10 Juna, 2017

Konferencija „Uspostavljanje mreže žena policajaca u Ukrajini“

U vremenskom periodu od 07-09.06.2017. godine predstavnica Mreže žena MUP RS – RS WPON učestvovala je u radu konferencije „Uspostavljanje mreže žena policajaca u Ukrajini“ koja se održava u Kijevu, Ukrajina.

Konferencija je organizovana od strane Programa za podršku policijskoj obuci kanadske Vlade u Ukrajini i na istoj, pored predstavnika Nacionalne policije Ukrajine učestvuju predstavnice međunarodne asocijacije žena u policiji (IAWP).

Prisutnima na konferenciji obratili su se ambasador Kanade u Ukrajini Roman Waschuk, kao i zamjenica ministra unutrašnjih poslova Ukrajine Anastasija Deeva.

Predstavnica MUP RS je na ovoj konferenciji prisutnima izložila projekte koji su realizovani od strane Mreže žena MUP RS – RS WPON od njenog osnivanja 2011. godine do danas.

Aktivnosti koje su realizovane od strane Udruženja  Mreže žena MUP RS – RS WPON visoko su ocijenjene od strane učesnika koneferencije. Prenesena iskustva u formiranju Mreže žena MUP RS i realizaciji projekata poslužiće uzor formiranju i daljim aktivnostima mreže žena policajaca u Ukrajini.