Aktivnosti

IAWP konferencija, Kardif

IAWP konferencija, Kardif

Pripadnice Mreže žena MUP RS – RS WPON učestvovale su na 53. godišnjoj konferenciji Međunarodne asocijacije žena u policiji (IAWP) koja je održana u u vremenskom peridu od 23.-27.08.2015. godine u Cardiff-u, Wales, Velika Britanija. Međunarodna asocijacija žena u...

Obuka “Profesionalni razvoj policijskih službenica”, Florida

Obuka “Profesionalni razvoj policijskih službenica”, Florida

U vremenskom periodu od 18. do 23. januara 2015. godine, predstavnice Mreže žena MUP RS - RS WPON) učestvovale su na obuci „Profesionalni razvoj policijskih službenica“, koja je održana u Sarasoti, Florida, SAD. Obuka je organizovana od strane Centra za policijsko...

Prijem u američkoj ambasadi

Dana 09.12.2014. godine, predstavnice Mreže žena MUP RS – RS WPON prisustvovale su prijemu povodom obilježavanja globalne kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja u porodici koji je održan u rezidenciji Američkog ambasadora u BiH u Sarajevu. Prijemu su prisustvovale ...

5. godišnji sastanak WPON

5. godišnji sastanak WPON

Članice Mreže žena MUP RS učestvovale su na petom godišnjem sastanku mreže ženskih policijskih službenika u jugoistočnoj Europi (WPON) koji je održan je 3. i 4. decembra 2014. godine u Tirani, Albanija gdje je okupio predstavnike osam (8) policijskih službi iz...

Ženska politička akademija, Sarajevo

Ženska politička akademija, Sarajevo

Predstavnice Mreže žena MUP RS učestvovale su u radu Ženske političke akademije koja je održana u Sarajevu u vremenskom periodu od 19-22.06.2014. godine u organizaciji Helsinškog parlamenta građana Banja Luka. Predstavice Mreže žena MUP RS su u okviru Drugog modula...

Globalni samit Sprečavanja seksualnog nasilja u konfliktnim situacijama

Globalni samit Sprečavanja seksualnog nasilja u konfliktnim situacijama

U vremenskom periodu od 09.-14.06.2014. godine, predstavnica Mreže žena MUP RS – RS WPON i članica međunarodnog udruženja žena u policiji (IAWP) Sanja Sumonja učestvovala je na Globalnom samitu Sprečavanja seksualnog nasilja u konfliktnim situacijama koji je održan u...

Radionice u okviru IPA 2010 u CJB Trebinje, Bijeljina i Banja Luka

U toku marta 2014. godine u okviru IPA projekta 2010, u organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i udruženja Mreža žena MUP RS-RS WPON, u CJB Bijeljina (5. mart 2014. godine), Banja Luka (6. mart 2014. godine) i Trebinje (26.mart 2014. godine),...