Edukacija „Jačanje kapaciteta policije za sprečavanje seksualnog uznemiravanja“

Edukacija „Jačanje kapaciteta policije za sprečavanje seksualnog uznemiravanja“

Dana 22.9.2022. godine u hotelu „Terme“ na Ozrenu u organizaciji Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ održana je edukacija za policijske službenike i rukovodioce Uprava u sjedištu Ministarstva na temu „Jačanje kapaciteta policije za sprečavanje seksualnog uznemiravanja“.

Predavači na edukaciji bili su predstavnici institucija Republike Srpske – Gender centra – Centra za jednakost i ravnopravnost polova i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srspke.

Cilj edukacije je senzibilizacija policijskih službenika i jačanje kapaciteta policijskih službenika u sprečavanju polnog uznemiravanja, a u skladu sa normativnim okvirima i zakonskim procedurama postupanja policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Kroz navedeni projekat izrađena je i odštampana monografija „Polno uznemiravanje“, autora Aleksandra Miladinovića, načelnika Odjeljenja za policijsku obuku, Uprave za policijsku obuku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, kriminalistička analiza postupanja policije u slučaju postojanja indicija da je izvršeno krivično djelo Polno uznemiravanje, kao i promotivni materijali – informativni leci namijenjeni kako policijskim službenicima tako i građanima.

Navedene aktivnosti se realizuju kroz projekat „Jačanje kapaciteta policije za sprečavanje seksualnog uznemiravanja“ koji realizuje Udruženje Mreža žena MUP RS – RS WPON“ uz finansijsku podršku Američke ambasade u Bosni i Hercegovini.

Edukacija „Jačanje kapaciteta policije za sprečavanje seksualnog uznemiravanja“

Edukacija „Jačanje kapaciteta policije za sprečavanje seksualnog uznemiravanja“

Dana 29.7.2022. godine u hotelu „Board“ na Jahorini u organizaciji Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ održana je edukacija za članice Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ na temu „Jačanje kapaciteta policije za sprečavanje seksualnog uznemiravanja“.

Predavači na edukaciji bili su predstavnici institucija Republike Srpske – Gender centra – Centra za jednakost i ravnopravnost polova i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srspke.

Cilj edukacije je senzibilizacija policijskih službenika i jačanje kapaciteta policijskih službenika u sprečavanju polnog uznemiravanja, a u skladu sa normativnim okvirima i zakonskim procedurama postupanja policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Kroz navedeni projekat izrađena je i odštampana monografija „Polno uznemiravanje“, autora Aleksandra Miladinovića, načelnika Odjeljenja za policijsku obuku, Uprave za policijsku obuku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, kriminalistička analiza postupanja policije u slučaju postojanja indicija da je izvršeno krivično djelo Polno uznemiravanje, kao i promotivni materijali – informativni leci namijenjeni kako policijskim službenicima tako i građanima.

Navedene aktivnosti se realizuju kroz projekat „Jačanje kapaciteta policije za sprečavanje seksualnog uznemiravanja“ koji realizuje Udruženje Mreža žena MUP RS – RS WPON“ uz finansijsku podršku Američke ambasade u Bosni i Hercegovini.

Jačanje kapaciteta policije za sprečavanje seksualnog uznemiravanja

Jačanje kapaciteta policije za sprečavanje seksualnog uznemiravanja

Dana 14.6.2022. godine u hotelu „Atlantis“ u Prijedoru u organizaciji Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ održana je edukacija za policijske službenike Policijskih uprava Prijedor i Banja Luka na temu „Jačanje kapaciteta policije za sprečavanje seksualnog uznemiravanja“.

Predavači na edukaciji bili su predstavnici institucija Republike Srpske – Gender centra – Centra za jednakost i ravnopravnost polova i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srspke.

Cilj edukacije je senzibilizacija policijskih službenika i jačanje kapaciteta policijskih službenika u sprečavanju polnog uznemiravanja, a u skladu sa normativnim okvirima i zakonskim procedurama postupanja policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Kroz navedeni projekat izrađena je i odštampana monografija „Polno uznemiravanje“, autora Aleksandra Miladinovića, načelnika Odjeljenja za policijsku obuku, Uprave za policijsku obuku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, kriminalistička analiza postupanja policije u slučaju postojanja indicija da je izvršeno krivično djelo Polno uznemiravanje, kao i promotivni materijali – informativni leci namijenjeni kako policijskim službenicima tako i građanima.

Navedene aktivnosti se realizuju kroz projekat „Jačanje kapaciteta policije za sprečavanje seksualnog uznemiravanja“ koji realizuje Udruženje Mreža žena MUP RS – RS WPON“ uz finansijsku podršku Američke ambasade u Bosni i Hercegovini.

