Učešće predstavnice Mreže žena MUP RS na Regionalnoj konferenciji „Institucionalni odgovor i saradnja u suszbijanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici-primjeri dobre prakse

Učešće predstavnice Mreže žena MUP RS na Regionalnoj konferenciji „Institucionalni odgovor i saradnja u suszbijanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici-primjeri dobre prakse

Dana 21.12.2018. godine predstavnica Udruženja „Mreže žena MUP RS – RS WPON“ Željka Mileusnić učestvovala je kao izlagač na Regionalnoj konferenciji „Institucionalni odgovor i saradnja u suszbijanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici-primjeri dobre prakse” koja je u organizaciji Fondacije „Lara” održana u hotelu Radon Plaza, u Sarajevu. Predstvanica je kao primjere dobre prakse predstavila podzakonske akte Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske koji se odnose na primjenu hitnih mjera zaštite i zaštinih mjera, kao i povredu načela „ne bis in idem”.

Učešće predstavnice Mreže žena MUP RS na Osnivačkoj skupštini “Mreže žena u policiji Republike Srbije”

Učešće predstavnice Mreže žena MUP RS na Osnivačkoj skupštini “Mreže žena u policiji Republike Srbije”

Dana 17.12.2018. godine predstavnica Udruženja „Mreže žena MUP RS – RS WPON“ Sanja Sumonja učestvovala je na Osnivačkoj skupštini Mreže žena u policiji Reublike Srbije, koja je u organizaciji Švedske policije i MUP-a Republike Srbije održana u Beogradu, Republika Srbija.

Više informacija na http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/drustvo/3358352/osnovana-mreza-zena-u-policiji.html

16 DANA AKTIVIZMA 2018

16 DANA AKTIVIZMA 2018

Dana 29.11.2018. godine predstavnica Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ učestvovala je u kampanji u sklopu globalne akcije “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”, koju u našoj zemlji u osam gradova “UN Women BiH” realizuje pod sloganom “Isključimo nasilje zajedno nad ženama i djevojčicama”.

Učešće predstavnice Mreže žena MUP RS na edukaciji u Moldaviji

Učešće predstavnice Mreže žena MUP RS na edukaciji u Moldaviji

U vremenskom periodu od 19-20.11.2018. godine, predstavnica Udruženja „Mreže žena MUP RS – RS WPON“ Sanja Sumonja učestvovala je kao izlagač na edukaciji ”Best practices on Women’s Associations from Law Enforcement based on Western Balkans experience” koja je za predstavnike mreže žena MUP-a Republike Moldavije održana u Kišnjevu, Republika Moldavija, u organizaciji UNDP Moldavije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Moldavije. Ovom prilikom predstvljene su aktivnosti Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ kao primjer uspješnog djelovanja žena u sektoru bezbjednosti u cilju unapređenja položaja žena.

Više informacija na:

https://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/presscenter/pressreleases/2018/republica-moldova-avanseaz-pe-calea-asigurrii-anselor-egale-pent.html