25 Novembra, 2016

Konferencija „Prevencija i suzbijanje nasilja u porodici kroz programe ekonomskog osnaživanja žrtava“, Banja Luka

Dana 25.11.2016. godine predstavnica Mreže žena MUP RS – RS WPON učestvovala je kao izlagač na konferenciji „Prevencija i suzbijanje nasilja u porodici kroz programe ekonomskog osnaživanja žrtava“, koja je u organizaciji NVO „Ženski centar“ iz Trebinje održana u hotelu Talija u Banjaluci.

Na konferenciji su, pored gradonačelnika Trebinja učestvovali predstavnici Ministarstva rada i boračko invalidske zaštite RS, Ministarstva porodice, omladine i sporta, JU Zavod za zapošljavanje RS, Fondacije „Lara“ iz Bijeljine, Ekonomskog fakulteta iz Banja Luke, Banjaluka College te NVO „HCL“ iz Banja Luke.