Žena sa plavom beretkom

Žena sa plavom beretkom

Mreža žena MUP RS-RS WPON, uz podršku Fondacije Trag iz Beograda, realizuje projekat „Institucionalne podrške“ putem kojeg provodi aktivnosti sa ciljem jačanja uloge žene u bezbjednosnom sektoru i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja. Kao rezultat uspješne realizacije izdvaja se objavljivanje monografije „Žena sa plavom beretkom“ autorke i članice Mreže žena MUP RS Iskre Stojčinović o doprinosu i iskustvu policijskih službenica Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u mirovnim misijama. „Žena sa plavom beretkom“ na životopisan način otkriva, do sada, skriven doprinos policijskih službenica podršci mira i bezbjednosti, ali i različita iskustva tokom misija u Južnom Sudanu i Kipru.
Policijske službenice u mirovnim misijama Ujedninjenih nacija

Policijske službenice u mirovnim misijama Ujedninjenih nacija

Mreža žena MUP RS-RS WPON, uz podršku Fondacije Trag iz Beograda, kroz realizaciju projekta „Institucionalne podrške“ , dana 21. oktobra 2020. godine, u hotelu Bord na Jahorini održala je okrugli sto na temu „Policijske službenice u mirovnim misijama“. Učesnice okruglog stola bile su policijske službenice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske zainteresovane za informacije o procedurama učešća u mirovnim misijama Ujedninjenih nacija, a uputstva i iskustva prenijeli su im predavači Srđan Stojaković, Gordana Mitrović i Iskra Stojčinović.
Radionica „ Procjena i upravljanje rizicima bezbjednosti u situacijama nasilja u porodici“

Radionica „ Procjena i upravljanje rizicima bezbjednosti u situacijama nasilja u porodici“

Predstavnica Mreže žena-RS WPON Željka Mileusnić učestvovala je 13./14. i 19./20. oktobra 2020. godine, u hotelu Kardijal, Teslić u svojstvu predavača na radionici „ Procjena i upravljanje rizicima bezbjednosti u situacijama nasilja u porodici“. Radionica je održana u organizaciji Fondacije „Lara“ iz Bijeljine, a realizovana je kao interaktivni trening sa predstavnicma subjekata zaštite, odnosno policije, centara za socijalni rad, tužilaštava i nevladinog sektora. Pored imenovane članice Mreže, predavači su bili tužilac Okružnog tužilaštva Bijeljina i psiholog Amela Bašić-Tomić iz Fondacije „Udružene žene“ iz Banja Luke.
SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA UNDP BIH

SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA UNDP BIH

Dana 16.10.2020. godine u prostorijama Ministartva unutrašnjih poslova Republike Srpske održan je sastanak predstavnica Mreže žena MUP RS sa predstavnicima UNDP BiH. Na sastanku je dogovorena saradnja Udruženja Mreža žena MUP RS sa organizacijom UNDP u BiH na realizaciji projekta „PILLAR“ koji će se implementirati u vremenskom periodu od januara 2021. do juna 2023. godine a kroz koji koji će se dati podrška osnaživanju žena i jačanju uloge Mreže žena i žena policijskih službenika, te unapređenju jednakosti polova u bezbjednosnom sektoru u Bosni i Hercegovini.

Edukacija policijskih službenika u oblasti rodno zasnovanog nasilja putem društvenih mreža

Edukacija policijskih službenika u oblasti rodno zasnovanog nasilja putem društvenih mreža

Dana 22.06.2020. godine u hotelu „Hajdučke vode“ u Tesliću za policijske službenike PU Doboj i PU Prijedor održana je edukacija „Edukacija policijskih službenika u oblasti rodno zasnovanog nasilja putem društvenih mreža“. Edukacija je realizovana u okviru istiomenog projekta koji realizuje Udruženje „Mreža žena MUP RS – RS WPON“  uz finansijsku podršku Gender centra – Centra za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske.

Edukacija je realizovana uz potpuno pridržavanje preporuka Instututa za javno zdravstvo Republike Srpske.

Projekat je Finansijski podržan iz sredstava FIGAP II programa.

Program za implementaciju Gender akcionog plana BiH (FIGAP II program 2018-2020), rezultat je saradnje Agencije za ravnopravnost spolova BiH – Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH, Gender Centra Federacije BiH i Gender centra Republike Srpske, a njegov je cilj da osigura održivu provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine. Program podržava Kraljevina Švedske, koju predstavlja Ambasada Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije SIDA.“

A