Aktivnosti

Intervju sa predstavnicima Thomson Reuters fondacije

Intervju sa predstavnicima Thomson Reuters fondacije

Dana 27.11.2018. godine predstavnica Udruženja „Mreže žena MUP RS – RS WPON“ Sanja Sumonja učestvovala je u snimanju promotivnog video materijala i dala intervju predstavnicima Thomson Reuters Fondacije na temu doprinosa Udruženja Mreže žena u policiji borbi protiv...

16 DANA AKTIVIZMA 2018

16 DANA AKTIVIZMA 2018

Dana 29.11.2018. godine predstavnica Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ učestvovala je u kampanji u sklopu globalne akcije “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”, koju u našoj zemlji u osam gradova "UN Women BiH" realizuje pod sloganom “Isključimo...

Učešće predstavnice Mreže žena MUP RS na edukaciji u Moldaviji

Učešće predstavnice Mreže žena MUP RS na edukaciji u Moldaviji

U vremenskom periodu od 19-20.11.2018. godine, predstavnica Udruženja „Mreže žena MUP RS – RS WPON“ Sanja Sumonja učestvovala je kao izlagač na edukaciji ”Best practices on Women’s Associations from Law Enforcement based on Western Balkans experience” koja je za...

Učešće predstavnice Mreže žena MUP RS na konferenciji u Kirgistanu

Učešće predstavnice Mreže žena MUP RS na konferenciji u Kirgistanu

U vremenskom periodu od 05-06.11.2018. godine, predstavnica Udruženja „Mreže žena MUP RS – RS WPON“ Sanja Sumonja učestvovala je kao izlagač na međunarodnoj konferenciji „Turning policies into action: eliminating gender-based violence against women and girls in...

Sastanak predstavnica Mreže žena MUP RS sa predstavnicima INL

Sastanak predstavnica Mreže žena MUP RS sa predstavnicima INL

Dana 25.09.2018. godine predstavnice Udruženja „Mreže žena MUP RS – RS WPON“ Sanja Sumonja i Željka Mileusnić zajedno sa predstavnicima MUP RS prisustvovale su sastanku sa direktoricom INL (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs) Marlaine Casey...

EDUKACIJA BRČKO

EDUKACIJA BRČKO

Tokom avgusta i septembra 2018.godine u Brčkom, predstavnica Mreze zena MUP RS-RS WPON, Željka Mileusnić učestvovala je u svojstvu predavača na obukama policijskih službenika/ca Policije Brčko Distrikta BiH u oblasti primjene Zakona o zaštiti nasilja u porodici....