Učešće predstavnice Mreže žena MUP RS na konferenciji u Kirgistanu

Učešće predstavnice Mreže žena MUP RS na konferenciji u Kirgistanu

U vremenskom periodu od 05-06.11.2018. godine, predstavnica Udruženja „Mreže žena MUP RS – RS WPON“ Sanja Sumonja učestvovala je kao izlagač na međunarodnoj konferenciji „Turning policies into action: eliminating gender-based violence against women and girls in Central Asia“, koja je za predstavnike domaćih organizacija i međunarodnih UN agencija u centralnoj Aziji održana u Biškeku, Republika Kirgistan u organizaciji više UN agencija centralne Azije.

Više informacija na

http://www.seesac.org/News-/Best-practices-from-the-Western-Balkans-on-eliminating-violence-against-women-and-girls-shared-in-Central-Asia-/

https://www.eurasia.undp.org/content/rbec/en/home/presscenter/events/2018/turning-policies-into-action.html

Sastanak predstavnica Mreže žena MUP RS sa predstavnicima INL

Sastanak predstavnica Mreže žena MUP RS sa predstavnicima INL

Dana 25.09.2018. godine predstavnice Udruženja „Mreže žena MUP RS – RS WPON“ Sanja Sumonja i Željka Mileusnić zajedno sa predstavnicima MUP RS prisustvovale su sastanku sa direktoricom INL (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs) Marlaine Casey koji je održan u MUP RS u Banjoj Luci. Cilj sastanka bio je da se direktorica INL upozna sa radom Mreže žena MUP RS, budućim aktivnostima i ciljevima iste.

EDUKACIJA BRČKO

EDUKACIJA BRČKO

Tokom avgusta i septembra 2018.godine u Brčkom, predstavnica Mreze zena MUP RS-RS WPON, Željka Mileusnić učestvovala je u svojstvu predavača na obukama policijskih službenika/ca Policije Brčko Distrikta BiH u oblasti primjene Zakona o zaštiti nasilja u porodici. Imenovana predstavnica, pored tumačenja Zakona, prezentovala je primjenu u praksi sa akcentom na hitne mjere zaštite žrtava nasilja u porodici.

Edukacija za policijske službenike MUP RS na temu „Postupanje sa žrtvama i svjedocima krivičnih djela iz oblasti krvnih i seksualnih delikata”

Edukacija za policijske službenike MUP RS na temu „Postupanje sa žrtvama i svjedocima krivičnih djela iz oblasti krvnih i seksualnih delikata”

Dana 06.07.2018. godine na Jahorini, od strane Udruženja “Mreža žena MUP RS” uz podršku “Trag” fondacije iz Beograda, održana je edukacija za policijske službenike MUP RS na temu „Postupanje sa žrtvama i svjedocima krivičnih djela iz oblasti krvnih i seksualnih delikata”. Edukatori su bili predstavnici Suda, Tužilaštva i policije.