18 Jula, 2018

Edukacija za policijske službenike MUP RS na temu „Postupanje sa žrtvama i svjedocima krivičnih djela iz oblasti krvnih i seksualnih delikata”

Dana 06.07.2018. godine na Jahorini, od strane Udruženja “Mreža žena MUP RS” uz podršku “Trag” fondacije iz Beograda, održana je edukacija za policijske službenike MUP RS na temu „Postupanje sa žrtvama i svjedocima krivičnih djela iz oblasti krvnih i seksualnih delikata”. Edukatori su bili predstavnici Suda, Tužilaštva i policije.