Učešće predstavnice Mreže žena MUP RS na Osnivačkoj skupštini “Mreže žena u policiji Republike Srbije”

Učešće predstavnice Mreže žena MUP RS na Osnivačkoj skupštini “Mreže žena u policiji Republike Srbije”

Dana 17.12.2018. godine predstavnica Udruženja „Mreže žena MUP RS – RS WPON“ Sanja Sumonja učestvovala je na Osnivačkoj skupštini Mreže žena u policiji Reublike Srbije, koja je u organizaciji Švedske policije i MUP-a Republike Srbije održana u Beogradu, Republika Srbija.

Više informacija na http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/drustvo/3358352/osnovana-mreza-zena-u-policiji.html

16 DANA AKTIVIZMA 2018

16 DANA AKTIVIZMA 2018

Dana 29.11.2018. godine predstavnica Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ učestvovala je u kampanji u sklopu globalne akcije “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”, koju u našoj zemlji u osam gradova “UN Women BiH” realizuje pod sloganom “Isključimo nasilje zajedno nad ženama i djevojčicama”.

Učešće predstavnice Mreže žena MUP RS na edukaciji u Moldaviji

Učešće predstavnice Mreže žena MUP RS na edukaciji u Moldaviji

U vremenskom periodu od 19-20.11.2018. godine, predstavnica Udruženja „Mreže žena MUP RS – RS WPON“ Sanja Sumonja učestvovala je kao izlagač na edukaciji ”Best practices on Women’s Associations from Law Enforcement based on Western Balkans experience” koja je za predstavnike mreže žena MUP-a Republike Moldavije održana u Kišnjevu, Republika Moldavija, u organizaciji UNDP Moldavije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Moldavije. Ovom prilikom predstvljene su aktivnosti Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ kao primjer uspješnog djelovanja žena u sektoru bezbjednosti u cilju unapređenja položaja žena.

Više informacija na:

https://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/presscenter/pressreleases/2018/republica-moldova-avanseaz-pe-calea-asigurrii-anselor-egale-pent.html

Učešće predstavnice Mreže žena MUP RS na konferenciji u Kirgistanu

Učešće predstavnice Mreže žena MUP RS na konferenciji u Kirgistanu

U vremenskom periodu od 05-06.11.2018. godine, predstavnica Udruženja „Mreže žena MUP RS – RS WPON“ Sanja Sumonja učestvovala je kao izlagač na međunarodnoj konferenciji „Turning policies into action: eliminating gender-based violence against women and girls in Central Asia“, koja je za predstavnike domaćih organizacija i međunarodnih UN agencija u centralnoj Aziji održana u Biškeku, Republika Kirgistan u organizaciji više UN agencija centralne Azije.

Više informacija na

http://www.seesac.org/News-/Best-practices-from-the-Western-Balkans-on-eliminating-violence-against-women-and-girls-shared-in-Central-Asia-/

https://www.eurasia.undp.org/content/rbec/en/home/presscenter/events/2018/turning-policies-into-action.html

Sastanak predstavnica Mreže žena MUP RS sa predstavnicima INL

Sastanak predstavnica Mreže žena MUP RS sa predstavnicima INL

Dana 25.09.2018. godine predstavnice Udruženja „Mreže žena MUP RS – RS WPON“ Sanja Sumonja i Željka Mileusnić zajedno sa predstavnicima MUP RS prisustvovale su sastanku sa direktoricom INL (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs) Marlaine Casey koji je održan u MUP RS u Banjoj Luci. Cilj sastanka bio je da se direktorica INL upozna sa radom Mreže žena MUP RS, budućim aktivnostima i ciljevima iste.

EDUKACIJA BRČKO

EDUKACIJA BRČKO

Tokom avgusta i septembra 2018.godine u Brčkom, predstavnica Mreze zena MUP RS-RS WPON, Željka Mileusnić učestvovala je u svojstvu predavača na obukama policijskih službenika/ca Policije Brčko Distrikta BiH u oblasti primjene Zakona o zaštiti nasilja u porodici. Imenovana predstavnica, pored tumačenja Zakona, prezentovala je primjenu u praksi sa akcentom na hitne mjere zaštite žrtava nasilja u porodici.

Edukacija za policijske službenike MUP RS na temu „Postupanje sa žrtvama i svjedocima krivičnih djela iz oblasti krvnih i seksualnih delikata”

Edukacija za policijske službenike MUP RS na temu „Postupanje sa žrtvama i svjedocima krivičnih djela iz oblasti krvnih i seksualnih delikata”

Dana 06.07.2018. godine na Jahorini, od strane Udruženja “Mreža žena MUP RS” uz podršku “Trag” fondacije iz Beograda, održana je edukacija za policijske službenike MUP RS na temu „Postupanje sa žrtvama i svjedocima krivičnih djela iz oblasti krvnih i seksualnih delikata”. Edukatori su bili predstavnici Suda, Tužilaštva i policije.

Učešće predstavnice Mreže žena MUP RS na edukaciji za sudije i tužioce RS

Učešće predstavnice Mreže žena MUP RS na edukaciji za sudije i tužioce RS

U vremenskom periodu od 02-03.07.2018. godine, predstavnica Udruženja „Mreže žena MUP RS – RS WPON“ Sanja Sumonja učestvovala je kao edukatorica na treningu “Obuka za sudije i tužioce“ na temu nasilja u porodici, koji je za predstavnike sudova i tužilaštava iz Republike Srpske održan u hotelu Kardial u Tesliću, a u organizaciji Gender centra Vlade RS i Centra za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske.

Ekipa Mreže žena MUP RS na 4. Banjalučkom polumaratonu

Ekipa Mreže žena MUP RS na 4. Banjalučkom polumaratonu

Dana 12.05.2018. godine ekipa Mreže žena MUP RS, učestvovala je na 4. banjalučkom polumaratonu.

 

OSCE prijem Banja Luka, april 2018.

OSCE prijem Banja Luka, april 2018.

Dana 23.04.2018. godine, predstavnice Mreže žena MUP RS – RS WPON prisustvovale su svečanom prijemu povodom otvaranja novih prostorija terenske kancelarije OEBS-a u Banjaluci koji je organizovao ambasador Brus Berton, šef Misije OEBS-a u Bosni i Hercegovini.

Svečanom prijemu prisustvovali su brojni zvaničnici iz političkog i kulturnog života Republike Srpske.