28 Septembra, 2018

EDUKACIJA BRČKO

Tokom avgusta i septembra 2018.godine u Brčkom, predstavnica Mreze zena MUP RS-RS WPON, Željka Mileusnić učestvovala je u svojstvu predavača na obukama policijskih službenika/ca Policije Brčko Distrikta BiH u oblasti primjene Zakona o zaštiti nasilja u porodici. Imenovana predstavnica, pored tumačenja Zakona, prezentovala je primjenu u praksi sa akcentom na hitne mjere zaštite žrtava nasilja u porodici.