26 Augusta, 2017

Konferencija „Žensko liderstvo“, Nju Hempšir, SAD

U vremenskom periodu od 20.08. do 25.08.2017. godine predstvanica Mreže žena MUP RS učestovala je na konferenciji „Žensko liderstvo“ u državi Nju Hempšir (SAD) koja je održana u organizaciji Internacionalne asocijacije šefova policija (IACP).