Seminar Južna Koreja

Seminar Južna Koreja

U vremenskom periodu od 10.-13.06.2019. godine Predstavnica Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ Sanja Sumonja učestvovala je na seminaru na temu „Borba protiv seksualnog i rodnozasnovanog nasilja u konfliktnim i postkonfliktnim zemljama – uloga policije i naučene lekcije u odgovoru usmjerenom na žrtve“, koji se održava u Seulu, Južna Koreja od 10 do 13. juna 2019. godine.

Predstavnica Mreže žena je na ovom seminaru prisutnima izlagala o aktivnostima MUP-a Republike Srpske i Mreže žena MUP-a Republike Srpske na polju sprečavanja i suzbijanja seksualnog i rodno zasnovanog nasilja u Republici Srpskoj.

Seminaru prisustvuju studenti i praktičari na polju pružanja usluga žrtvama, zatim predstavnici diplomatske zajednice u Koreji i ambasadori više ambasada u Južnoj Koreji, zatim policijski službenici Južne Koreje, Zimbabvea, Senegala, Indonezije, Kazahstana, Kirgistana, Iraka, Gruzije i drugih zemalja.

Seminar je organizovan od strane UNDP Južne Koreje uz podršku južnokorejskog Ministarstva vanjskih poslova.  

Više informacija na:

Stručna rasprava na temu primjene Krivičnog zakonika Republike Srpske u oblasti trgovine ljudima

Stručna rasprava na temu primjene Krivičnog zakonika Republike Srpske u oblasti trgovine ljudima

Dana 30.05.2019. godine predstavnica Mreže žena MUP RS Željka Mileusnić u svojstvu uvodničara učestvovala je na stručnoj raspravi na temu primjene Krivičnog zakonika Republike Srpske u oblasti trgovine ljudima i u vezi sa ključnim problemima u identifikaciji žrtava trgovine ljudima, a koju su organizovale Fondacija Udružene žene Banja Luka u saradnji sa Fondacijom Lara iz Bijeljine u hotelu Bosna u Banjoj Luci.

Sastanak sa ambasadoricom OEBS-a

Sastanak sa ambasadoricom OEBS-a

Dana 10.05.2019. godine predstavnice Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ prisustvovale su sastanku koji je održan sa ambasadoricom OSCE Mellane Verveer.   Na sastanku je razgovarano o temama rodne ravnopravnosti i učešća žena u radu Ministarstva, a cilj posjete delegacije OEBS-a jeste mapiranje stanja rodne ravnopravnosti sa osvrtom na ulogu žena kao faktora mira i bezbjednosti.

Takođe, na sastanku je bilo riječi o zaštiti žena od svih oblika nasilja, pitanjima ekonomskog i političkog učešća žena i mogućnosti integrisanja rodnih perspektiva na svim nivoima vlasti.

Predstavnice Mreže žena MUP-a Republike Srpske upoznale su delegaciju OEBS-a sa najznačajnijim kampanjama koje su uz podršku Misije OEBS-a i drugih donatora provedene u proteklom periodu.

Više informacija na:

http://www.mup.vladars.net/index.php?vijest=20987&vrsta=novosti

 

Konfenrencija „Kreiranje prostora za unaprijeđenu društvenu koheziju u BiH“

Konfenrencija „Kreiranje prostora za unaprijeđenu društvenu koheziju u BiH“

U vremenskom periodu od 26.-27.04.2019. godine predstavnica Mreže žena Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Željka Mileusnić učestvovala je na konferenciji pod nazivom „Kreiranje prostora za unaprijeđenu društvenu koheziju u BiH“ koja je održana u Sarajevu. Konferencija je organizovana od strane UNDP u BiH sa ciljem pružanja podrške procesu dijaloga, kroz prisustvo i podršku različitih važnih partnera u ovoj aktivnosti, predstavnika članova predsjedništva BiH, UN partnerskih agencija, te omogućavanju razmjene iskustva, umrežavanju i razmjeni naučenih lekcija u implementaciji aktivnosti u toku projekta Dijalog za Budućnost.

Konferencija „Pregled postignutih rezultata na polju sprječavanja nasilja nad ženama i nasilja u porodici u BiH (2016-2019)“

Konferencija „Pregled postignutih rezultata na polju sprječavanja nasilja nad ženama i nasilja u porodici u BiH (2016-2019)“

U vremenskom periodu od 20.-21.03.2019. godine predstavnice Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ učestvovale su u radu u Konferencije „Pregled postignutih rezultata na polju sprečavanja nasilja nad ženama i nasilja u porodici u BiH (2016-2019)“, koja je u organizaciji UN WOMEN održana u hotelu „Termag“ na Jahorini.

Više informacija na:

https://startbih.ba/clanak/konferencija-o-sprecavanju-nasilja-nad-zenama-i-nasilja-u-porodici-u-bih/106363

Stručna rasprava na temu primjene Krivičnog zakonika Republike Srpske u oblasti trgovine ljudima

Sastanak sa delegacijom OSCE

Dana 20.03.2019. godine predstavnice Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ Indira Rogić i Dragica Marković održale su sastanak sa delegacijom OEBS u BiH. Tema sastanka bila je zajednička saradnja i postignuti rezultati u borbi protiv nasilja nad ženama.

