Aktivnosti

Učešće predstavnice Mreže žena MUP RS na konferenciji u Kirgistanu

Učešće predstavnice Mreže žena MUP RS na konferenciji u Kirgistanu

U vremenskom periodu od 05-06.11.2018. godine, predstavnica Udruženja „Mreže žena MUP RS – RS WPON“ Sanja Sumonja učestvovala je kao izlagač na međunarodnoj konferenciji „Turning policies into action: eliminating gender-based violence against women and girls in...

Sastanak predstavnica Mreže žena MUP RS sa predstavnicima INL

Sastanak predstavnica Mreže žena MUP RS sa predstavnicima INL

Dana 25.09.2018. godine predstavnice Udruženja „Mreže žena MUP RS – RS WPON“ Sanja Sumonja i Željka Mileusnić zajedno sa predstavnicima MUP RS prisustvovale su sastanku sa direktoricom INL (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs) Marlaine Casey...

EDUKACIJA BRČKO

EDUKACIJA BRČKO

Tokom avgusta i septembra 2018.godine u Brčkom, predstavnica Mreze zena MUP RS-RS WPON, Željka Mileusnić učestvovala je u svojstvu predavača na obukama policijskih službenika/ca Policije Brčko Distrikta BiH u oblasti primjene Zakona o zaštiti nasilja u porodici....

OSCE prijem Banja Luka, april 2018.

OSCE prijem Banja Luka, april 2018.

Dana 23.04.2018. godine, predstavnice Mreže žena MUP RS – RS WPON prisustvovale su svečanom prijemu povodom otvaranja novih prostorija terenske kancelarije OEBS-a u Banjaluci koji je organizovao ambasador Brus Berton, šef Misije OEBS-a u Bosni i Hercegovini. Svečanom...