Žena sa plavom beretkom

Žena sa plavom beretkom

Mreža žena MUP RS-RS WPON, uz podršku Fondacije Trag iz Beograda, realizuje projekat „Institucionalne podrške“ putem kojeg provodi aktivnosti sa ciljem jačanja uloge žene u bezbjednosnom sektoru i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja. Kao rezultat uspješne realizacije izdvaja se objavljivanje monografije „Žena sa plavom beretkom“ autorke i članice Mreže žena MUP RS Iskre Stojčinović o doprinosu i iskustvu policijskih službenica Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u mirovnim misijama. „Žena sa plavom beretkom“ na životopisan način otkriva, do sada, skriven doprinos policijskih službenica podršci mira i bezbjednosti, ali i različita iskustva tokom misija u Južnom Sudanu i Kipru.
Policijske službenice u mirovnim misijama Ujedninjenih nacija

Policijske službenice u mirovnim misijama Ujedninjenih nacija

Mreža žena MUP RS-RS WPON, uz podršku Fondacije Trag iz Beograda, kroz realizaciju projekta „Institucionalne podrške“ , dana 21. oktobra 2020. godine, u hotelu Bord na Jahorini održala je okrugli sto na temu „Policijske službenice u mirovnim misijama“. Učesnice okruglog stola bile su policijske službenice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske zainteresovane za informacije o procedurama učešća u mirovnim misijama Ujedninjenih nacija, a uputstva i iskustva prenijeli su im predavači Srđan Stojaković, Gordana Mitrović i Iskra Stojčinović.
Radionica „ Procjena i upravljanje rizicima bezbjednosti u situacijama nasilja u porodici“

Radionica „ Procjena i upravljanje rizicima bezbjednosti u situacijama nasilja u porodici“

Predstavnica Mreže žena-RS WPON Željka Mileusnić učestvovala je 13./14. i 19./20. oktobra 2020. godine, u hotelu Kardijal, Teslić u svojstvu predavača na radionici „ Procjena i upravljanje rizicima bezbjednosti u situacijama nasilja u porodici“. Radionica je održana u organizaciji Fondacije „Lara“ iz Bijeljine, a realizovana je kao interaktivni trening sa predstavnicma subjekata zaštite, odnosno policije, centara za socijalni rad, tužilaštava i nevladinog sektora. Pored imenovane članice Mreže, predavači su bili tužilac Okružnog tužilaštva Bijeljina i psiholog Amela Bašić-Tomić iz Fondacije „Udružene žene“ iz Banja Luke.
SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA UNDP BIH

SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA UNDP BIH

Dana 16.10.2020. godine u prostorijama Ministartva unutrašnjih poslova Republike Srpske održan je sastanak predstavnica Mreže žena MUP RS sa predstavnicima UNDP BiH. Na sastanku je dogovorena saradnja Udruženja Mreža žena MUP RS sa organizacijom UNDP u BiH na realizaciji projekta „PILLAR“ koji će se implementirati u vremenskom periodu od januara 2021. do juna 2023. godine a kroz koji koji će se dati podrška osnaživanju žena i jačanju uloge Mreže žena i žena policijskih službenika, te unapređenju jednakosti polova u bezbjednosnom sektoru u Bosni i Hercegovini.

Edukacija policijskih službenika u oblasti rodno zasnovanog nasilja putem društvenih mreža

Edukacija policijskih službenika u oblasti rodno zasnovanog nasilja putem društvenih mreža

Dana 22.06.2020. godine u hotelu „Hajdučke vode“ u Tesliću za policijske službenike PU Doboj i PU Prijedor održana je edukacija „Edukacija policijskih službenika u oblasti rodno zasnovanog nasilja putem društvenih mreža“. Edukacija je realizovana u okviru istiomenog projekta koji realizuje Udruženje „Mreža žena MUP RS – RS WPON“  uz finansijsku podršku Gender centra – Centra za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske.

Edukacija je realizovana uz potpuno pridržavanje preporuka Instututa za javno zdravstvo Republike Srpske.

Projekat je Finansijski podržan iz sredstava FIGAP II programa.

Program za implementaciju Gender akcionog plana BiH (FIGAP II program 2018-2020), rezultat je saradnje Agencije za ravnopravnost spolova BiH – Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH, Gender Centra Federacije BiH i Gender centra Republike Srpske, a njegov je cilj da osigura održivu provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine. Program podržava Kraljevina Švedske, koju predstavlja Ambasada Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije SIDA.“

A

Okrugli sto u hotelu “Bosna”

Okrugli sto u hotelu “Bosna”

Dana 18.006.2020. godine u hotelu Bosna u Banjoj Luci održan je okrugli sto “Novi standardi i izazovi u primjeni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u Republici Srpskoj”. Predstavnica Mreze zena MUP RS-RS WPON, Zeljka Mileusnic ucesvovala je, u svojstvu uvodnicara na ovom okruglom stolu. Okrugli sto organizovala je Fondacija Udruzene zene iz Banja Luke, a namijenjen je predstavnicima svih subjekata zastite na koje odnose izmjene i dopune Zakona o zastiti od nasilja u porodici Republike Srpske.