Jačanje kapaciteta policije za sprečavanje seksualnog uznemiravanja

Jačanje kapaciteta policije za sprečavanje seksualnog uznemiravanja

Dana 19.5.2022. godine u hotelu „Etno selo Stanišići“ u Bijeljini u organizaciji Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ održana je edukacija za policijske službenike Policijskih uprava Bijeljina i Zvornik na temu „Jačanje kapaciteta policije za sprečavanje seksualnog uznemiravanja“.

Predavači na edukaciji bili su predstavnici institucija Republike Srpske – Gender centra – Centra za jednakost i ravnopravnost polova i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srspke.

Cilj edukacije je senzibilizacija policijskih službenika i jačanje kapaciteta policijskih službenika u sprečavanju polnog uznemiravanja, a u skladu sa normativnim okvirima i zakonskim procedurama postupanja policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Kroz navedeni projekat izrađena je i odštampana monografija „Polno uznemiravanje“, autora Aleksandra Miladinovića, načelnika Odjeljenja za policijsku obuku, Uprave za policijsku obuku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, kriminalistička analiza postupanja policije u slučaju postojanja indicija da je izvršeno krivično djelo Polno uznemiravanje, kao i promotivni materijali – informativni leci namijenjeni kako policijskim službenicima tako i građanima.

Navedene aktivnosti se realizuju kroz projekat „Jačanje kapaciteta policije za sprečavanje seksualnog uznemiravanja“ koji realizuje Udruženje Mreža žena MUP RS – RS WPON“ uz finansijsku podršku Američke ambasade u Bosni i Hercegovini.

Sastanak sa predstavnicima “The Folke Bernadotte Academy” (FBA) iz Švedske

Sastanak sa predstavnicima “The Folke Bernadotte Academy” (FBA) iz Švedske

Dana 11.5.2022. godine u Sarajevu, u hotelu Courtyard by Marriot predtsavnica Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ prisustovala je sastanku sa predstavnicima The Folke Bernadotte Academy (FBA) iz Švedske, kojem je prisustvovala i predstavnica Mreže žena policajki iz Federacije BiH Verica Golijanin.

Predstavnici FBA smo tokom sastanka upoznati sa ciljevima organizovanja, kao i uspješno realizovanim projektima te ostvarenom saradnjom sa međunarodnim institucijama oba Udruženja koja djeluju na teritoriji Federacije BiH i Republike Srpske.

Sa predstavnicima FBA razgovarano je je o mogućoj saradnji u anrednom periodu u okviru nove 7-godišnje strategiji reformi i saradnji sa Zapadnim Balkanom, a čiji je FBA jedan od aktera implementacije.   

Jačanje kapaciteta policije za sprečavanje seksualnog uznemiravanja

Jačanje kapaciteta policije za sprečavanje seksualnog uznemiravanja

Dana 29.4.2022. godine u hotelu „SL Industry“ u Trebinju u organizaciji Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ održana je edukacija za policijske službenike Policijske uprave Trebinje na temu „Jačanje kapaciteta policije za sprečavanje seksualnog uznemiravanja“.

Predavači na edukaciji bili su predstavnici institucija Republike Srpske – Gender centra – Centra za jednakost i ravnopravnost polova i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srspke.

Cilj edukacije je senzibilizacija policijskih službenika i jačanje kapaciteta policijskih službenika u sprečavanju polnog uznemiravanja, a u skladu sa normativnim okvirima i zakonskim procedurama postupanja policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Kroz navedeni projekat izrađena je i odštampana monografija „Polno uznemiravanje“, autora Aleksandra Miladinovića, načelnika Odjeljenja za policijsku obuku, Uprave za policijsku obuku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, kriminalistička analiza postupanja policije u slučaju postojanja indicija da je izvršeno krivično djelo Polno uznemiravanje, kao i promotivni materijali – informativni leci namijenjeni kako policijskim službenicima tako i građanima.

Navedene aktivnosti se realizuju kroz projekat „Jačanje kapaciteta policije za sprečavanje seksualnog uznemiravanja“ koji realizuje Udruženje Mreža žena MUP RS – RS WPON“ uz finansijsku podršku Američke ambasade u Bosni i Hercegovini.

Maja Gačić

Maja Gačić

Maja Gačić, pripadnica Mreže žena MUP-a Republike Srpske i inspektor kriminalističke policije u Policijskoj stanici Teslić sa dvadesetogodišnjim iskustvom u MUP-u RS te internacionalnim iskustvom u Mirovnoj misiji u Južnom Sudanu u dva mandata izabrana je na poziciju zamjenika Specijalnog policijskog savjetnika UN misije na Kipru, kao najbolji kandidat, a od aprila 2022. godine Maja će dužnost obavljati u sjedištu UN-a u Nikoziji.

