Aktivnosti

Buđenje proljeća – Radionica brige o sebi, Bečići

Buđenje proljeća – Radionica brige o sebi, Bečići

U vremenskom periodu od 25.03. - 28.03.2018. godine, predstavnice Mreže žena MUP RS – RS WPON, prisustvovale su radionici brige o sebi, koja je organizovana za pripadnike organizacija koje se bave ženskim pravima iz Bosne i Hercegovine, Republike Srbije i Republike...

Seminar Trag fondacije, Beograd

Seminar Trag fondacije, Beograd

U vremenskom periodu od 08-09.12.2017. godine u Banjoj Luci, od strane Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ uz podršku Trag fondacije iz Beograda, za članice Udruženja održan je dvodnevni seminar. Cilj seminara bio je samoprocjena kapaciteta Udruženja, utvrđivanje...

Sastanak Gender centra Vlade RS, Banja Luka

Sastanak Gender centra Vlade RS, Banja Luka

Dana 07.12.2017. godine, u okviru obilježavanja 16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama, predstavnica Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ učestvovala je na sastanku sa ženskim nevladinim organizacijama koje se bave pitanjima nasilja nad ženama, a koji je...

Podrška formiranju radne grupe žena u policiji Brčko distrikta BiH 2017

Podrška formiranju radne grupe žena u policiji Brčko distrikta BiH 2017

Dana 29.11.2017. godine u Brčkom, uz podršku ICITAP programa u BIH održana je konferencija na temu „Uloga žena u policiji“, na kojoj je u svojstvu panel izlagača učestvovala predstavnica Mreže žena MUP RS – RS WPON. Na konferenciji su predstavnicama policije Brčko...

Konferencija “Uloga žena u bezbjednosnom sektoru”

Konferencija “Uloga žena u bezbjednosnom sektoru”

Dana 28.11.2017. godine u Banjoj Luci u organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, uz podršku Ambasade Velike Britanije u BiH održana je konferencija na temu „Uloga žene u bezbjednosnom sektoru“. Članice Mreže žena MUP RS Željka Mileusnić,...