Aktivnosti

Sastanak Gender centra Vlade RS, Banja Luka

Sastanak Gender centra Vlade RS, Banja Luka

Dana 07.12.2017. godine, u okviru obilježavanja 16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama, predstavnica Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ učestvovala je na sastanku sa ženskim nevladinim organizacijama koje se bave pitanjima nasilja nad ženama, a koji je...

Podrška formiranju radne grupe žena u policiji Brčko distrikta BiH 2017

Podrška formiranju radne grupe žena u policiji Brčko distrikta BiH 2017

Dana 29.11.2017. godine u Brčkom, uz podršku ICITAP programa u BIH održana je konferencija na temu „Uloga žena u policiji“, na kojoj je u svojstvu panel izlagača učestvovala predstavnica Mreže žena MUP RS – RS WPON. Na konferenciji su predstavnicama policije Brčko...

Konferencija “Uloga žena u bezbjednosnom sektoru”

Konferencija “Uloga žena u bezbjednosnom sektoru”

Dana 28.11.2017. godine u Banjoj Luci u organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, uz podršku Ambasade Velike Britanije u BiH održana je konferencija na temu „Uloga žene u bezbjednosnom sektoru“. Članice Mreže žena MUP RS Željka Mileusnić,...

Konferencija „Žensko liderstvo“, Nju Hempšir, SAD

Konferencija „Žensko liderstvo“, Nju Hempšir, SAD

U vremenskom periodu od 20.08. do 25.08.2017. godine predstvanica Mreže žena MUP RS učestovala je na konferenciji „Žensko liderstvo“ u državi Nju Hempšir (SAD) koja je održana u organizaciji Internacionalne asocijacije šefova policija (IACP).  ...

Radionica, OSCE Banja Luka

Dana 09.08.2017. godine u hotelu Jelena u Banjoj Luci predstavnica Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ kao panelista-izlagač učestvovala je na radionici koja je za 25 predstavnika organizacija civilnog društva organizovana od strane Misije OSCE u BiH na temu...

Skupština udruženja RS WPON

Skupština udruženja RS WPON

Dana 16.06.2017. godine, održana je skupština Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“. Skupštinom je predsjedavala predsjednica Skupštine koja je otvorila zasjedanje i dala uvodnu riječ. Pored članica Mreže, Skupštini je prisustvovala i Elmaja Bavčić kao predstavnica...