TEAM BUILDING ZA ČLANICE UDRUŽENjA

TEAM BUILDING ZA ČLANICE UDRUŽENjA

Dana 15.11.2019. godine održan je Team Building za članice Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“, kojem je prisustvovalo 30 članica ovog Udruženja. Team building su za članice Mreže osmislili pripadnici Specijalne antiterorističke jedinice MUP RS. Po završetku Team buildinga, svim učesnicama podijeljene su zahvalnice za učešće.
RAZVIJANJE RODNE AGENDE U MUP REPUBLIKE SRBIJE

RAZVIJANJE RODNE AGENDE U MUP REPUBLIKE SRBIJE

Dana 01.11.2019. godine predstavnice Udruženja „Mreža žena Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Sanja Sumonja i Željka Mileusnić učestvovale su kao panelistkinje na konferenciji „Institucionalna integracija rodne ravnopravnosti u policije zemalja regiona” koja je održana u hotelu „Crowne Plaza“ u Beogradu, Republika Srbija.  

Predstavnice Mreže žena MUP RS izložile su sprovedene i trenutne aktivnosti Mreže na integraciji rodne ravnopravnosti i jačanju uloge žena u MUP-u Republike Srpske koje posljednjih godina imaju punu podršku MUP-a Republike Srpske.

Naročito su naglašeni odlični rezultati kako u pogledu osnaživanja žena u bezbjednosnom sektoru, tako i po pitanju unapređenja aktivnosti na sprečavanju i suzbijanju rodno zasnovanog nasilja, zbog čega su, kao prvo udruženje ove vrste u regionu, pobudile pažnju policija iz regiona za način i model organizovanja Udruženja, način funkcionisanja, realizovane projekte i druge aktivnosti Mreže.

Konferenciju u Beogradu organizovalo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije i Švedska policija u Srbiji. 

POLITIKA ZAŠTITE DJECE

POLITIKA ZAŠTITE DJECE

U vremenskom periodu 28-29.10.2019. godine predstavnice Mreže žena MUP RS Aleksandra Martinović i Stefani Knežević učestvovale su na seminaru „Politika zaštite djece“, koji je u otganizaciji TRAG Fondacije iz Bepgrada organizovan u Beogradu, Republika Srbija. Usvojena znanja i vještine o prepoznavanju, zanemarivanju i zlostavljanju djece, kontaktu sa djecom i ranjivim odraslim osobama u organizaciji, kao i sveobuhvatnoj zaštiti djece od zlostavljanja i zanemarivanja, primjenjivaće se u izradi politika i procedura Mreže.

ZAHVALNICA ZA DOPRINOS U SPREČAVANJU PORODIČNOG NASILJA

ZAHVALNICA ZA DOPRINOS U SPREČAVANJU PORODIČNOG NASILJA

Dana 12.10.2018. godine predstavnica Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ Željka Mileusnić primila je zahvalnicu za doprinosa u sprečavanju porodičnog nasilja i pomoći žrtvama, koja je dodijeljena na manifestaciji koju je Ženski centar iz Trebinja organizovao povodom Dana ljudskih prava.

SKUPŠTINA UDRUŽENJA „MREŽA ŽENA MUP RS – RS WPON“

SKUPŠTINA UDRUŽENJA „MREŽA ŽENA MUP RS – RS WPON“

Dana 18.10.2019. godine u hotelu „Kardial“ u Tesliću održana je redovna godišnja Skupština Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ na kojoj je usvojena Strategija razvoja Udruženja “Mreža Žena MUP RS–RS WPON”, Akcioni plan za implementaciju strategije razvoja te druga podzakonska akta. Dogovoreni su sljedeći koraci kojicei podstakli razvoj organizacionih kapaciteta… Skupština je održana uz finansijsku podršku OSCE u BiH i Trag fondacije iz Beograda.

EDUKACIJA “ZLOČINI IZ MRŽNJE”

EDUKACIJA “ZLOČINI IZ MRŽNJE”

U vremenskom periodu 02. – 03.10.2019. godine u hotelu Lavina na Jahorini održana je radionica za članice Udruženja “Mreža žena MUP RS”, koja je organizovana u saradnji sa Misijom OEBS u BiH. Teme radionice su krivična djela počinjena iz mržnje i krivična djela trgovine ljudima.

