Stručna rasprava na temu primjene Krivičnog zakonika Republike Srpske u oblasti trgovine ljudima

Stručna rasprava na temu primjene Krivičnog zakonika Republike Srpske u oblasti trgovine ljudima

Dana 30.05.2019. godine predstavnica Mreže žena MUP RS Željka Mileusnić u svojstvu uvodničara učestvovala je na stručnoj raspravi na temu primjene Krivičnog zakonika Republike Srpske u oblasti trgovine ljudima i u vezi sa ključnim problemima u identifikaciji žrtava trgovine ljudima, a koju su organizovale Fondacija Udružene žene Banja Luka u saradnji sa Fondacijom Lara iz Bijeljine u hotelu Bosna u Banjoj Luci.

Sastanak sa ambasadoricom OEBS-a

Sastanak sa ambasadoricom OEBS-a

Dana 10.05.2019. godine predstavnice Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ prisustvovale su sastanku koji je održan sa ambasadoricom OSCE Mellane Verveer.   Na sastanku je razgovarano o temama rodne ravnopravnosti i učešća žena u radu Ministarstva, a cilj posjete delegacije OEBS-a jeste mapiranje stanja rodne ravnopravnosti sa osvrtom na ulogu žena kao faktora mira i bezbjednosti.

Takođe, na sastanku je bilo riječi o zaštiti žena od svih oblika nasilja, pitanjima ekonomskog i političkog učešća žena i mogućnosti integrisanja rodnih perspektiva na svim nivoima vlasti.

Predstavnice Mreže žena MUP-a Republike Srpske upoznale su delegaciju OEBS-a sa najznačajnijim kampanjama koje su uz podršku Misije OEBS-a i drugih donatora provedene u proteklom periodu.

Više informacija na:

http://www.mup.vladars.net/index.php?vijest=20987&vrsta=novosti

 

Konfenrencija „Kreiranje prostora za unaprijeđenu društvenu koheziju u BiH“

Konfenrencija „Kreiranje prostora za unaprijeđenu društvenu koheziju u BiH“

U vremenskom periodu od 26.-27.04.2019. godine predstavnica Mreže žena Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Željka Mileusnić učestvovala je na konferenciji pod nazivom „Kreiranje prostora za unaprijeđenu društvenu koheziju u BiH“ koja je održana u Sarajevu. Konferencija je organizovana od strane UNDP u BiH sa ciljem pružanja podrške procesu dijaloga, kroz prisustvo i podršku različitih važnih partnera u ovoj aktivnosti, predstavnika članova predsjedništva BiH, UN partnerskih agencija, te omogućavanju razmjene iskustva, umrežavanju i razmjeni naučenih lekcija u implementaciji aktivnosti u toku projekta Dijalog za Budućnost.

Konferencija „Pregled postignutih rezultata na polju sprječavanja nasilja nad ženama i nasilja u porodici u BiH (2016-2019)“

Konferencija „Pregled postignutih rezultata na polju sprječavanja nasilja nad ženama i nasilja u porodici u BiH (2016-2019)“

U vremenskom periodu od 20.-21.03.2019. godine predstavnice Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ učestvovale su u radu u Konferencije „Pregled postignutih rezultata na polju sprečavanja nasilja nad ženama i nasilja u porodici u BiH (2016-2019)“, koja je u organizaciji UN WOMEN održana u hotelu „Termag“ na Jahorini.

Više informacija na:

https://startbih.ba/clanak/konferencija-o-sprecavanju-nasilja-nad-zenama-i-nasilja-u-porodici-u-bih/106363

Stručna rasprava na temu primjene Krivičnog zakonika Republike Srpske u oblasti trgovine ljudima

Sastanak sa delegacijom OSCE

Dana 20.03.2019. godine predstavnice Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ Indira Rogić i Dragica Marković održale su sastanak sa delegacijom OEBS u BiH. Tema sastanka bila je zajednička saradnja i postignuti rezultati u borbi protiv nasilja nad ženama.