Unapređenje saradnje i razmjena iskustava u predmetima nasilja u porodici, Teslić, april 2018.

Unapređenje saradnje i razmjena iskustava u predmetima nasilja u porodici, Teslić, april 2018.

U vremenskom periodu od 18-19.04.2018. godine, predstvanica Mreže žena MUP RS – RS WPON učestvovala je u svojstvu edukatorice na treningu “Unapređenje saradnje i razmjena iskustava u predmetima nasilja u porodici”  koji je za predstavnike policije, sudova i tužilaštava iz Republike Srpske  održan u hotelu Kardial u Tesliću, a u organizaciji OSCE misije u BiH i Centra za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske.

 

Buđenje proljeća – Radionica brige o sebi, Bečići

Buđenje proljeća – Radionica brige o sebi, Bečići

U vremenskom periodu od 25.03. – 28.03.2018. godine, predstavnice Mreže žena MUP RS – RS WPON, prisustvovale su radionici brige o sebi, koja je organizovana za pripadnike organizacija koje se bave ženskim pravima iz Bosne i Hercegovine, Republike Srbije i Republike Crne Gore u hotelu “Splendid” u Bečićima.

Radionica je održana u cilju razumijevanja feminističke politike brige o sebi, odnosno pružanja podrške aktivistkinja da nastave da rade vrlo važan posao, da imaju posvećenost i motivaciju, koji su ključni za rad sa ljudima u ranjivoj poziciji, a to su uglavnom korisnici njihovog rada. Osnovna ideja je bila da se ljudima koji pomažu drugima pruži određeni prostor i vrijeme kako bi oni obnovili i regenerisali sebe. Radionica je u okviru regionalnog programa „Osnaživanje ženskih organizacija i pokreta za borbu protiv nasilja nad ženama“ okupila 70 aktivistkinja feminističkih organizacija iz četiri države sa područja bivše Jugoslavije – Sarajeva, Banja Luke, Mostara, Bijeljine, Trebinja, Niša, Vranja, Leskovca, Beograda, Pančeva, Nikšića, Podgorice, Kotora…

Učesnice su imale priliku da se kroz interaktivne radionice uzajamno upoznaju kroz razmjenu iskustava u radu sa žrtvama nasilja, te da iz toga kreiraju viziju programa izgradnje kapaciteta brige o sebi i kolektivne brige, na individualnom, organizacionom i regionalnom planu.

 

Učešće pripadnice SAJ MUP RS na prijemu u Američkom kutku u Banjoj Luci

Učešće pripadnice SAJ MUP RS na prijemu u Američkom kutku u Banjoj Luci

Dana 08.03.2018. godine predstavnica Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ Dajana Smiljić odazvala se pozivu Ambasade SAD u BiH i posjetila “Američki kutak” u Banja Luci gdje je prisutnima na prijemu podijelila svoja iskustva kako je kao žena obavljati poslove policajca specijaliste u Specijalnoj antiterorističkoj jedinici Minisatrstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Regrutovanje i zadržavanje u službi najboljih žena i muškaraca u sektorima odbrane i bezbjednosti

Regrutovanje i zadržavanje u službi najboljih žena i muškaraca u sektorima odbrane i bezbjednosti

Predstavnica Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i članica Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ učestvovala je 9. marta, u Sarajevu, na Konferenciji „Regrutovanje i zadržavanje u službi najboljih žena i muškaraca u sektorima odbrane i bezbjednosti”.

Na ovoj konferenciji, predstavnica MUP-a Republike Srpske istakla je da je Ministarstvo posvećeno procesu reformi u kontekstu podmlađivanja svojih kadrova, te u pogledu praćenja evropskih standarda rodnih politika u sektoru bezbjednosti. Ona je podsjetila da je u Specijalnu antiterorističku jedinicu, prije svih zemalja u regionu, MUP Republike Srpske primio pet djevojaka,koje su osnovnu i naprednu obuku uspješno okončale po planu i programu identičnu kao i muškarci.

Na konferenciji su, takođe, govorili predstavnici Ministarstva odbrane, Ministarstva bezbjednosti, ambasador Švedske Anders Hagelberg, te predstavnici Delegacije EU i UN „Žene, mir i bezbjednost“.

Više informacija na: http://www.pogled.ba/clanak/eufor-i-mo-bih-o-raznolikosti-u-sektorima-obrane-i-sigurnosti-bih/136913

 

Okrugli sto „Јačanje uloge žena u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske”, Banja Luka

Okrugli sto „Јačanje uloge žena u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske”, Banja Luka

Udruženje „Mreža žena Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske – RS WPON“ organizovala je za svoje članice, u petak, 02.03.2018. godine u Banjaluci, okrugli sto  „Јačanje uloge žena u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske”.

Okrugli sto bio je posvećen temi položaja i razvoja karijere policijske i državne službenice u MUP-u Republike Srpske”’ o kojoj su izlaganja imale članice Mreže, a direktorica Ženskog centra Trebinje Ljiljana Čičković govorila je o ulozi  nevladinog sektora u ostvarivanju prava žena.

Ovom prilikom članice su prodiskutovale o budućim aktivnostima Mreže, te su razgovarale o aktiviranju djelatnosti novoformiranog Odbora za rodna pitanja i Odbora za sport i kulturu; izradi strateškog plana Mreže, realizaciji projekta „Zaprimanje prijava nasilja u porodici i rodno zasnovanih krivičnih djela putem društvenih mreža i interneta”, uz podršku OSCE misije u BiH, sportskim aktivnostima u kojima će učestvovati predstavnice Mreže i drugim temama.

