na poziciju zamjenika Specijalnog policijskog savjetnika UN misije na Kipru, kao najbolji kandidat, a od aprila 2022. godine Maja će dužnost obavljati u sjedištu UN-a u Nikoziji.

 Maja je u dosadašnjem učešću u misijama obavljala dvije rukovodne pozicije, kao šef odjeljenja za trening i obuku i kao šef kadrovske službe. Više puta je nagrađivana za svoje angažovanje u mirovnim misijama.