 Maja je u dosadašnjem učešću u misijama obavljala dvije rukovodne pozicije, kao šef odjeljenja za trening i obuku i kao šef kadrovske službe. Više puta je nagrađivana za svoje angažovanje u mirovnim misijama.

Skupština Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON”

Skupština Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON”

Dana 10.12.2021. godine u hotelu Bosna u Banjaluci, uz finansijsku podršku Misije OEBS u BiH održana je godišnja Skupština Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“. Na Skupštini su prezentovani narativni i finansijski izvještaji Udruženja koji su jednoglasno usvojeni, a članicama Skupštine predočeni su i revizorski izvještaji sa pozitivnim mišljenjem revizora.

Na Skuoštini je konstatovano je da je Udurženje postiglo veoma dobre rezultate u radu, te da je postignut cilj da je više članica Mreže aktivno uključeno u aktivnosti Mreže u odnosu na prethodni period. Diskutovana su pitanja i prijedlozi za razvoj organizacionih kapaciteta te promocija aktivnosti Udruženja.

 Na Skupštini su izabrani organi rukovođenja, Predsjednica Skupštine Udruženja, Upravni i Nadzorni odbor, te članice Odbora za promociju i informisanje, Odbora za rodna pitanja i ulogu žena u MUP RS te Odbora za sport i kulturu u skladu sa iskazanim interesovanjem članica Udruženja za navedene organe.

Drugi modul edukacije pisanja projekata

Drugi modul edukacije pisanja projekata

U vremenskom periodu od 29.11.-2.12.2021. godine članice Udruženja „Mreža žena Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske MUP RS-WPON” učestvovale su drugom modulu edukacije iz oblasti pisanja projekata i strateškog planiranja. Navedena edukacija se provodi u okviru “Pillar+” projekta koji realizuje UNDP u Bosni i Hercegovini. Edukacija je održana na Jahorini u hotelu Termag. Na navedenoj edukaciji pripadnice Ministarstva iz različitih osnovnih organizacionih jedinica širom Republike Srpske će savladati vještine pisanja projekata koje će kasnije moći primjenjivati na svojim poslovima.

Pristup sa fokusom na žrtvu u krivičnom gonjenju nasilja u porodici

Pristup sa fokusom na žrtvu u krivičnom gonjenju nasilja u porodici

U vremenskom periodu od 30.11.-1.12.2021. godine u hotelu Kardial u Tesliću u organizaciji misije OEBS u BiH organizovana je radionica pod nazivom „Pristup sa fokusom na žrtvu u krivičnom gonjenju nasilja u porodici“ na kojoj je učestvovala predstavnica Mreže žena MUP RS Aleksandra Martinović. Učesnici radionice bili su predstavnici svih institucija koje su dio sistema podrške žrtvama porodičnog nasilja. Razmatrana je problematika sa kojom se suočavaju predstvanici ovih institucija u radu. Predstavnica Mreže žena MUP RS aktivno je učestvovala u predlaganju mjera koje bi u narednom periodu trebale biti preduzeti kako bi se unaprijedilo postupanje policijskih službenika kada je u pitanju ova problematika.

10 godina rada

10 godina rada

Dana 26.11.2021. godine u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske u Banjoj Luci Udruženje “Mreža žena MUP RS – RS WPON” organizovalo je događaj povodom obilježavanja deset godina svog postojanja i rada, kojem je prisustvovao ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač, ministrica prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić, ministrica porodice, omladine i sporta Republike Srpske Sonja Davidović, rukovodioci u Ministarstvu unutrašnjih poslova, članice Mreže žena i predstavnici ambasada i nevladinog sektora.

Na događaju su prisutnim gostima prezentovane aktivnosti i projekti koje je Mreža žena MUP RS uz podršku rukovodstva, te uz finansijsku podršku mnogobrojnih domaćih i međunarodnih organizacija realizovala tokom 10 godina svog postojanja.

Ministar unutrašnjih poslova je uz čestitku članicama udruženja za desetogodišnji jubilej poručio da će MUP Republike Srpske i dalje podržavati aktivnosti ovog udruženja.

Nacionalni dijalog o rezilijentnosti

Nacionalni dijalog o rezilijentnosti

U vremenskom periodu od 15-16.11.2021. godine predstavnica 15-16.11.2021. godine Udruženja „Mreža žena Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske MUP RS – RS WPON” Verica Pandžić učestvovala je na sastanku „Nacionalni dijalog o rezilijentnosti“ u organizaciji organizacije Global Initiative against transnational organised crime (Globalna inicijativa protiv međunarodnog organizovanog kriminala- GI TOC) koji je održan u Sarajevu u hotelu Evropa. Tema događaja bila je trgovina ljudima i krijumčarenje migranata.