Edukacija „Jačanje kapaciteta policije za sprečavanje seksualnog uznemiravanja“

Edukacija „Jačanje kapaciteta policije za sprečavanje seksualnog uznemiravanja“

Dana 22.9.2022. godine u hotelu „Terme“ na Ozrenu u organizaciji Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ održana je edukacija za policijske službenike i rukovodioce Uprava u sjedištu Ministarstva na temu „Jačanje kapaciteta policije za sprečavanje seksualnog uznemiravanja“.

Predavači na edukaciji bili su predstavnici institucija Republike Srpske – Gender centra – Centra za jednakost i ravnopravnost polova i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srspke.

Cilj edukacije je senzibilizacija policijskih službenika i jačanje kapaciteta policijskih službenika u sprečavanju polnog uznemiravanja, a u skladu sa normativnim okvirima i zakonskim procedurama postupanja policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Kroz navedeni projekat izrađena je i odštampana monografija „Polno uznemiravanje“, autora Aleksandra Miladinovića, načelnika Odjeljenja za policijsku obuku, Uprave za policijsku obuku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, kriminalistička analiza postupanja policije u slučaju postojanja indicija da je izvršeno krivično djelo Polno uznemiravanje, kao i promotivni materijali – informativni leci namijenjeni kako policijskim službenicima tako i građanima.

Navedene aktivnosti se realizuju kroz projekat „Jačanje kapaciteta policije za sprečavanje seksualnog uznemiravanja“ koji realizuje Udruženje Mreža žena MUP RS – RS WPON“ uz finansijsku podršku Američke ambasade u Bosni i Hercegovini.

Edukacija „Jačanje kapaciteta policije za sprečavanje seksualnog uznemiravanja“

Edukacija „Jačanje kapaciteta policije za sprečavanje seksualnog uznemiravanja“

Dana 29.7.2022. godine u hotelu „Board“ na Jahorini u organizaciji Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ održana je edukacija za članice Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ na temu „Jačanje kapaciteta policije za sprečavanje seksualnog uznemiravanja“.

Predavači na edukaciji bili su predstavnici institucija Republike Srpske – Gender centra – Centra za jednakost i ravnopravnost polova i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srspke.

Cilj edukacije je senzibilizacija policijskih službenika i jačanje kapaciteta policijskih službenika u sprečavanju polnog uznemiravanja, a u skladu sa normativnim okvirima i zakonskim procedurama postupanja policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Kroz navedeni projekat izrađena je i odštampana monografija „Polno uznemiravanje“, autora Aleksandra Miladinovića, načelnika Odjeljenja za policijsku obuku, Uprave za policijsku obuku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, kriminalistička analiza postupanja policije u slučaju postojanja indicija da je izvršeno krivično djelo Polno uznemiravanje, kao i promotivni materijali – informativni leci namijenjeni kako policijskim službenicima tako i građanima.

Navedene aktivnosti se realizuju kroz projekat „Jačanje kapaciteta policije za sprečavanje seksualnog uznemiravanja“ koji realizuje Udruženje Mreža žena MUP RS – RS WPON“ uz finansijsku podršku Američke ambasade u Bosni i Hercegovini.

Jačanje kapaciteta policije za sprečavanje seksualnog uznemiravanja

Jačanje kapaciteta policije za sprečavanje seksualnog uznemiravanja

Dana 14.6.2022. godine u hotelu „Atlantis“ u Prijedoru u organizaciji Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ održana je edukacija za policijske službenike Policijskih uprava Prijedor i Banja Luka na temu „Jačanje kapaciteta policije za sprečavanje seksualnog uznemiravanja“.

Predavači na edukaciji bili su predstavnici institucija Republike Srpske – Gender centra – Centra za jednakost i ravnopravnost polova i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srspke.

Cilj edukacije je senzibilizacija policijskih službenika i jačanje kapaciteta policijskih službenika u sprečavanju polnog uznemiravanja, a u skladu sa normativnim okvirima i zakonskim procedurama postupanja policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Kroz navedeni projekat izrađena je i odštampana monografija „Polno uznemiravanje“, autora Aleksandra Miladinovića, načelnika Odjeljenja za policijsku obuku, Uprave za policijsku obuku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, kriminalistička analiza postupanja policije u slučaju postojanja indicija da je izvršeno krivično djelo Polno uznemiravanje, kao i promotivni materijali – informativni leci namijenjeni kako policijskim službenicima tako i građanima.

Navedene aktivnosti se realizuju kroz projekat „Jačanje kapaciteta policije za sprečavanje seksualnog uznemiravanja“ koji realizuje Udruženje Mreža žena MUP RS – RS WPON“ uz finansijsku podršku Američke ambasade u Bosni i Hercegovini.

Jačanje kapaciteta policije za sprečavanje seksualnog uznemiravanja

Jačanje kapaciteta policije za sprečavanje seksualnog uznemiravanja

Dana 19.5.2022. godine u hotelu „Etno selo Stanišići“ u Bijeljini u organizaciji Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ održana je edukacija za policijske službenike Policijskih uprava Bijeljina i Zvornik na temu „Jačanje kapaciteta policije za sprečavanje seksualnog uznemiravanja“.

Predavači na edukaciji bili su predstavnici institucija Republike Srpske – Gender centra – Centra za jednakost i ravnopravnost polova i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srspke.

Cilj edukacije je senzibilizacija policijskih službenika i jačanje kapaciteta policijskih službenika u sprečavanju polnog uznemiravanja, a u skladu sa normativnim okvirima i zakonskim procedurama postupanja policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Kroz navedeni projekat izrađena je i odštampana monografija „Polno uznemiravanje“, autora Aleksandra Miladinovića, načelnika Odjeljenja za policijsku obuku, Uprave za policijsku obuku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, kriminalistička analiza postupanja policije u slučaju postojanja indicija da je izvršeno krivično djelo Polno uznemiravanje, kao i promotivni materijali – informativni leci namijenjeni kako policijskim službenicima tako i građanima.

Navedene aktivnosti se realizuju kroz projekat „Jačanje kapaciteta policije za sprečavanje seksualnog uznemiravanja“ koji realizuje Udruženje Mreža žena MUP RS – RS WPON“ uz finansijsku podršku Američke ambasade u Bosni i Hercegovini.

Sastanak sa predstavnicima “The Folke Bernadotte Academy” (FBA) iz Švedske

Sastanak sa predstavnicima “The Folke Bernadotte Academy” (FBA) iz Švedske

Dana 11.5.2022. godine u Sarajevu, u hotelu Courtyard by Marriot predtsavnica Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ prisustovala je sastanku sa predstavnicima The Folke Bernadotte Academy (FBA) iz Švedske, kojem je prisustvovala i predstavnica Mreže žena policajki iz Federacije BiH Verica Golijanin.

Predstavnici FBA smo tokom sastanka upoznati sa ciljevima organizovanja, kao i uspješno realizovanim projektima te ostvarenom saradnjom sa međunarodnim institucijama oba Udruženja koja djeluju na teritoriji Federacije BiH i Republike Srpske.

Sa predstavnicima FBA razgovarano je je o mogućoj saradnji u anrednom periodu u okviru nove 7-godišnje strategiji reformi i saradnji sa Zapadnim Balkanom, a čiji je FBA jedan od aktera implementacije.