UČEŠĆE NA ZAVRŠNOJ KONFERENCIJI PROJEKTA DIJALOG ZA BUDUĆNOST

UČEŠĆE NA ZAVRŠNOJ KONFERENCIJI PROJEKTA DIJALOG ZA BUDUĆNOST

U vremenskom periodu od 10-11.12.2019. godine, predstavnica Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ Slavica Bukara, kao i saradnik na realizaciji projekta „Suzbijanje diskriminacije Roma i kršenja prava romske djece“ Dmitar Vračar učestvovali su na završnoj konferenciji projekta Dijalog za budućnost koja je u hotelu Vučko na Jahorini. Na konferenciji su izloženi rezultati projekta „Suzbijanje diskriminacije Roma i kršenja prava romske djece“ koji je u sklopu projekta Dijalog za budućnost realizovan od strane Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“.
UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOJ NAUČNO STRUČNOJ KONFERENCIJI

UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOJ NAUČNO STRUČNOJ KONFERENCIJI

Dana 15.11.2019. godine predstavnica Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ Slavica Ćibić učestvovala je na međunaordnoj naučno stručnoj konferenciji „Savremena kriminalistika i njene razvojne dimenzije“ koja je u organizaciji Međunarodnog kriminalističkog udruženja održana u Novom Sadu, Republika Srbija. Na konferenciji je predstavnica Mreže žena MUP RS izložila aktivnosti Mreže žena MUP RS i rezultate postignute u borbi protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja kroz realizaciju niza projekata tokom proteklog perioda

TEAM BUILDING ZA ČLANICE UDRUŽENjA

TEAM BUILDING ZA ČLANICE UDRUŽENjA

Dana 15.11.2019. godine održan je Team Building za članice Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“, kojem je prisustvovalo 30 članica ovog Udruženja. Team building su za članice Mreže osmislili pripadnici Specijalne antiterorističke jedinice MUP RS. Po završetku Team buildinga, svim učesnicama podijeljene su zahvalnice za učešće.
RAZVIJANJE RODNE AGENDE U MUP REPUBLIKE SRBIJE

RAZVIJANJE RODNE AGENDE U MUP REPUBLIKE SRBIJE

Dana 01.11.2019. godine predstavnice Udruženja „Mreža žena Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Sanja Sumonja i Željka Mileusnić učestvovale su kao panelistkinje na konferenciji „Institucionalna integracija rodne ravnopravnosti u policije zemalja regiona” koja je održana u hotelu „Crowne Plaza“ u Beogradu, Republika Srbija.  

Predstavnice Mreže žena MUP RS izložile su sprovedene i trenutne aktivnosti Mreže na integraciji rodne ravnopravnosti i jačanju uloge žena u MUP-u Republike Srpske koje posljednjih godina imaju punu podršku MUP-a Republike Srpske.

Naročito su naglašeni odlični rezultati kako u pogledu osnaživanja žena u bezbjednosnom sektoru, tako i po pitanju unapređenja aktivnosti na sprečavanju i suzbijanju rodno zasnovanog nasilja, zbog čega su, kao prvo udruženje ove vrste u regionu, pobudile pažnju policija iz regiona za način i model organizovanja Udruženja, način funkcionisanja, realizovane projekte i druge aktivnosti Mreže.

Konferenciju u Beogradu organizovalo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije i Švedska policija u Srbiji. 

POLITIKA ZAŠTITE DJECE

POLITIKA ZAŠTITE DJECE

U vremenskom periodu 28-29.10.2019. godine predstavnice Mreže žena MUP RS Aleksandra Martinović i Stefani Knežević učestvovale su na seminaru „Politika zaštite djece“, koji je u otganizaciji TRAG Fondacije iz Bepgrada organizovan u Beogradu, Republika Srbija. Usvojena znanja i vještine o prepoznavanju, zanemarivanju i zlostavljanju djece, kontaktu sa djecom i ranjivim odraslim osobama u organizaciji, kao i sveobuhvatnoj zaštiti djece od zlostavljanja i zanemarivanja, primjenjivaće se u izradi politika i procedura Mreže.