Učešće predstavnice Mreže žena MUP RS na edukaciji za sudije i tužioce RS

Učešće predstavnice Mreže žena MUP RS na edukaciji za sudije i tužioce RS

U vremenskom periodu od 02-03.07.2018. godine, predstavnica Udruženja „Mreže žena MUP RS – RS WPON“ Sanja Sumonja učestvovala je kao edukatorica na treningu “Obuka za sudije i tužioce“ na temu nasilja u porodici, koji je za predstavnike sudova i tužilaštava iz Republike Srpske održan u hotelu Kardial u Tesliću, a u organizaciji Gender centra Vlade RS i Centra za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske.

Učešće pripadnice SAJ MUP RS na prijemu u Američkom kutku u Banjoj Luci

Učešće pripadnice SAJ MUP RS na prijemu u Američkom kutku u Banjoj Luci

Dana 08.03.2018. godine predstavnica Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ Dajana Smiljić odazvala se pozivu Ambasade SAD u BiH i posjetila “Američki kutak” u Banja Luci gdje je prisutnima na prijemu podijelila svoja iskustva kako je kao žena obavljati poslove policajca specijaliste u Specijalnoj antiterorističkoj jedinici Minisatrstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

George Marshall centar

George Marshall centar

Dana 27.03.2012. godine u Vitezu od strane asocijacije George Marshall Centra u Bosni i Hercegovini organizuje u saradnji sa George C. Marshall Centrom, te uz podršku NATO komande u Sarajevu, Centra za sigurnosne studije iz Sarajeva i drugih nevladinih organizacija, organizovana je Konferencija „Rodna pitanja u reformi sektora sigurnosti“.

Navedenoj Konferenciji prisustvovale su 4 predstavnice Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“.

Cilj Konferencije je doprinos boljem razumijevanju procesa reforme sektora sigurnosti, sa posebnim fokusom na afirmaciju rodne jednakosti i njenog značaja u ostvarivanju opšte društvene prihvatljivosti reformskih procesa.

Konferenciji je prisustvovao veliki broj učesnika, među kojima su predstavnici Parlamentarne skupštine BiH, predstavnici oružanih snaga BiH, Ministarstva bezbjednosti BiH, kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova, NATO štaba u BiH, predstavnici policija iz Hrvatske i Makedonije, nevladine organizacije i drugi.

Seminar sa udruženjem “Žene ženama”

Seminar sa udruženjem “Žene ženama”

Dana 23. i 24.02.2012. godine u organizaciji Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“, u saradnji sa NVO „Žene ženama“ iz Sarajeva u hotelu Bosna u Banjaluci održan je seminar za članice Skupštine ovog Udruženja. Cilj seminara je sistemska edukacija članica Mreže žena MUP RS na polju strateškog planiranja u cilju jačanja kapaciteta Mreže za dalje aktivnosti.

Edukatorice na seminaru bile su Nuna Zvizdić iz Udruženja „Žene ženama“ i Gordana Vidović iz Udruženja „Budućnost“ Modriča.