Aktivnosti

Federalna mreža

Federalna mreža

08U periodu od 04-06.07.2012 godine u Sarajevu u Hotelu „Astra Garni“ održan je sastanak članica Udruženja “Mreža žena policajaca” u saradnji sa SEESAC/UNDP. Istom prilikom održan je seminar pod nazivom “Rodna pitanja u oblasti sigurnosti”, na kojem su kao gosti...

Udruženje žena sudija

Udruženje žena sudija

Dana 23.06.2012. godine predstavnica Mreže žena MUP RS i predsjedavajuća Mreže žena MUP RS učestvovala je kao predavač na sesiji "Introduction to advocacy and the power of women’s advocacy" na radionici "Izgradnja kapaciteta Udruženja žena sudija Bosne i Hercegovine u...

RS WPON u Holandiji

RS WPON u Holandiji

U vremenskom periodu 05-08.06.2012. godine predstavnice Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ boravile su u studijskoj posjeti MUP-u Kraljevine Holandije i Evropskoj mreži žena u policiji (ENP) na temu „Žene u policiji“. Cilj ove posjete bio je upoznavanje sa...

Kampanja “One su uspjele, postani i ti dio tima”

Kampanja “One su uspjele, postani i ti dio tima”

Dana 17.05.2012. godine predstavnice Mreže žena MUP RS – RS WPON u saradnji sa portparolom MUP RS i Upravom za policijsko obrazovanje u srednjoj Poljoprivrednoj školi u Banjoj Luci održale su tribinu za učenice drugog, trećeg i četvrtog razreda srednje škole o značaju...

Zlatibor 2012.

Zlatibor 2012.

Dana 08. - 09. maja 2012, INDP/SEESAC, DCAF, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije i SEPCA (Asocijacija šefova policija jugoitočne Evrope) organizovali su obuku na temu zagovaranja za članice Savjeta WPON-a. Obuka je organizovana na Zlatiboru, Republika...

Bečići, april 2012.

Bečići, april 2012.

U vremenskom periodu od 24.-26.04.2012. godine predstavnica „Mreže žena MUP RS - RS WPON“ učestvovala je na Generalnoj skupštini SEPCA (asocijacija šefova policija Jugoistočne Evrope) u svojstvu predjedavajuće WPON-a (Mreža žena policajaca Jugoistočne Evrope)....

Forum o rodnoj ravnopravnosti

Forum o rodnoj ravnopravnosti

Dana 10.04.2012.godine održan Forum o rodnoj ravnopravnosti i bezbjednosti u Sarajevu, u organizaciji NATO Štaba Sarajevo, Agencije za ravnopravnost polova BiH i UN WOMEN. Cilj Foruma je razmjena informacija između vladinog i nevladinog sektora o pitanjima rodne...

20 godina MUP-a

20 godina MUP-a

Dana 04.04.2012. godine obilježen je Dan policije i 20 godina od osnivanja MUP RS. Tom prilikom postavljena je muzejska zbirka značajnih događaja u razvoju Ministarstva tokom 20 godina. Osnivačka skupština Mreže žena MUP RS koja je održana dana 30.05.2011. godine...

George Marshall centar

George Marshall centar

Dana 27.03.2012. godine u Vitezu od strane asocijacije George Marshall Centra u Bosni i Hercegovini organizuje u saradnji sa George C. Marshall Centrom, te uz podršku NATO komande u Sarajevu, Centra za sigurnosne studije iz Sarajeva i drugih nevladinih organizacija,...