Aktivnosti

Konferencija „Žensko liderstvo“, Nju Hempšir, SAD

Konferencija „Žensko liderstvo“, Nju Hempšir, SAD

U vremenskom periodu od 20.08. do 25.08.2017. godine predstvanica Mreže žena MUP RS učestovala je na konferenciji „Žensko liderstvo“ u državi Nju Hempšir (SAD) koja je održana u organizaciji Internacionalne asocijacije šefova policija (IACP).  ...

Radionica, OSCE Banja Luka

Dana 09.08.2017. godine u hotelu Jelena u Banjoj Luci predstavnica Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ kao panelista-izlagač učestvovala je na radionici koja je za 25 predstavnika organizacija civilnog društva organizovana od strane Misije OSCE u BiH na temu...

Skupština udruženja RS WPON

Skupština udruženja RS WPON

Dana 16.06.2017. godine, održana je skupština Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“. Skupštinom je predsjedavala predsjednica Skupštine koja je otvorila zasjedanje i dala uvodnu riječ. Pored članica Mreže, Skupštini je prisustvovala i Elmaja Bavčić kao predstavnica...

Konferencija „Uspostavljanje mreže žena policajaca u Ukrajini“

Konferencija „Uspostavljanje mreže žena policajaca u Ukrajini“

U vremenskom periodu od 07-09.06.2017. godine predstavnica Mreže žena MUP RS – RS WPON učestvovala je u radu konferencije „Uspostavljanje mreže žena policajaca u Ukrajini“ koja se održava u Kijevu, Ukrajina. Konferencija je organizovana od strane Programa za podršku...

Radionica Sremski Karlovci

Radionica Sremski Karlovci

U vremenskom periodu od 17.04.2017. do 20.04.2017. godine predstavnica Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ učestvovala je kao izlagač na radionici posvećenoj formiranju Inicijativnog odbora za uspostavljanje Mreže žena u MUP Republike Srbije koja je organizovana...

Prijem u britanskoj ambasadi

Prijem u britanskoj ambasadi

Dana 08.03.2017. godine, povodom Međunarodnog dana žena predstavnica Mreže žena MUP RS po pozivu iz britanske ambasade u BiH, u rezidenciji britanskog ambasadora u BiH, prisustvovala je prijemu koji je poovodom 08. marta organizovao zamjenik šefa Misije u BiH Matthew...

Konferencija „Žene u policiji – značaj umrežavanja“, Beograd

Konferencija „Žene u policiji – značaj umrežavanja“, Beograd

U vremenskom periodu od 24-25.10.2016. godine predstavnica Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ učestvovala je u na konferenciji „Žene u policiji – značaj umrežavanja“ koja je u organizaciji Misije OSCE u Srbiji i Švedske policije u Srbiji organizovana u Beogradu,...

Okrugli sto „Žene, mir i sigurnost u Republici Srpskoj“, Banja Luka

Okrugli sto „Žene, mir i sigurnost u Republici Srpskoj“, Banja Luka

Dana 12.05.2016. godine predstavnice Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ učestvovale su kao izlagači na Okruglom stolu pod nazivom „Žene, mir i sigurnost u Republici Srpskoj“, koji je za učenice završnih razreda srednjih škola organizovan u Banjaluci. Okrugli sto...