6 Marta, 2016

Konferencija „Uloga žena policajaca u savremenim uslovima – izazovi i perspektive“, Kirgistan

U vremenskom periodu od 01.-05.03.2016. godine predstavnica Mreže žena MUP RS – RS WPON prisustvovala je Prvoj Međunarodnoj konferenciji pod nazivom „Uloga žena policajaca u savremenim uslovima – izazovi i perspektive“ koja je održana u Biškeku, Kirgistan. Međunarodna konferencija je održana povodom pete godišnjice od osnivanja Udruženja žena policajaca Kirgistana. Konferencija je održana u državnoj rezidenciji predsjedništva Kirgiške Republike i na policijskoj akademiji u Biškeku. Organizator konferencije je Udruženje žena policajaca Kirgistana, a organizator putovanja UNDP Srbije.

Predstavnica MUP РС na konferenciji je održala prezentaciju o aktivnostima Mreže žena MUP RS – RS WPON i projektima koji su realizovani od strane Mreže žena MUP RS od njenog osnivanja do danas a uz podršku domaćih i međunarodnih organizacija.

Više informacija na: http://www.seesac.org/News-/RSSRP-Deployed-to-Kyrgyzstan_1/