29 Aprila, 2019

Konfenrencija „Kreiranje prostora za unaprijeđenu društvenu koheziju u BiH“

U vremenskom periodu od 26.-27.04.2019. godine predstavnica Mreže žena Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Željka Mileusnić učestvovala je na konferenciji pod nazivom „Kreiranje prostora za unaprijeđenu društvenu koheziju u BiH“ koja je održana u Sarajevu. Konferencija je organizovana od strane UNDP u BiH sa ciljem pružanja podrške procesu dijaloga, kroz prisustvo i podršku različitih važnih partnera u ovoj aktivnosti, predstavnika članova predsjedništva BiH, UN partnerskih agencija, te omogućavanju razmjene iskustva, umrežavanju i razmjeni naučenih lekcija u implementaciji aktivnosti u toku projekta Dijalog za Budućnost.