ZAHVALNICA ZA DOPRINOS U SPREČAVANJU PORODIČNOG NASILJA

ZAHVALNICA ZA DOPRINOS U SPREČAVANJU PORODIČNOG NASILJA

Dana 12.10.2018. godine predstavnica Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ Željka Mileusnić primila je zahvalnicu za doprinosa u sprečavanju porodičnog nasilja i pomoći žrtvama, koja je dodijeljena na manifestaciji koju je Ženski centar iz Trebinja organizovao povodom Dana ljudskih prava.

SKUPŠTINA UDRUŽENJA „MREŽA ŽENA MUP RS – RS WPON“

SKUPŠTINA UDRUŽENJA „MREŽA ŽENA MUP RS – RS WPON“

Dana 18.10.2019. godine u hotelu „Kardial“ u Tesliću održana je redovna godišnja Skupština Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ na kojoj je usvojena Strategija razvoja Udruženja “Mreža Žena MUP RS–RS WPON”, Akcioni plan za implementaciju strategije razvoja te druga podzakonska akta. Dogovoreni su sljedeći koraci kojicei podstakli razvoj organizacionih kapaciteta… Skupština je održana uz finansijsku podršku OSCE u BiH i Trag fondacije iz Beograda.

EDUKACIJA “ZLOČINI IZ MRŽNJE”

EDUKACIJA “ZLOČINI IZ MRŽNJE”

U vremenskom periodu 02. – 03.10.2019. godine u hotelu Lavina na Jahorini održana je radionica za članice Udruženja “Mreža žena MUP RS”, koja je organizovana u saradnji sa Misijom OEBS u BiH. Teme radionice su krivična djela počinjena iz mržnje i krivična djela trgovine ljudima.

Obuka za sudije i tužioce “Multisektorski odgovor na nasilje nad ženama i nasilje u porodici”

Obuka za sudije i tužioce “Multisektorski odgovor na nasilje nad ženama i nasilje u porodici”

U vremenskom periodu od 01-02.10.2019. godine – predstavnica Udruženja “Mreža žena MUP RS – RS WPON” Sanja Sumonja, učestvovala je kao izlagač – edukator na obuci za sudije i tužioce na temu “Multisektorski odgovor na nasilje nad ženama i nasilje u porodici” koja je u organizaciji Gender centra – Centra za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske održana u hotelu Kardial u Tesliću.

Više informacija na:

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/centri/gendercentarrs/media/vijesti/Pages/Odr%C5%BEana-obuka-za-sudije-i-tu%C5%BEioce.aspx

http://www.rs.cest.gov.ba/index.php/novosti/480-1-2-10-multisektorski-odgovor-na-nasilje-nad-zenama-i-nasilje-u-porodici

 

 

 

 

“Vive žene” Tuzla

“Vive žene” Tuzla

Željka Mileusnić članica Mreže žena MUP RS-RS WPON u srijedu, 25.septembra 2019.godine, u hotelu “Euro” u Odžaku održala je predavanje na temu “Procjena bezbjednosnih rizika i bezbjednost žrtve nasilja” za učesnike koji dolaze iz sektora policije, pravosuđa i zdravstva Županije Posavske. Radionicu je organizovalo Udruženje “Vive žene” Tuzla.