Seminar Banja Luka mart 2020. godine

Seminar Banja Luka mart 2020. godine

Dana 03.03.2020. godine u Banjoj Luci u hotelu Bosna održana je edukacija za 15 policijskih službenika pripadnika PU Banja Luka i PU Mrkonjić Grad na temu rodno zasnovanog nasilja putem društvenih mreža. Edukacija je realizovana u okviru projekta „Edukacija policijskih službenika u oblasti rodno zasnovanog nasilja putem društvenih mreža“, koji Finansira Gender centar – Centar za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske u okviru FIGAP II programa. Edukatori na navedenoj edukaciji bili su policijski službenici MUP-a Republike Srpske, eksperti iz oblasti nasilja u porodici, policijskih poslova i visokotehnološkog kriminaliteta. Edukaciji su prisustvovale predstavnice Gender centra Mirjana Lukač, direktorica, koja je dala uvodnu riječ i Tanja Slijepac, koordinatorica projekta. „Finansijski podržano iz sredstava FIGAP II programa“ Program za implementaciju Gender akcionog plana BiH (FIGAP II program 2018-2020), rezultat je saradnje Agencije za ravnopravnost spolova BiH – Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH, Gender Centra Federacije BiH i Gender centra Republike Srpske, a njegov je cilj da osigura održivu provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine. Program podržava Kraljevina Švedske, koju predstavlja Ambasada Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije SIDA.“
Učešće na konferenciji „Dani dijaloga: Uloga žena u društvenoj koheziji” u Budvi

Učešće na konferenciji „Dani dijaloga: Uloga žena u društvenoj koheziji” u Budvi

U vremenskom periodu od 27-28.02.2020. godine, predstvanica Mreže žena MUP RS-RS WPON, Željka Mileusnić, učestvovala je na regionalnoj konferenciji na temu „Dani dijaloga: Uloga žena u društvenoj koheziji”, koja je u organizaciji UNDP, UNICEF i UNESCO održana u hotelu „Avala“ u Budvi. Na navedenoj konferenciji, prisustvovalo je oko 100 učesnika iz vladinog i nevladinog sektora Srbije, Crne Gore i BiH. Na konferenciji su predstavljene aktivnosti i realizovani projekti Mreže žena MUP RS u oblasti unapređenja rodne ravnopravnosti i borbe protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja.
“GENSAC” konfenrencija

“GENSAC” konfenrencija

U vremenskom periodu 20-21.02.2020. godine predstavnica Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ Sanja Sumonja učestvovala na konferenciji u Berlinu „Gender Equal Small Arms Control – Towards Bullet-Proof Inclusion – Gender Equality Network for Small Arms Control (GENSAC) Conference“ koja je u organizaciji Ministarstva vanjskih poslova Republike Njemačke održana u Berlinu. U okviru panela „Towards Meaningful Inclusion across Region – Best Practices and Practical Lessons Learned from Western Balkans“ koji je održan dana 20.02.2020. godine, predstavljene su aktivnosti MUP-a RS i Mreže žena MUP RS u oblasti unapređenja rodne ravnopravnosti i borbe protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja. Na konferenciji je učestvovalo oko 100 predstavnika različitih međunarodnih i lokalnih organizacija iz Sjeverne i Južne Amerike, Afrike, Kanade i Evrope. Prilikom izlaganja zaključaka konferencije apostrofirano je da su izložene aktivnosti Mreže žena MUP RS primjer izuzetno dobre prakse, te da bi ova iskustva u narednom periodu bilo veoma korisno podijeliti širom drugih regiona koji se bave ovom problematikom.
SASTANAK SA AMBASADORICAMA MISIЈE OEBS U BIH REPUBLIKE SLOVENIЈE U BIH

SASTANAK SA AMBASADORICAMA MISIЈE OEBS U BIH REPUBLIKE SLOVENIЈE U BIH

Dana 16.12.2019. godine predstavnice Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ Sanja Sumonja i Željka Mileusnić prisustvovale su sastanku sa Ambasadoricama Misije OEBC u BiH Keethlin Kavalec i Republike Slovenije u BiH Zoricom Bukinac. Na sastanku je bilo riječi o aktivnostima Mreže žena MUP RS u cilju sprečavanja i suzbijanja seksualnog i rodno zasnovanog nasilja, te povećanja broja žena i njihovog uticaja u bezbjednosnim strukturama Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

UČEŠĆE NA ZAVRŠNOJ KONFERENCIJI PROJEKTA DIJALOG ZA BUDUĆNOST

UČEŠĆE NA ZAVRŠNOJ KONFERENCIJI PROJEKTA DIJALOG ZA BUDUĆNOST

U vremenskom periodu od 10-11.12.2019. godine, predstavnica Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ Slavica Bukara, kao i saradnik na realizaciji projekta „Suzbijanje diskriminacije Roma i kršenja prava romske djece“ Dmitar Vračar učestvovali su na završnoj konferenciji projekta Dijalog za budućnost koja je u hotelu Vučko na Jahorini. Na konferenciji su izloženi rezultati projekta „Suzbijanje diskriminacije Roma i kršenja prava romske djece“ koji je u sklopu projekta Dijalog za budućnost realizovan od strane Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“.