Aktivnosti

Zlatibor 2012.

Zlatibor 2012.

Dana 08. - 09. maja 2012, INDP/SEESAC, DCAF, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije i SEPCA (Asocijacija šefova policija jugoitočne Evrope) organizovali su obuku na temu zagovaranja za članice Savjeta WPON-a. Obuka je organizovana na Zlatiboru, Republika...

Bečići, april 2012.

Bečići, april 2012.

U vremenskom periodu od 24.-26.04.2012. godine predstavnica „Mreže žena MUP RS - RS WPON“ učestvovala je na Generalnoj skupštini SEPCA (asocijacija šefova policija Jugoistočne Evrope) u svojstvu predjedavajuće WPON-a (Mreža žena policajaca Jugoistočne Evrope)....

Forum o rodnoj ravnopravnosti

Forum o rodnoj ravnopravnosti

Dana 10.04.2012.godine održan Forum o rodnoj ravnopravnosti i bezbjednosti u Sarajevu, u organizaciji NATO Štaba Sarajevo, Agencije za ravnopravnost polova BiH i UN WOMEN. Cilj Foruma je razmjena informacija između vladinog i nevladinog sektora o pitanjima rodne...

20 godina MUP-a

20 godina MUP-a

Dana 04.04.2012. godine obilježen je Dan policije i 20 godina od osnivanja MUP RS. Tom prilikom postavljena je muzejska zbirka značajnih događaja u razvoju Ministarstva tokom 20 godina. Osnivačka skupština Mreže žena MUP RS koja je održana dana 30.05.2011. godine...

George Marshall centar

George Marshall centar

Dana 27.03.2012. godine u Vitezu od strane asocijacije George Marshall Centra u Bosni i Hercegovini organizuje u saradnji sa George C. Marshall Centrom, te uz podršku NATO komande u Sarajevu, Centra za sigurnosne studije iz Sarajeva i drugih nevladinih organizacija,...

Seminar sa udruženjem “Žene ženama”

Seminar sa udruženjem “Žene ženama”

Dana 23. i 24.02.2012. godine u organizaciji Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“, u saradnji sa NVO „Žene ženama“ iz Sarajeva u hotelu Bosna u Banjaluci održan je seminar za članice Skupštine ovog Udruženja. Cilj seminara je sistemska edukacija članica Mreže žena...