Seminar Banja Luka mart 2020. godine

Seminar Banja Luka mart 2020. godine

Dana 03.03.2020. godine u Banjoj Luci u hotelu Bosna održana je edukacija za 15 policijskih službenika pripadnika PU Banja Luka i PU Mrkonjić Grad na temu rodno zasnovanog nasilja putem društvenih mreža. Edukacija je realizovana u okviru projekta „Edukacija policijskih službenika u oblasti rodno zasnovanog nasilja putem društvenih mreža“, koji Finansira Gender centar – Centar za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske u okviru FIGAP II programa. Edukatori na navedenoj edukaciji bili su policijski službenici MUP-a Republike Srpske, eksperti iz oblasti nasilja u porodici, policijskih poslova i visokotehnološkog kriminaliteta. Edukaciji su prisustvovale predstavnice Gender centra Mirjana Lukač, direktorica, koja je dala uvodnu riječ i Tanja Slijepac, koordinatorica projekta. „Finansijski podržano iz sredstava FIGAP II programa“ Program za implementaciju Gender akcionog plana BiH (FIGAP II program 2018-2020), rezultat je saradnje Agencije za ravnopravnost spolova BiH – Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH, Gender Centra Federacije BiH i Gender centra Republike Srpske, a njegov je cilj da osigura održivu provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine. Program podržava Kraljevina Švedske, koju predstavlja Ambasada Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije SIDA.“
Učešće na konferenciji „Dani dijaloga: Uloga žena u društvenoj koheziji” u Budvi

Učešće na konferenciji „Dani dijaloga: Uloga žena u društvenoj koheziji” u Budvi

U vremenskom periodu od 27-28.02.2020. godine, predstvanica Mreže žena MUP RS-RS WPON, Željka Mileusnić, učestvovala je na regionalnoj konferenciji na temu „Dani dijaloga: Uloga žena u društvenoj koheziji”, koja je u organizaciji UNDP, UNICEF i UNESCO održana u hotelu „Avala“ u Budvi. Na navedenoj konferenciji, prisustvovalo je oko 100 učesnika iz vladinog i nevladinog sektora Srbije, Crne Gore i BiH. Na konferenciji su predstavljene aktivnosti i realizovani projekti Mreže žena MUP RS u oblasti unapređenja rodne ravnopravnosti i borbe protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja.
“GENSAC” konfenrencija

“GENSAC” konfenrencija

U vremenskom periodu 20-21.02.2020. godine predstavnica Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ Sanja Sumonja učestvovala na konferenciji u Berlinu „Gender Equal Small Arms Control – Towards Bullet-Proof Inclusion – Gender Equality Network for Small Arms Control (GENSAC) Conference“ koja je u organizaciji Ministarstva vanjskih poslova Republike Njemačke održana u Berlinu. U okviru panela „Towards Meaningful Inclusion across Region – Best Practices and Practical Lessons Learned from Western Balkans“ koji je održan dana 20.02.2020. godine, predstavljene su aktivnosti MUP-a RS i Mreže žena MUP RS u oblasti unapređenja rodne ravnopravnosti i borbe protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja. Na konferenciji je učestvovalo oko 100 predstavnika različitih međunarodnih i lokalnih organizacija iz Sjeverne i Južne Amerike, Afrike, Kanade i Evrope. Prilikom izlaganja zaključaka konferencije apostrofirano je da su izložene aktivnosti Mreže žena MUP RS primjer izuzetno dobre prakse, te da bi ova iskustva u narednom periodu bilo veoma korisno podijeliti širom drugih regiona koji se bave ovom problematikom.
SASTANAK SA AMBASADORICAMA MISIЈE OEBS U BIH REPUBLIKE SLOVENIЈE U BIH

SASTANAK SA AMBASADORICAMA MISIЈE OEBS U BIH REPUBLIKE SLOVENIЈE U BIH

Dana 16.12.2019. godine predstavnice Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ Sanja Sumonja i Željka Mileusnić prisustvovale su sastanku sa Ambasadoricama Misije OEBC u BiH Keethlin Kavalec i Republike Slovenije u BiH Zoricom Bukinac. Na sastanku je bilo riječi o aktivnostima Mreže žena MUP RS u cilju sprečavanja i suzbijanja seksualnog i rodno zasnovanog nasilja, te povećanja broja žena i njihovog uticaja u bezbjednosnim strukturama Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

UČEŠĆE NA ZAVRŠNOJ KONFERENCIJI PROJEKTA DIJALOG ZA BUDUĆNOST

UČEŠĆE NA ZAVRŠNOJ KONFERENCIJI PROJEKTA DIJALOG ZA BUDUĆNOST

U vremenskom periodu od 10-11.12.2019. godine, predstavnica Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ Slavica Bukara, kao i saradnik na realizaciji projekta „Suzbijanje diskriminacije Roma i kršenja prava romske djece“ Dmitar Vračar učestvovali su na završnoj konferenciji projekta Dijalog za budućnost koja je u hotelu Vučko na Jahorini. Na konferenciji su izloženi rezultati projekta „Suzbijanje diskriminacije Roma i kršenja prava romske djece“ koji je u sklopu projekta Dijalog za budućnost realizovan od strane Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“.
UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOJ NAUČNO STRUČNOJ KONFERENCIJI

UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOJ NAUČNO STRUČNOJ KONFERENCIJI

Dana 15.11.2019. godine predstavnica Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ Slavica Ćibić učestvovala je na međunaordnoj naučno stručnoj konferenciji „Savremena kriminalistika i njene razvojne dimenzije“ koja je u organizaciji Međunarodnog kriminalističkog udruženja održana u Novom Sadu, Republika Srbija. Na konferenciji je predstavnica Mreže žena MUP RS izložila aktivnosti Mreže žena MUP RS i rezultate postignute u borbi protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja kroz realizaciju niza projekata tokom proteklog perioda