2 Oktobra, 2015

Kampanja „Postani prva žena pripadnica Specijalne jedinice policije MUP RS“

Pripadnice Mreže žena MUP RS – RS WPON pokrenule su tokom 2015 godine kampanju „Postani prva žena pripadnica Specijalne jedinice policije MUP RS“. Cilj navedene kampanje bio je da, po prvi put u istoriji MUP RS, Specijalna jedinica policije u svom sastavu ima pripadnice ženskog pola.

Tokom kampanje, uz finansijsku podršku UNDP BiH, ripadnice Mreže žena MUP RS pripremile su promotivne materijale koji su odštamapni i distribuirani na teritoriji cijele Republike Srpske. Ovi promotivni materijali si umali za cilj imali animiranje pripadnica ženskog pola da se prijave na konkurs. Rezultat navedene kampanje je da su, po prvi put u istoriji MUP RS, 5 (pet) osoba ženskog pola primljene na policijsku obuku za Specijalnu jedinicu policije.

Više informacija na: http://www.glassrpske.com/drustvo/vijesti/Specijalci-docekali-prve-heroine/196501.html