март 28, 2012

„George Marshall“ центар

Дана 27.03.2012. године у Витезу од стране асоцијације Георге Маршалл Центра у Босни и Херцеговини организује у сарадњи са „George C. Marshall“ Центром, те уз подршку НАТО команде у Сарајеву, Центра за сигурносне студије из Сарајева и других невладиних организација, организована је Конференција „Родна питања у реформи сектора сигурности“.

Наведеној Конференцији присуствовале су 4 представнице Удружења „Мрежа жена МУП РС – РС WПОН“.

Циљ Конференције је допринос бољем разумијевању процеса реформе сектора сигурности, са посебним фокусом на афирмацију родне једнакости и њеног значаја у остваривању опште друштвене прихватљивости реформских процеса.

Конференцији је присуствовао велики број учесника, међу којима су представници Парламентарне скупштине БиХ, представници оружаних снага БиХ, Министарства безбједности БиХ, кантоналних министарстава унутрашњих послова, НАТО штаба у БиХ, представници полиција из Хрватске и Македоније, невладине организације и други.