UČEŠĆE NA KONFERENCIJI WOMEN, PEACE AND SECURITY CHIEFS OF DEFENCE NETWORK CONFERENCE

UČEŠĆE NA KONFERENCIJI WOMEN, PEACE AND SECURITY CHIEFS OF DEFENCE NETWORK CONFERENCE

U vremenskom periodu 05-08.03.2019. godine predstavnice Mreže žena Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Sanja Sumonja i Željka Mileusnić učestvovale su na trodnevnoj konferenciji pod nazivom „Žene, mir i sigurnost“ koja je održana u Sarajevu. Konferencija je organizovana od strane Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH u saradnji sa Britanskom ambasadom u BiH.

Konferencija „Žene, mir i sigurnost“ se po prvi put organizuje u Evropi, a ima za cilj da razmotri stepen implementacije Rezolucije Savjeta bezbjednosti Uujedinjenih nacija, broj 1325. Ova rezolucija se odnosi na promociju rodne ravnopravnosti, uključujući poboljšanje statusa i veću zastupljenosti žena u institucijama i organizacijama u čijoj su nadležnosti poslovi odbrane I bezbjednosti, te ulogu žena u mirovnim misijama.

 U uvodnom izlaganju prisutnima su se obratili načelnik Zajedničkog štaba OS BiH generalpukovnik Senad Mašović i ambasador Ujedinjenog Kraljevstvau BiH Metju Fild (Metthew Field). 

Konferenciji, pored predstavnika ministarstava odbrane i bezbjednosti BiH, prisustvuju predstavnici oružanih snaga zemalja regiona, specijalni predstavnik generalnog sekretara NATO-a za pitanja rodne ravnopravnosti gospođa Clare Hutchinson, komandantica Štaba NATO u Sarajevu brigadni general Marty J. Bissell, ispred Ministarstva odbrane Ujedinjenog Kraljevstva brigadni general Sarag Graham, te predstavnici međunarodnih i domaćih organizacija, agencija i asocijacija koja se bave pitanjima iz ove oblasti. 

Presdstavnice Mreže žena MUP RS su na konferenciji održale prezentaciju na jednom od panela na temu Mreže žena MUP RS i žena u SAJ MUP RS.

Više informacija na:

http://www.mup.vladars.net/lat/index.php?vijest=20536&vrsta=novosti

http://www.mod.gov.ba/aktuelnosti/vijesti/default.aspx?id=69830

Promotivni spot “Dijalog za budućnost”

Promotivni spot “Dijalog za budućnost”

Dana 04.03.2019. godine predstavnice Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ Sanja Sumonja i Željka Mileusnić, zajedno sa predstavnicom Udruženja „Romska djevojka – Romani Ćej“ učestvovale su u snimanju promotivnog spota za promociju projekta „Suzbijanje disriminacije nacionalnih manjina kršenja prava romske djece“.

Stručna rasprava na temu primjene Krivičnog zakonika Republike Srpske u oblasti trgovine ljudima

Sastanak sa predstavnikom Ministarstva odbrane Velike Britanije

Dana 13.02.2019. godine, predstavnice Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ Sanja Sumonja i Željka Mileusnić prisustvivale su sastanku sa Emirom Šabićem predstavnikom Ministarstva odbrane Velike Britanije koji je održan u hotelu Talija u Banjaluci. Tema sastanka bila je međusobna saradnja i buduće aktivnosti.

Multisekotrska saradnja i unapređenje sigurnosti žrtava nasilja u porodici

Multisekotrska saradnja i unapređenje sigurnosti žrtava nasilja u porodici

U vremenskom periodu od 24.-25.01.2019. godine u hotelu Kardial u Tesliću održano je savjetovanje „Multisekotrska saradnja i unapređenje sigurnosti žrtava nasilja u porodici“ u organizaciji Fondacije Lara. Izlagač na savjetovanju bila je predstavnica Mreže žena MUP RS Željka Mileusnić, a savjetovanju su prisustvovale 3 predstavnice Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ iz PU Doboj.

Učešće predstavnice Mreže žena MUP RS na Regionalnoj konferenciji „Institucionalni odgovor i saradnja u suszbijanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici-primjeri dobre prakse

Učešće predstavnice Mreže žena MUP RS na Regionalnoj konferenciji „Institucionalni odgovor i saradnja u suszbijanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici-primjeri dobre prakse

Dana 21.12.2018. godine predstavnica Udruženja „Mreže žena MUP RS – RS WPON“ Željka Mileusnić učestvovala je kao izlagač na Regionalnoj konferenciji „Institucionalni odgovor i saradnja u suszbijanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici-primjeri dobre prakse” koja je u organizaciji Fondacije „Lara” održana u hotelu Radon Plaza, u Sarajevu. Predstvanica je kao primjere dobre prakse predstavila podzakonske akte Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske koji se odnose na primjenu hitnih mjera zaštite i zaštinih mjera, kao i povredu načela „ne bis in idem”.