 

Seminar Trag fondacije, Beograd

Seminar Trag fondacije, Beograd

U vremenskom periodu od 08-09.12.2017. godine u Banjoj Luci, od strane Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ uz podršku Trag fondacije iz Beograda, za članice Udruženja održan je dvodnevni seminar. Cilj seminara bio je samoprocjena kapaciteta Udruženja, utvrđivanje prioritetnih tema za izgradnju kapaciteta u budućnosti te podrška daljem organizacionom razvoju Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“.

 

Sastanak Gender centra Vlade RS, Banja Luka

Sastanak Gender centra Vlade RS, Banja Luka

Dana 07.12.2017. godine, u okviru obilježavanja 16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama, predstavnica Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ učestvovala je na sastanku sa ženskim nevladinim organizacijama koje se bave pitanjima nasilja nad ženama, a koji je organizovan od strane Gender centra Vlade RS uz podršku Misije OEBS u BiH. Cilj sastanka bio je razmjena iskustava i praksi u oblasti primjene Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i u porodici, koja se u Republici Srpskoj primjenjuje direktno uz koordinacijsku ulogu Gender centra Vlade Republike Srpske.

Na sastanku su predloženi i modaliteti unapređenja saradnje u narednom periodu između ženskih nevladinih organizacija i Gender centra Republike Srpske, a sve u cilju jačanja što boljeg institucionalnog odgovora na nasilje nad ženama i u porodici i stvaranja društva nulte tolerancije prema rodno zasnovanom nasilju.

Više infomacija na:

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/centri/gendercentarrs/media/vijesti/Pages/Odr%C5%BEan-sastanak-sa-%C5%BEenskim-nevladinim-organizacijama-16-dana-aktivizma.aspx

Podrška formiranju radne grupe žena u policiji Brčko distrikta BiH 2017

Podrška formiranju radne grupe žena u policiji Brčko distrikta BiH 2017

Dana 29.11.2017. godine u Brčkom, uz podršku ICITAP programa u BIH održana je konferencija na temu „Uloga žena u policiji“, na kojoj je u svojstvu panel izlagača učestvovala predstavnica Mreže žena MUP RS – RS WPON.

Na konferenciji su predstavnicama policije Brčko distrikta iznesena iskustva u radu Mreže žena MUP RS te je pružena puna podrška Mreže žena MUP RS osnivanju Radne grupe – Žene u policiji Brčko distrikta.

 

Konferencija “Uloga žena u bezbjednosnom sektoru”

Konferencija “Uloga žena u bezbjednosnom sektoru”

Dana 28.11.2017. godine u Banjoj Luci u organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, uz podršku Ambasade Velike Britanije u BiH održana je konferencija na temu „Uloga žene u bezbjednosnom sektoru“. Članice Mreže žena MUP RS Željka Mileusnić, pomoćnica komandanta za zakonitost rada u Specijalnoj antiterorisitičkoj jedinici i Maja Gačić, policijska službeica PS Teslić podijelile su svoja iskustva u policijskom rukovođenju i učešću u policijskoj misiji u Južnom Sudanu.

Više informacija na: http://www.mup.vladars.net/index.php?vijest=17427&vrsta=novosti

 

 

Druženje sa najmlađima – vrtić „Naša radost“ Banja Luka

Druženje sa najmlađima – vrtić „Naša radost“ Banja Luka

Dana 16.11.2017. godine pripadnici SAJ i Mreže žena MUP RS organizovali su druženje sa najmlađima – djecom iz vrtića Naša radost iz Banjaluke.

 

Skype konferencija „Udruženja žena policajaca: razmjena iskustava i razvijanje Akconog plana za povećanje učešća žena u policiji“

Dana 18.09.2017. godine predstavnica Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ putem Skype-a učestvovala je kao izlagač i na konferenciji „Udruženja žena policajaca: razmjena iskustava i razvijanje Akconog plana za povećanje učešća žena u policiji“ koja je u periodu od 18-18.09.2017. godine održana u Kišinjevu, Republika Moldavija za nacionalno udruženje žena iz sistema unutrašnjih poslova Republike Moldavije. Organizatori konferencije su UNDP, EU i Nacionalno udruženje žena iz sistema unutrašnjih poslova Republike Moldavije.

Cilj konferencije je pružiti pomoć članicama Udruženja u razvoju Akcionog plana koji će doprinijeti povećanom učešću žena u policiji u Republici Moldaviji.

Predstavnica Mreže žena MUP RS je na Konferenciji izložila realizovane projekte i rezultate Mreže žena MUP RS od njenog osnivanja do danas.

Radionica “Uloga policije u borbi protiv nasilja u porodici i zaštita žrtava“, Banja Luka

U vremenskom periodu od 14-15.09.2017. godine predstavnica Udruženja “Mreža žena MUP RS – RS WPON” učestvovala je kao izlagač na radionici “Uloga policije u borbi protiv nasilja u porodici i zaštita žrtava“ koja je organizovana u Banja Luci od strane TAIEX – instrument Evropske komisije za tehničku podršku i razmjenu informacija u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Cilj radionice je diskutovanje o efikasnim mjerama koje preduzima policija u borbi protiv nasilja u porodici i zaštiti žrtava. Glavni fokus je na tehnikama intervijua i zaštiti žena i djece. Pored toga, radionica se bavi efikasnom primjenom postojećeg zakonodavstva, harmonizacijom zakona protiv nasilja u porodici koji su na snazi u entitetima i Istambulskom konvencijom, prikupljanjem statističkih podataka i međunstitucionalnom saradnjom.

Na radionici su predstavljene realizovane aktivnosti Mreže žena MUP RS na sprečavanju i suzbijanju nasilja u porodici.