30 Novembra, 2018

Intervju sa predstavnicima Thomson Reuters fondacije

Dana 27.11.2018. godine predstavnica Udruženja „Mreže žena MUP RS – RS WPON“ Sanja Sumonja učestvovala je u snimanju promotivnog video materijala i dala intervju predstavnicima Thomson Reuters Fondacije na temu doprinosa Udruženja Mreže žena u policiji borbi protiv nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini

Više informacija na:

http://news.trust.org/item/20190130055248-j8ttm/