Obuka za sudije i tužioce “Multisektorski odgovor na nasilje nad ženama i nasilje u porodici”

Obuka za sudije i tužioce “Multisektorski odgovor na nasilje nad ženama i nasilje u porodici”

U vremenskom periodu od 01-02.10.2019. godine – predstavnica Udruženja “Mreža žena MUP RS – RS WPON” Sanja Sumonja, učestvovala je kao izlagač – edukator na obuci za sudije i tužioce na temu “Multisektorski odgovor na nasilje nad ženama i nasilje u porodici” koja je u organizaciji Gender centra – Centra za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske održana u hotelu Kardial u Tesliću.

Više informacija na:

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/centri/gendercentarrs/media/vijesti/Pages/Odr%C5%BEana-obuka-za-sudije-i-tu%C5%BEioce.aspx

http://www.rs.cest.gov.ba/index.php/novosti/480-1-2-10-multisektorski-odgovor-na-nasilje-nad-zenama-i-nasilje-u-porodici

 

 

 

 

“Vive žene” Tuzla

“Vive žene” Tuzla

Željka Mileusnić članica Mreže žena MUP RS-RS WPON u srijedu, 25.septembra 2019.godine, u hotelu “Euro” u Odžaku održala je predavanje na temu “Procjena bezbjednosnih rizika i bezbjednost žrtve nasilja” za učesnike koji dolaze iz sektora policije, pravosuđa i zdravstva Županije Posavske. Radionicu je organizovalo Udruženje “Vive žene” Tuzla.

Savjetovanje “Saradnja subjekata zaštite žrtava nasilja u porodici”

Savjetovanje “Saradnja subjekata zaštite žrtava nasilja u porodici”

Dana 24.09.2019. godine predstavnica Udruženja “Mreža žena MUP RS – RS WPON” Željka Mileusnić u hotelu “Bosna” Banja Luka učestvovala je u svojstvu uvodničarke na savjetovanju “Saradnja subjekata zaštite žrtava nasilja u porodici” koje je organizovano od strane Fonadacija “Lara” iz Bijeljine. Predstavnica Mreže žena MUP RS prezentovala je smjernice za unapređenje bezbjednosti žrtava nasilja u porodici i upravljanje bezbjednosnim rizicima tokom istrage i sudskog postupka.

Radionica Procjena bezbjednosnih rizika i bezbjednost žrtve nasilja

Radionica Procjena bezbjednosnih rizika i bezbjednost žrtve nasilja

Dana 25.09.2019. godine predstavnica Udruženja “Mreža žena MUP RS – RS WPON” Željka Mileusnić na radionici za učesnike koji dolaze iz sektora policije, pravosuđa i zdravstva Županije Posavske održala je predavanje na temu “Procjena bezbjednosnih rizika i bezbjednost žrtve nasilja” Radionica je održana u hotelu „Euro“ u Odžaku u organizaciji Udruženja “Vive žene” iz Tuzle.

Promocija priručnika „Policijsko postupanje u slučajevima krivičnih djela počinjenih iz mržnje nad LGBTI osobama“

Promocija priručnika „Policijsko postupanje u slučajevima krivičnih djela počinjenih iz mržnje nad LGBTI osobama“

Dana 06.09.2019. godine predstavnice Mreže žena MUP RS Željka Mileusnić i Sanja Sumonja, učestvovale su na promociji priručnika „Policijsko postupanje u slučajevima krivičnih djela počinjenih iz mržnje nad LGBTI osobama“ koja je dana 06. septembra 2019. godine u organizaciji Agencije za ravnopravnost polova BIH organizovana u Hotelu „Evropa“ u Sarajevu.

Više informacija na:

Promocija priručnika “Policijsko postupanje u slučajevima krivičnih djela počinjenih iz mržnje nad LGBTI osobama: Obuka za profesionalni policijski odgovor

 

Edukacija za sudije i tužioce

Edukacija za sudije i tužioce

U vremenskom periodu 20-21.06.2019. godine predstavnica Mreže žena MUP RS Željka Mileusnić učestvovala kao izlagač na seminaru na temu nasilja u porodici za sudije i tužioce u BiH koji je u organizaciji misije OSCE u BiH održan u hotelu Kardial u Tesliću.